PROCEDURY

Procedury w trakcie aktualizacji

 dobre praktyki dydaktyczne i etyka
WA.1.1etyka, mobbing, dyskryminacja
 obowiązki pracownika wydziału
WA.2.1dydaktyk PP
WA.2.2dydaktyk zewnętrzny
WA.2.3odwoływanie i przekładanie zajęć
WA.2.4wyjście ze studentami (zał. 1.1, zał. 1.2, zał. 2)
WA.2.5obowiązki kierownika i członków zespołu zadania badawczego
 sprawy ogólne
WA.3.1Hospitacje zajęć
WA.3.2plan wydawniczy (zał. 1, zał. 2)
WA.3.3zatrudnianie nowych pracowników dydaktycznych
WA.3.4Przechowywanie prac studenckich
 Promocja
WA.6.1umieszczanie informacji na wydziałowych stronach www
 ocena wsparcia studentów
WA.7.1ocena wsparcia studentów
 planowanie dydaktyki
WA.8.1planowanie dydaktyki na poziomie wydziału, instytutu, zakładu
 Doktoraty
WA.9.1Doktoraty
 rekrutacja
WA.10.1egzamin z rysunku, rozmowa kwalifikacyjna, kwalifikacja
 Obsługa administracyjna
WA.11.1kontakt mailowy
WA.11.2dokumenty przebiegu studiów
WA.11.3legitymacje
WA.11.4opłaty za powtarzanie przedmiotu
WA.11.5podanie rektor
WA.11.6podanie inne
WA.11.7podanie przedłużenie sesji
WA.11.8podanie urlop
WA.11.9powtarzanie przedmiotu
WA.11.10grupy I rok
WA.11.11weryfikacja grup
WA.11.12podanie egzamin/zaliczenie komisyjny
WA.11.13przeniesienia
WA.11.14przepisywanie ocen
WA.11.15rozliczenie semestru
WA.11.16rezerwacja sal
WA.11.17wypożyczenie prac dyplomowych
WA.11.18wznowienia
WA.11.19zaświadczenia
WA.11.20zmiana danych osobowych
 proces dyplomowania
WA.12.1proces dyplomowania
WA.12.2pozyskiwanie podkładów mapowych
 Erasmus
WA.13.1Studenci wyjeżdżający na zagraniczne uczelnie
WA.13.2Studenci przyjeżdżający z zagranicznych uczelni
 studia podyplomowe
WA.14.1przygotowanie i powołanie studiów podyplomowych
WA.14.2przygotowanie i prowadzenie rekrutacji na studia 
WA.14.3bieżące prowadzenie
WA.14.4przygotowanie i przeprowadzenie zakończenia edycji