PROCEDURY

Procedury w trakcie aktualizacji

  dobre praktyki dydaktyczne i etyka
WA.1.1 etyka, mobbing, dyskryminacja
  obowiązki pracownika wydziału
WA.2.1 dydaktyk PP
WA.2.2 dydaktyk zewnętrzny
WA.2.3 przekładanie zajęć
WA.2.4 wyjście ze studentami (zał. 1.1, zał. 1.2, zał. 2)
WA.2.5 obowiązki kierownika i członków zespołu zadania badawczego
  sprawy ogólne
WA.3.1 Hospitacje zajęć
WA.3.2 plan wydawniczy (zał. 1, zał. 2)
WA.3.3 zatrudnianie nowych pracowników dydaktycznych
WA.3.4 Przechowywanie prac studenckich
  Promocja
WA.6.1 umieszczanie informacji na wydziałowych stronach www
  ocena wsparcia studentów
WA.7.1 ocena wsparcia studentów
  planowanie dydaktyki
WA.8.1 planowanie dydaktyki na poziomie wydziału, instytutu, zakładu
  Doktoraty
WA.9.1 Doktoraty
  rekrutacja
WA.10.1 egzamin z rysunku, rozmowa kwalifikacyjna, kwalifikacja
  Obsługa administracyjna
WA.11.1 kontakt mailowy
WA.11.2 dokumenty przebiegu studiów
WA.11.3 legitymacje
WA.11.4 opłaty za powtarzanie przedmiotu
WA.11.5 podanie rektor
WA.11.6 podanie inne
WA.11.7 podanie przedłużenie sesji
WA.11.8 podanie urlop
WA.11.9 powtarzanie przedmiotu
WA.11.10 grupy I rok
WA.11.11 weryfikacja grup
WA.11.12 podanie egzamin/zaliczenie komisyjny
WA.11.13 przeniesienia
WA.11.14 przepisywanie ocen
WA.11.15 rozliczenie semestru
WA.11.16 rezerwacja sal
WA.11.17 wypożyczenie prac dyplomowych
WA.11.18 wznowienia
WA.11.19 zaświadczenia
WA.11.20  zmiana danych osobowych
  proces dyplomowania
WA.12.1 proces dyplomowania
WA.12.2 pozyskiwanie podkładów mapowych
  Erasmus
WA.13.1 Studenci wyjeżdżający na zagraniczne uczelnie
WA.13.2 Studenci przyjeżdżający z zagranicznych uczelni
  studia podyplomowe
WA.14.1 przygotowanie i powołanie studiów podyplomowych
WA.14.2 przygotowanie i prowadzenie rekrutacji na studia 
WA.14.3 bieżące prowadzenie
WA.14.4 przygotowanie i przeprowadzenie zakończenia edycji