Skład

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na kadencję 2020-2024

Dziekan:

1.  dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP                                                  

Prodziekani:

2.  dr inż. arch. Agata Gawlak                                         

3.  dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Profesorowie:

4.  prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

5. prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

6. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

7.  dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP

8.  dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP

9.  dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP

10. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP

11. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP

12. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP

13. dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP

14. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP

15. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP

16. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP

Nauczyciele ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:

17. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

18. dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich

19. dr hab. szt. Klaudia Grygorowicz-Kosakowska

20. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

21. dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

22. dr hab. Joanna Stefańska                        

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:                                                                                                   

23. dr inż. arch. Borys Siewczyński

24. dr inż. arch. Adam Siniecki   

25. dr inż. arch. Piotr Zierke

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

26. mgr Patrycja Koch                                                                                                              

Osoby zaproszone, bez uprawnień do głosowania:

27. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

28. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

29. prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski

Przedstawiciele studentów:                                                                                                        

30. Konstancja Dolińska

31. Maja Dudzińska

32. Natalia Fedko

33. Adrianna Lehmann

34. Gabriela Łapińska

35. Edyta Sobieraj

 Przedstawiciel doktorantów:

36. mgr inż. arch. Agnieszka Ptak-Wojciechowska