Skład

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na kadencję 2020-2024

Dziekan:

1.  dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP                                                  

Prodziekani:

2.  dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prof. PP                                         

3.  dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Profesorowie:

4.  prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

5. prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

6. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

7.  prof. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka

8.  prof. dr hab. Joanna Stefańska 

9.  dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP

10.  dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP

11.  dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP

12. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP

13. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP

14. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP

15. dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP

16. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP

17. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP

Nauczyciele ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:

18. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

19. dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich

20. dr hab. szt. Klaudia Grygorowicz-Kosakowska

21. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

22. dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

23. dr hab. inż. arch. Marta Pieczara                   

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:                                                                                                   

24. dr inż. arch. Borys Siewczyński

25. dr inż. arch. Adam Siniecki   

26. dr inż. arch. Piotr Zierke

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

27. mgr Magdalena Tyranowska                                                                                                               

Przedstawiciele studentów:                                                                                                        

28. Karolina Brauntsch 

29. Wiktoria Boryczewska

30. Tomasz Fibakiewicz

31. Hanna Spławska

32. Aleksandra Wnuczek

33. Wakat

 Przedstawiciel doktorantów:

34. mgr inż. arch. Adrianna Brechelke 

 

Osoby zaproszone, bez uprawnień do głosowania:

35. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

36. prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski

37. mgr inż. Marietta Masłowska-Paszek

38. dr Andrzej Krzykowski

39. dr inż. arch. Marzena Banach