Praktyki zawodowe/biurowe

Harmonogram praktyk zawodowych WAPP

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Poznańskiej

Wewnętrzny Regulamin studenckich praktyk zawodowych (pojawi się po 30 maja)

Zarządzenie Nr 11 - wprowadzenie regulaminu

Zarządzenie Nr 11 - zał. 1 Wstępna zgoda przyjęcia studenta na praktykę 

Zarządzenie Nr 11 - zał. 2 Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego

Zarządzenie Nr 11 - zał. 3 Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Zarządzenie Nr 11 - zał. 4 Porozumienie o współpracy

Zarządzenie Nr 11 - zał. 5 Umowa trójstronna

Zarządzenie Nr 11 - zał. 6 Skierowanie

Zarządzenie Nr 11 - zał. 7 Zobowiązanie wewnętrzne 

Zarządzenie Nr 11 - zał. 8 Sprawozdanie z realizacji praktyk

Wersje edytowalne dokumentów:

Zał. 1a wstępna-zgoda-przyjęcia-studenta-na-praktykę Architektura.docx
Zał. 1b wstępna-zgoda-przyjęcia-studenta-na-praktykę Architektura wnętrz.docx
Zał. 5a program praktyk - kierunek Architektura.docx
Zał. 5b program praktyk - kierunek Architektura wnętrz.docx
Zał. 8a sprawozdanie-z-realizacji-praktyki WA PP - kierunek Architektura.docx
Zał. 8b sprawozdanie-z-realizacji-praktyki WA PP - kierunek Architektura wnętrz.docx

 

Przydział do grup:
Opiekun praktyk mgr inż. arch. Piotr Bartosik
Opiekun praktyk dr inż. arch. Wojciech Skórzewski
Opiekun praktyk dr inż. arch. Tomasz Jastrząb
Opiekun praktyk dr inż. arch. Marcin Giedrowicz
Architektura Wnętrz opiekun praktyk mgr inż. arch. Weronika Wlazły

 

Rules and regulations for student internships at Poznan University of Technology

Ordinance No. 11 - on the introduction of Rules and Regulations for Student Internships at the Poznan University of Technology

att. no 1_Preliminary approval of a students admission for an internship

att. no 2_Aplication for crediting an internship on the basis of professional experience

att. no 3_Certificate of internship completion

att. no 4_Cooperation agreement

att. no 5_Agreement with the University

att. no 6_Refferral

att. no 7_Internal commitment