Praktyki zawodowe/biurowe

PRAKTYKI ZAWODOWE/BIUROWE

Regulamin praktyk:

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Poznańskiej

Regulamin praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Dokumenty dla kierunku Architektura:

Harmonogram praktyk zawodowych WAPP (Architektura)

Oświadczenie dotyczące przekazania danych osobowych Izbie Architektów

Wersje edytowalne dokumentów:

Dokumenty dla kierunku Architektura wnętrz:

Harmonogram praktyk zawodowych WAPP (Architektura Wnętrz)

Wersje edytowalne dokumentów:

Przydział do grup:

---

Regulations for internships (EN):

Rules and regulations for student internships at Poznan University of Technology

Ordinance No. 11 - on the introduction of Rules and Regulations for Student Internships at the Poznan University of Technology

Documments for the Architecture course of study (EN):

Professional Internship Regulations for Students of Full-Tme Studies of the Faculty of Architecture of Poznan University of Technology

Internship schedule WAPP (Architecture)

Statement concerning the provision of personal data to Izba Architektów

Editable version of documments: