Informacje dla studentów 1 roku

Zebranie organizacyjne dla studentów 1 roku dotyczące zajęć z wychowania fizycznego

 

Spotkania organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

 

Spotkania odbędą się w dniu 1.10.2021 r. (piątek) w sali 001

9:00 Architektura (nazwiska A-P)

10:00 Architektura (nazwiska R-Ż) , Architecture, Architektura Wnętrz

*Na spotkanie organizacyjne należy stawić się z dowodem osobisty lub innym dokumentem tożsamości. Do sal wpuszczane będą osoby wyłącznie w maseczkach.

Odbiór legitymacji studenckich w Dziekanacie WA pok. 108:

8:00 - 9:00 Architektura (nazwiska A-Ki)

9:00 – 10:00 Architektura (nazwiska R-Ż)

10:00 – 11:00 Architektura (nazwiska Kl-P)

11:00 – 12:00 Architecture, Architektura Wnętrz

 

* Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

 

Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wpłacić na konto i przesłać potwierdzenie opłaty (do 26.09.2021 r.) na adres: marcin.chudy@put.poznan.pl

Numer konta Wydziału Architektury: 68 1090 1362 0000 0001 0343 7624

Dane do przelewu:

Politechnika Poznańska

Wydział Architektury

ul. Jacka Rychlewskiego 2

61-131 Poznań

Tytuł: ELS imię i nazwisko

 

*_ Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy przynosimy na spotkanie organizacyjne.

 

 

 

 

Szanowni Studenci 1 roku

Wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy. 

Prosimy o dostarczenie zaświadczeń od lekarza medycyny pracy na spotkanie informacyjne. Szczegóły spotkania zostaną podane w terminie późniejszym.

Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wpłacić na konto i przesłać potwierdzenie opłaty (do 17.09.2021 r.) na adres: marcin.chudy@put.poznan.pl

Numer konta Wydziału Architektury: 68 1090 1362 0000 0001 0343 7624

Dane do przelewu:

Politechnika Poznańska

Wydział Architektury

ul. Jacka Rychlewskiego 2

61-131 Poznań

Tytuł: ELS imię i nazwisko

 

Plan zajęć zostanie opublikowany we wrześniu w zakładce Plan zajęć

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Informacje dotyczące składania wniosków stypendialnych.