Informacje dla studentów 1 roku
  1. Legitymacja studencka - W celu otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej należy wpłacić 22,00 PLN na numer konta dostępny w systemie USOSWeb

* Legitymację studencką oraz wszelkie zaświadczenia będzie można uzyskać dopiero po rozpoczęciu roku akademickiego. Od 1 sierpnia 2022 r. należy w systemie rekrutacyjnym aktywować swoje eKonto studenckie. W procesie aktywacji eKonta lub przy logowaniu na eKonto należy złożyć elektroniczne ślubowanie

2. Spotkania organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych wszystkich kierunków (Architektura, Architecture, Architektura Wnętrz)

Spotkanie odbędzie się w dniu 3.10.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali CW4 w Centrum Wykładowym przy ul. Piotrowo 2

Legitymacje studenckie będzie można odebrać w Dziekanacie Wydziału Architektury pok. 108 wg harmonogramu poniżej. Proszę mieć ze sobą dowód osobisty i zaświadczenie lekarskie.

8:00 - 8:30 Architektura PL (nazwiska A-D)

8:30 – 9:00 Architektura PL(nazwiska F-Kac)

9:00 – 9:30 Architektura PL (nazwiska Kal-Ł)

9:30 – 10:00 Architektura PL (nazwiska M-N)

10:00 – 10:30 Architektura PL (nazwiska O-S)

10:30-11:00 Architektura PL (nazwiska Sz-Z)

11:00-11:30 Architecture ANG

12:00 – 13:30 Spotkanie Organizacyjne

13:45 – 14:30 Architektura Wnętrz