SKŁAD RADY DYSCYPLINY

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

1.  dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP

2.  prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

3.  prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

4.  prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

5.  prof. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka

6.  prof. dr hab. Joanna Stefańska 

7.  dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP

8.  dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP

9.  dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prof. PP

10. dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP

11. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP

12. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP

13. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP

14. dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP

15. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP

16. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP

17. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

18. dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich

19. dr hab. szt. Klaudia Grygorowicz-Kosakowska

20. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

21. dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

Osoby zaproszone, bez uprawnień do głosowania:

22. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

23. prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski

24. dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

25. mgr inż. Marietta Masłowska-Paszek