TERMINY POSIEDZEŃ

24.10.2023  

28.11.2023           

23.01.2024              

27.02.2024             

26.03.2024             

23.04.2024             

28.05.2024 (zmiana terminu na 21.05.2024)

25.06.2024

Terminy posiedzeń mogą zmienić się w zależności od harmonogramu posiedzeń Senatu PP