TERMINY POSIEDZEŃ

29.11.2022

24.01.2023

28.02.2023

28.03.2023

25.04.2023

30.05.2023

27.06.2023

Terminy posiedzeń mogą zmienić się w zależności od harmonogramu posiedzeń Senatu PP