Visitting Professors

Marco Lucchini
(do uzupełnienia)

 

Marc Weiss
Dr Marc A. Weiss jest prezesem i dyrektorem generalnym Global Urban Development (GUD), międzynarodowej organizacji non-profit zajmującej się polityką rozwoju przestrzenno-gospodarczego, stanowiącej sieć ponad 700 liderów i ekspertów w 60 krajach. Od 2015 roku koordynuje Porto Alegre Sustainable Innovation Zone (ZISPOA), kluczową inicjatywę finansowaną przez Bank Światowy Strategii Gospodarczej Leapfrog GUD, mającej na celu wspieranie brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul w dążeniu do bycia najbardziej zrównoważonym i innowacyjnym miejscem w Ameryce Łacińskiej, w horyzoncie czasowym do 2030 roku. Dr Marc A. Weiss pełnił funkcję międzynarodowego profesora wizytującego na Uniwersytecie Federalnym Rio Grande do Sul (UFRGS) w Porto Alegre, gdzie koordynował ogólnouczelniany projekt ZISPOA w Szkole Inżynierskiej, grupę kierowniczą wydziału ZISProf oraz programu interdyscyplinarnego absolwenta Sustainable Innovation Professional Program (SIP). Obecnie pełni funkcję głównego partnera Światowej Kampanii Urbanistycznej UN-Habitat (WUC), koordynując kilka ostatnich kampusów GUD/UN-Habitat Urban Thinkers w Porto Alegre i Nowym Jorku oraz realizując podobne przedsięwzięcie w ramach Dubai Expo.

Dr Marc A. Weiss był doradcą ds. Metropolitan Economic Strategy, Sustainable Innovation i Inclusive Prosperity dla miast, hrabstw, regionów, stanów i prowincji na całym świecie, w tym w Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Niemczech, Indiach, Włoszech, Maroku, Panamie, Polsce, Singapurze, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Szwecji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Dziewiczych. Współpracował z rządami Brazylii i Stanów Zjednoczonych, Partnerstwem Ameryk ds. Energii i Klimatu (ECPA) oraz Organizacją Państw Amerykańskich (OAS) przy organizacji międzynarodowej konferencji w Kurytybie w Brazylii w dniach 7-8 czerwca 2011 r. pod nazwą „Zrównoważony rozwój gospodarczy w obu Amerykach”.

Wcześniej pracował jako: adiunkt ds. międzynarodowych i spraw publicznych na Uniwersytecie Columbia; badacz polityki publicznej i redaktor Global Outlook w Międzynarodowym Centrum Naukowym im. Woodrowa Wilsona w Smithsonian Institution; Senior Fellow for Community Studies w Centrum Polityki Narodowej; Koordynator Strategicznego Planu Rozwoju Gospodarczego 1998 dla Waszyngtonu i prezes NoMa Metro Station Corporation; Specjalny asystent sekretarza Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Stanów Zjednoczonych oraz łącznik HUD z Prezydencką Radą ds. Zrównoważonego Rozwoju w administracji Clintona-Gore'a; starszy doradca i rzecznik prasowy ds. mieszkalnictwa i polityki miejskiej w kampanii prezydenckiej Clintona w latach 1991-92; profesor nadzwyczajny i dyrektor Centrum Badań Rozwoju Nieruchomości oraz p.o. dyrektora programu studiów doktoranckich w zakresie urbanistyki na Uniwersytecie Columbia; Lincoln Fellow w Lincoln Institute of Land Policy; Zastępca Dyrektora Kalifornijskiej Komisji ds. Innowacji Przemysłowych, a także urzędnik ds. Informacji na temat osób niepełnosprawnych w Białym Domu.

Jest autorem lub współautorem wielu książek, artykułów i raportów, w tym szeroko przyjętej książki o rozwoju i planowaniu urbanistycznym The Rise of the Community Builders, wydanej przez Columbia University Press, oraz bestsellerowego międzynarodowego podręcznika uniwersyteckiego pt. „Zasady i proces rozwoju nieruchomości”, opublikowanego przez Urban Land Institute.

Wykładał także na Uniwersytecie Stanforda, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley; Massachusetts Institute of Technology, Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles; Uniwersytecie Pensylwanii, Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine; George Washington University, University of Illinois w Chicago i University of Rhode Island.

Dr Weiss uzyskał tytuł doktora i MCP w dziedzinie planowania miejskiego i regionalnego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz z wyróżnieniem tytuł licencjata nauk politycznych na Uniwersytecie Stanforda, a także uczęszczał do London School of Economics (LSE) w Wielkiej Brytanii.

Jest weteranem armii amerykańskiej i został odznaczony medalem Meritorious Service Medal.

 

Wayne Switzer
Wayne Switzer jest amerykańskim architektem oraz profesorem na Niemieckim Uniwersytecie Technologicznym w Omanie (GUtech). Jego zainteresowania dydaktyczne i badawcze skupiają się na rozwoju budownictwa z naturalnych materiałów min. ziemia ubijana, jako kluczowego elementu promowania kultury budowlanej czerpiącej z tradycji w kontekście regionu Bliskiego Wschodu. W roku 2019 był inicjatorem powstania grupy EBI (Earthen Building Initiative), jako platformy promowania naturalnych materiałów budowlanych we współczesnej architekturze Omanu. W roku 2020 zorganizował pierwsze sympozjum w tym zakresie na terenie Sułtanatu Omanu.​

Jego różnorodne doświadczenie leży na przecięciu wiedzy z zakresu budownictwa, badań materiałowych oraz praktyki akademickiej. Prof. W. Switzer, dzielił się swoim doświadczeniem z zakresu budownictwa i architektury tworzonej z naturalnych materiałów, na wielu uczelniach europejskich min. EPF Lausanne, Karlsruhe Institute of Technology oraz TU München. Po ukończeniu studiów architektonicznych w USA na Virginia Polytechnic Institute & State University, zajmował się działalnością projektową w biurach architektonicznych min w Wiedniu i Nowym Yorku. Zanim przeniósł się do Omanu pracował w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technicznym w Zurychu (ETH Zürich), a także, jako inżynier przy przełomowych projektach związanych z wykorzystaniem ubijanej ziemi w budownictwie prefabrykowanym. Oprócz pracy dydaktycznej jest także cenionym konsultantem w zakresie wykorzystania ubijanej zmieni przez architektów. Pełni także rolę mentora oraz trenera w licznych międzynarodowych warsztatach dotyczących budowania z materiałów naturalnych. Najnowsza publikacja profesora Switzera to “Thinking-Making: When Architects engage in Construction” (2021, Éditions de l’Université de Bruxelles).

Wayne Switzer

John Lee
John Lee ukończył studia na Bartlett School of Architecture, gdzie przygotował pracę dyplomową z architektury w ramach Space Syntax Laboratory. W ciągu ponad trzydziestu lat praktyki był związany z biurem Grimshaw w Londynie i Berlinie. Pracował m.in. przy projektach berlińskiego Ludwig Erhard Haus oraz lotnisk w Zurychu i w Manchesterze. Jego prywatna praktyka związana jest z biurem Arca, którego realizacje znajdują się w Londynie i północno-zachodniej Anglii. John Lee współpracuje obecnie z Atelier Continuity w Manchester School of Architecture, gdzie prowadzi również studia magisterskie z zakresu architektury związanej z technologią. John Lee jest także wykładowcą wizytującym w Münster School of Architecture.

 

john lee