Administracja

KANCELARIA DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY


Kierownik administracyjny wydziału
mgr inż. Marietta Masłowska-Paszek
e-mail: marietta.maslowska@put.poznan.pl
tel. 61 665-3266
 

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Natalia Górska
e-mail: natalia.gorska@put.poznan.pl
tel. 61 665-3301
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY 


  
Specjalista ds. procesu dydaktycznego 
mgr Agnieszka Jaźwicka
e-mail: agnieszka.jazwicka@put.poznan.pl
tel. 61 665-3253 
 

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Aleksandra Lepkowska
e-mail: aleksandra.lepkowska@put.poznan.pl
tel. 61 665-3252 
 

Specjalista ds. administracyjno-technicznych
Przemysław Soliński
e-mail: przemyslaw.solinski@put.poznan.pl
tel. 61 665-3218
 

Referent techniczny
Marcin Chudy
e-mail: marcin.chudy@put.poznan.pl
tel. 61 665-3217
 

Specjalista ds. administracyjnych 
mgr Patrycja Koch
e-mail: patrycja.koch@put.poznan.pl
 
 

 


SEKRETARIAT INSTYTUTU ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO


Starszy specjalista ds. administracyjno-finansowych
mgr Magdalena Tyranowska
e-mail: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl
tel. 61 665-3260
 
 

SEKRETARIAT INSTYTUTU ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I OCHRONY DZIEDZICTWA


Specjalista ds. administracyjnych
mgr Joanna Janczak
e-mail: joanna.janczak@put.poznan.pl
tel. 61 665-3305
 
 

SEKRETARIAT INSTYTUTU ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO


Starszy specjalista ds. administracyjno-finansowych
mgr Magdalena Tyranowska
e-mail: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl
tel. 61 665-3260
 
 

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY


Kustosz
mgr Bernadeta Wieczorek
e-mail: bernadeta.wieczorek@put.poznan.pl
tel. 61 665-3257