STUDIA PODYPLOMOWE INWESTYCJE I PROJEKTOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA
HOME
plakat sp inwestycje 2024

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/25 rozpoczęła się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r.

Studia podyplomowe Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia skierowane są do osób pełniących kierownicze stanowiska w placówkach ochrony zdrowia czy instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką.

Są to studia interdyscyplinarne z pogranicza architektury, zarządzania i ochrony zdrowia. Od przyszłych słuchaczy nie wymaga się umiejętności projektowych ani doświadczenia w zakresie projektowania architektonicznego.

 

Patronat nad studiami sprawują: 

Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej 

logo nil

 

 

 

 

 

 

 

Agencja Badań Medycznych 

ABM logo

 

 

 

 

 

 

Izba Architektów RP

IARP logo

 

 

 

 

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

logo Inspekcja Sanitarna

 

 

 

 

 

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

logo straż

 

 

 

 

 

 

 

Wielkopolska Izba Lekarska

logo WIL

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

woia logo

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań

sarp logo

 

Studia rekomendują:

zdjęcie Dziekana WAPP

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP         

Dziekan Wydziału Architektury PP   

 

zdjęcie Pani Prorektor

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego UMP 

 

Dwusemestralne studia podyplomowe „Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia” powstały w wyniku współpracy Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Są odpowiedzią na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, jak również sytuację demograficzną na świecie i wzrost zapotrzebowania na usługi związane z ochroną zdrowia.

Studia adresowane są do osób pełniących stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – m. in. dyrektorów ds. technicznych, menagerów instytucji ochrony zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką  projektowania  w placówkach ochrony zdrowia oraz dla lekarzy – inwestorów, jak również dla architektów zainteresowanych problematyką projektowania w placówkach ochrony zdrowia.

Ogólne cele kształcenia na kierunku SP to uzyskanie kwalifikacji podyplomowych w zakresie projektowania inwestycji i zarządzania w ochronie zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w projektowaniu i zarzadzaniu w nowoczesnej ochronie zdrowia.

 

Studia zostały przyporządkowane do następujących dyscyplin naukowych:

- architektura i urbanistyka (60%),

- ochrona zdrowia (20%),

- zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia (20%).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej w nowoczesnej siedzibie Wydziału Architektury w Kampusie Politechniki Poznańskiej, w centrum Poznania. Podczas zjazdów do dyspozycji naszych Słuchaczy pozostaje darmowy parking przy budynku. Siedziba WAPP jest także dobrze skomunikowana z Dworcem PKP Poznań Główny. 

 

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/25 rozpocznie się w 1 czerwca 2024 r. Szczegóły dostępne w zakładce REKRUTACJA.

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. arch. Magda Matuszewska

Sekretarz: mgr Natalia Górska

Kontakt: natalia.gorska@put.poznan.pl 

tel. 61 665 3301 

Profil naszych studiów na Linkedin