STUDIA PODYPLOMOWE INWESTYCJE I PROJEKTOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA
HOME
plakat sp inwestycje 2024

Studia podyplomowe Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia skierowane są do osób pełniących kierownicze stanowiska w placówkach ochrony zdrowia czy instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką.

Są to studia interdyscyplinarne z pogranicza architektury, zarządzania i ochrony zdrowia. Od przyszłych słuchaczy nie wymaga się umiejętności projektowych ani doświadczenia w zakresie projektowania architektonicznego.

 

Patronat nad studiami sprawuje Wielkopolska Izba Lekarska

logo WIL

Studia rekomendują:

zdjęcie Dziekana WAPP

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP         

Dziekan Wydziału Architektury PP   

 

zdjęcie Pani Prorektor

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego UMP 

 

Dwusemestralne studia podyplomowe „Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia” powstały w wyniku współpracy Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Są odpowiedzią na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, jak również sytuację demograficzną na świecie i wzrost zapotrzebowania na usługi związane z ochroną zdrowia.

Studia adresowane są do osób pełniących stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – m. in. dyrektorów ds. technicznych, menagerów instytucji ochrony zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką  projektowania  w placówkach ochrony zdrowia oraz dla lekarzy – inwestorów, jak również dla architektów zainteresowanych problematyką projektowania w placówkach ochrony zdrowia.

Ogólne cele kształcenia na kierunku SP to uzyskanie kwalifikacji podyplomowych w zakresie projektowania inwestycji i zarządzania w ochronie zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w projektowaniu i zarzadzaniu w nowoczesnej ochronie zdrowia.

 

Studia zostały przyporządkowane do następujących dyscyplin naukowych:

- architektura i urbanistyka (60%),

- ochrona zdrowia (20%),

- zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia (20%).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej w nowoczesnej siedzibie Wydziału Architektury w Kampusie Politechniki Poznańskiej, w centrum Poznania.

 

Rekrutacja na semestr letni 2023/24 rozpoczęła się w 1 grudnia 2023 r. Szczegóły dostępne w zakładce REKRUTACJA.

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. arch. Magda Matuszewska

Sekretarz: mgr Natalia Górska

Kontakt: natalia.gorska@put.poznan.pl 

tel. 61 665 3301