INSTYTUT ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Kontakt:

Sekretariat Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego jest czynny dla Studentów od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

kontakt telefoniczny: 61 665-3260

e-mail: officeiapp@put.poznan.pl

e-mail: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl

Dyrektor: dr hab. inż. arch. Jerzy SUCHANEK, prof. PP

tel. 61 665-3260, -3251

e-mail: jerzy.suchanek@put.poznan.pl

Z-ca dyrektora: dr hab. inż. arch. Hanna MICHALAK, prof. PP

tel. 61 665-3267, -3260

e-mail: hanna.michalak@put.poznan.pl


Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji (Z1)
Division of Work Places and Recreation (Z1)

Kierownik: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG

tel. +61 665-3262, -3260

e-mail: wojciech.bonenberg@put.poznan.pl


Zakład Techniki w Architekturze (Z2)
Division of Engineering in Architecture (Z2)

Kierownik: dr hab. inż. arch. Jerzy SUCHANEK, prof. PP

tel. 61 665-3260

e-mail: jerzy.suchanek@put.poznan.pl


PRACOWNICY ZLECENI