INSTYTUT ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Sekretariat Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego jest czynny dla Studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00 w pok. 237.

kontakt telefoniczny: 61 665-3314

e-mail: office_cdpsva@put.poznan.pl

Dyrektor: prof. dr hab. inż. arch. Agata BONENBERG

email: agata.bonenberg@put.poznan.pl

Zastępca dyrektora: dr hab. Joanna STEFAŃSKA

tel. 61 6653314

e-mail: joanna.stefanska@put.poznan.pl


Nauczyciele akademiccy

Dyrektor Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

prof. dr hab. inż. arch. Agata BONENBERG

e-mail: agata.bonenberg@put.poznan.pl

tel.: 61 665 33 14, budynek WA_WIZ PP, pokój 373


prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej ŁUBOWSKI

e-mail: andrzej.lubowski@put.poznan.pl

tel.: 61 665 33 14, budynek WA_WIZ PP, pokój 238


dr hab. Tomasz MATUSEWICZ, prof. PP

e-mail: tomasz.matusewicz@put.poznan.pl

tel.: 61 665 33 13, budynek WA_WIZ PP, pokój 244


prof. dr hab. inż. arch. Katarzyna SŁUCHOCKA

e-mail: katarzyna.sluchocka@put.poznan.pl

tel.: 61 665 33 11, budynek WA_WIZ PP, pokój 245


dr hab. sztuki Klaudia GRYGOROWICZ-KOSAKOWSKA

e-mail: klaudia.grygorowicz-kosakowska@put.poznan.pl

tel.: 61 665 33 11, budynek WA_WIZ PP, pokój 242


dr hab. Joanna STEFAŃSKA

e-mail: joanna.stefanska@put.poznan.pl

tel.: 61 665 33 11, budynek WA_WIZ PP, pokój 247


dr sztuki Piotr DROZDOWICZ

e-mail: piotr.drozdowicz@put.poznan.pl

tel.: 61 665 33 11, budynek WA_WIZ PP, pokój 240


dr sztuki Barbara LINOWIECKA

e-mail: barbara.linowiecka@put.poznan.pl

tel.: 61 665 3314, budynek WA_WIZ PP, pokój 238


mgr inż. arch. Ewa ANGONEZE-GRELA

e-mail: ewa.grela@put.poznan.pl

tel.: 61 665 3264, budynek WA_WIZ PP, pokój 243


mgr sztuki Paulina KOWALCZYK

e-mail: paulina.kowalczyk@put.poznan.pl

tel.: 61 665 3314, budynek WA_WIZ PP, pokój 243


mgr Krzysztof ŚLACHCIAK

e-mail: krzysztof.slachciak@put.poznan.pl

tel.: 61 665 33 11, budynek WA_WIZ PP, pokój 240


Pracownicy zleceni

prof. Arkadiusz MARCINKOWSKI

e-mail: arkadiusz.marcinkowski@put.poznan.pl


dr Maria CELIŃSKA-MYSŁAW

e-mail: maria.celinska-myslaw@put.poznan.pl


mgr inż. arch. Anna LEWANDOWSKA

e-mail: anna.lewandowska@put.poznan.pl


prof. Eugeniusz MATEJKO

e-mail: eugeniusz.matejko@put.poznan.pl


dr Bartłomiej BIEŃKOWSKI

e-mail: bartlomiej.bienkowski@put.poznan.pl


mgr inż. arch. Weronika WLAZŁY

e-mail: weronika.wlazly@put.poznan.pl


prof. Romuald LOEGLER

e-mail: romuald.loegler@put.poznan.pl