Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Architektura i Urbanistyka (ISSN 2658-2619) są wydawane od 1989 roku przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej jako periodyk, w otwartym dostępie (CC BY-SA).

Od 2020 roku seria nosi nazwę: Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz. Ukazują się cztery numery w roku, każdy z nich ma charakter zeszytów monograficznych. Punktacja Czasopisma zgodnie z ostatnim Komunikatem MEiN z dn. 1.012024 r. wynosi 40 pkt.

Na łamach czasopisma prezentowane są najnowsze wyniki badań prowadzonych przez naukowców reprezentujących różne ośrodki w Polsce i za granicą w dyscyplinach architektura i urbanistyka oraz sztuki plastyczne. Prezentowane treści obejmują szeroki zakres tematyczny związany z projektowaniem architektonicznym, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, architekturą wnętrz, a także teorią, historią i ochroną dziedzictwa.

Koszt publikacji artykułu wynosi 960 zł plus 23 % VAT. Opłata zawiera wszystkie koszty publikacji, w tym 1 egz. autorski.
Opłaty należy dokonać po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i przyjęciu artykułu przez Redakcję do publikacji, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. 
Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegł  jak najsprawniej.

Link do strony czasopisma Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Architektura i Urbanistyka


 

Rada Naukowa:

prof. Sławomir GZELL (Politechnika Warszawska)

prof. Andrzej KADŁUCZKA (Politechnika Krakowska)

prof. Wojciech BONENBERG (Politechnika Poznańska)

prof. Paul ZALEWSKI (Uniwersytet Viadrina)

prof. Amitabh VERMA(The University of Georgia)

prof. Karl H.C. LUDWIG (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen) Prof. Mariann Simon (Budapest University of Technology and Economics)

prof. Agata BONENBERG (Politechnika Poznańska, Politecnico di Milano)

dr inż. arch. Bartłomiej KWIATKOWSKI (Politechnika Lubelska)

 

Komitet Redakcyjny:

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG (przewodniczący)

prof. dr hab. inż. arch. Piotr MARCINIAK

prof. dr hab. inż. arch. Anna JANUCHTA-SZOSTAK

dr hab. inż. arch. Radosław BAREK, prof. PP

dr hab. inż. arch. Agata GAWLAK

mgr Aleksandra LEPKOWSKA (sekretarz redakcji)

 

Lista Recenzentów:

prof. dr hab. inż. arch. Agata BONENBERG

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew PASZKOWSKI

prof. Marco LUCCHINI

prof. Gianni OTTOLINI

prof. dr hab. Andrzej WIELGOSZ

prof. Paul ZALEWSKI

dr inż. arch. Bartłomiej KWIATKOWSKI, prof. PL

dr hab. inż. arch. Radosław BAREK, prof. PP

dr hab. inż. arch. Anna JANUCHTA-SZOSTAK,

dr hab. inż. arch. Adam NADOLNY, prof. PP

dr hab. inż. arch. Tomasz KOZŁOWSKI, prof. PK

dr hab. inż. arch. Ewa CICHY-PAZDER, prof. PP

dr hab. inż. Sylwia STASZEWSKA, prof. UAM

 

Redakcja:

Paweł ZIĘTEK

Anna LIBEREK

 

Projekt okładki:

mgr inż. arch. Ewa ANGONEZE-GRELA

 

Kontakt do Sekretarza Redakcji: mgr Aleksandra Lepkowska, e-mail: aleksandra.lepkowska@put.poznan.pl

Wytyczne dla Autorów

Wzór recenzji (PDF, DOCX)

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 

Numery 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych