Rozliczenie wyjazdu

Uwaga Studenci programu Erasmus+

Dokumenty potrzebne do zaliczenia przedmiotów w ramach wyjazdu na studia to:

  1. Zaświadczenie o rozliczeniu wyjazdu z Działu Współpracy Międzynarodowej PP (dla osób kończących wyjazd),
  2. podpisany przez obie uczelnie i studenta Learning Agreement (opcjonalnie z dokumentem Changes),
  3. podpisany oryginalny Transcript of Records (oceny i zaliczenia przedmiotów studiowanych za granicą),
  4. wypełniona Karta Okresowych Osiągnięć Studentów (KARTA OKRESOWYCH OSIAGNIEC STUDENTA wzór) – 2 egzemplarze, kartę należy wypełnić po powrocie do kraju;
  5. Karty Przedmiotów (po jednej A4 na każdy przedmiot, wzór, proszę pamiętać o umieszczeniu informacji graficznej, np. pomniejszonych plansz),
  6. Tabela Porównująca Program - wzór

Jeżeli uzyskanie tych dokumentów nie jest możliwe w podanym terminie należy złożyć podanie o przedłużenie sesji
(możliwe jest przesłanie podpisanego i zeskanowanego dokumentu na adres dziekanatu: Dziekanat WA).