Biblioteka

KONTAKT: 61 665 3257

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00-15.00

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

 • wspieranie procesów dydaktycznych i naukowych kadry Wydziału Architektury, studentów studiów dziennych oraz słuchaczy studiów podyplomowych,
 • udostępnianie księgozbioru biblioteki,
 • aktywne uzupełnienie zbiorów biblioteki o najnowsze piśmiennictwo z zakresu wszystkich specjalności objętych działalnością Wydziału.

ZASOBY BIBLIOTECZNE:

Biblioteka gromadzi wydawnictwa (podręczniki, skrypty, opracowania naukowe, materiały konferencyjne, czasopisma) z zakresu:

 • architektury współczesnej
 • historii architektury
 • urbanistyki
 • historii sztuki
 • wnętrz
 • miejsc pracy
 • projektowania służby zdrowia
 • budownictwa ekologicznego

Księgozbiór liczy ponad 8000 woluminów książek czasopism

 

Głównie są to wydawnictwa w języku polskim, w niewielkiej liczbie również w języku angielskim i niemieckim. Biblioteka posiada także własne wydawnictwa ogólnoinformacyjne, takie jak: encyklopedie, słowniki językowe oraz leksykony.
 

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH:

Biblioteka udostępnia swoje zasoby na miejscu, wszystkim zainteresowanym.

biblioteka_książka_fotobiblioteka_widok_od_wejścia