WŁADZE WYDZIAŁU

dr hab. inż. arch. Ewa PRUSZEWICZ-SIPIŃSKA, prof. PP
Dziekan
dr inż. arch. Barbara ŚWIT-JANKOWSKA
Prodziekan ds. studenckich
Prodziekan ds. kształcenia A. Gawlak
dr hab. inż. arch. Agata GAWLAK, prof. PP
Prodziekan ds. kształcenia
Marietta Masłowska-Paszek
mgr inż. Marietta Masłowska-Paszek
Kierownik administracyjny