INSTYTUT ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I OCHRONY DZIEDZICTWA

KONTAKT:

Sekretariat Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa jest czynny dla Studentów od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-13:00.

kontakt telefoniczny: 61 665 33 05

e-mail: office_iau@put.poznan.pl

Dyrektor: dr hab. inż. arch. Sławomir ROSOLSKI, prof. PP

tel. 61 665-3305

e-mail: slawomir.rosolski@put.poznan.pl


Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z1)
Division of Public Architecture and Housing (Z1)

Kierownik dr hab. inż. arch. Ewa PRUSZEWICZ-SIPIŃSKA, prof. PP

tel. 665-3307

e-mail: ewa.pruszewicz-sipinska@put.poznan.pl


Zakład Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa (Z2)
Division of History, Theory and Heritage Protection (Z2)

Kierownik prof. dr hab. inż. arch. Piotr MARCINIAK

tel. 61 665-3319

e-mail: piotr.marciniak@put.poznan.pl


Zakład Urbanistyki (Z3)
Division of Urban Planning (Z3)

Kierownik dr hab. inż. arch. Robert AST, prof. PP

tel. 665-3270, -3276

e-mail: robert.ast@put.poznan.pl