Scientific Papers of the Poznań University of Technology Architecture, Town Planning, Interior Architecture

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Architektura i Urbanistyka (ISSN 2658-2619) są wydawane od 1989 roku przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej jako periodyk, w otwartym dostępie (CC BY-SA).

Od 2020 roku seria nosi nazwę: Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz. Ukazują się cztery numery w roku, każdy z nich ma charakter zeszytów monograficznych. Punktacja Czasopisma zgodnie z ostatnim Komunikatem MEiN z dn. 1 grudnia 2021 r. wynosi 40 pkt.

Na łamach czasopisma prezentowane są najnowsze wyniki badań prowadzonych przez naukowców reprezentujących różne ośrodki w Polsce i za granicą w dyscyplinach architektura i urbanistyka oraz sztuki plastyczne. Prezentowane treści obejmują szeroki zakres tematyczny związany z projektowaniem architektonicznym, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, architekturą wnętrz, a także teorią, historią i ochroną dziedzictwa.

 

Rada Naukowa:

prof. Sławomir GZELL (Politechnika Warszawska)

prof. Andrzej KADŁUCZKA (Politechnika Krakowska)

prof. Wojciech BONENBERG (Politechnika Poznańska)

prof. Paul ZALEWSKI (Uniwersytet Viadrina)

prof. Amitabh VERMA(The University of Georgia)

prof. Karl H.C. LUDWIG (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen) Prof. Mariann Simon (Budapest University of Technology and Economics)

prof. Agata BONENBERG (Politechnika Poznańska, Politecnico di Milano)

dr inż. arch. Bartłomiej KWIATKOWSKI (Politechnika Lubelska)

 

Komitet Redakcyjny:

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG (przewodniczący)

dr hab. inż. arch. Piotr MARCINIAK, prof. PP

dr hab. inż. arch. Anna JANUCHTA-SZOSTAK, prof. PP

dr hab. inż. arch. Radosław BAREK, prof. PP

dr inż. arch. Agata GAWLAK

mgr Magdalena TYRANOWSKA

mgr Aleksandra LEPKOWSKA (sekretarz redakcji)

 

Lista Recenzentów:

prof. dr hab. inż. arch. Agata BONENBERG

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA

prof. Marco LUCCHINI

prof. Gianni OTTOLINI

prof. dr hab. Andrzej WIELGOSZ

prof. Paul ZALEWSKI

dr inż. arch. Bartłomiej KWIATKOWSKI, prof. PL

dr hab. inż. arch. Radosław BAREK, prof. PP

dr hab. inż. arch. Anna JANUCHTA-SZOSTAK,

dr hab. inż. arch. Adam NADOLNY, prof. PP

dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK

 

Redakcja:

Paweł ZIĘTEK

Anna LIBEREK

 

Projekt okładki:

mgr inż. arch. Ewa ANGONEZE-GRELA

 

Kontakt do Sekretarza Redakcji: mgr Aleksandra Lepkowska, e-mail: aleksandra.lepkowska@put.poznan.pl

Wytyczne dla Autorów

Zasady Etyki Publikacyjnej

Wydawnictwo

Numer bieżący

Numery archiwalne

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych