Informacje dla studentów 1 roku

Szanowni Studenci I roku

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych wszystkich kierunków (Architektura, Architecture, Architektura Wnętrz), które odbędzie się 2 października (poniedziałek) o godzinie 13:30 w Sali Magna w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej 

(ul. Piotrowo 2). 

Przed spotkaniem zapraszamy do Dziekanatu Wydziału Architektury, przy ul. Jacka Rychlewskiego 2, pokój 108 w celu odebrania legitymacji (tylko dla osób, które dokonały płatności do 24.09.2023 r. - niedziela) oraz oddania zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy. 

Dziekanat będzie przyjmować studentów zgodnie z poniższym harmonogramem:

Nazwiska rozpoczynające się na litery:

A B C D E F – 9:00-10:00

G H I J K L 10:00-11:00

Ł M N O P R 11:00-12:00

S T U W Z 12:00-13:00

W celu otrzymania elektronicznej legitymacji studenckiej należy wpłacić 22,00 PLN na indywidualny numer konta studenta dostępny w systemie USOSWeb.

Osoby, które nie wniosą opłaty za legitymację do 25.09 będą mogły ją odebrać w późniejszym terminie.

Przypominamy, że zgodnie z decyzją o przyjęciu, niedostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy przed rozpoczęciem roku akademickiego uniemożliwi udział w zajęciach.