Architektura Wnętrz - licencjat

Informacje dla Studentów 5 semestru studiów I stopnia

WYBÓR PROMOTORA (sem 5)

Wybór promotora odbywa się poprzez ekurs, wspólny dla kierunków architektura oraz architektura wnętrz.
Studenci zostają poinformowani o uruchomieniu kursu w osobnym komunikacie.
Procedura zapisów będzie wyglądać w ten sposób:
1. Studenci wgrywają portfolio do odpowiedniego modułu zadanie, zgodnie z umieszczonymi wskazówkami (3 wybrane prace projektowe z okresu studiów – 1 projekt na stronę, oraz prace graficzne, rysunkowe, rzeźbiarskie – 1 strona
2. Studenci zaznaczają preferowanego promotora na liście – można wskazać tylko jedną osobę.
WAŻNE:
Informacje dotyczące promotorów są umieszczone w opisach grup – należy sprawdzić, czy:
– wybrany promotor prowadzi dyplomy na danym kierunku (architektura, architektura wnętrz)
– w jakim języku (polski, angielski)
– oraz zapoznać się, jaki jest jego limit osób na dyplom.
Limit osób wynika ze standardów kształcenia architektów i wewnętrznych ustaleń związanych z innymi obowiązkami pracowników. Promotorzy nie będą mogli przyjąć więcej osób, niż wskazaną w opisie.
3. Promotorzy akceptują wybranych studentów (kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia)
4. Osoby niewybrane dostają mail z informacją o konieczności ponownego wyboru.
Procedura powtarza się 3 razy – po zakończeniu trzeciej tury wolni studenci zostaną losowo dopisani do wolnych Promotorów.OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ (czas trwania ok 1h):

CZĘŚĆ OTWARTA

Obrona pracy dyplomowej jest publiczna, można zaprosić na nią gości - wyjątkiem może być sytuacja pandemiczna i nałożone ograniczenia.

Obrona nie może być w żaden sposób rejestrowana przez osoby obecne na sali.

  1. Otwarcie obrony przez Przewodniczącego Komisji w imieniu Dziekana WA PP.
  2. Prezentacja pracy: Dyplomant ma 10-15 minut na przedstawienie swojej pracy dyplomowej. 

Dyplomant drukuje plansze dyplomowe i przynosi je na Wydział w wyznaczonym dniu (harmonogram). 

W dniu obrony plansze są przenoszone do wyznaczonego pokoju, w którym odbywa się egzamin dyplomowy. Dyplomant przynosi makietę projektu.

W trakcie prezentacji projektu Dyplomant może korzystać z wydrukowanych plansz lub przedstawić prezentację multimedialną. Nie ma możliwości dodawania elementów nie uwzględnionych wcześniej lub poprawiania fragmentów pracy dyplomowej i projektu. Ocenie Komisji podlega zakres pracy wgrany do sytemu, członkowie Komisji przed obroną zapoznają się z cyfrowymi wersjami plansz oraz pracą pisemną. Recenzent wpisuje na ich podstawie opinię do systemu.

Makieta fizyczna projektowanego budynku lub zespołu jest prezentowana Komisji na zakończenie tej części.

  1. Recenzja pracy: Recenzent czyta przygotowaną recenzję, po wysłuchaniu całej recenzji Dyplomant odpowiada na pytania Recenzenta.
  2. Dyskusja: Przewodniczący Komisji rozpoczyna dyskusję dotyczącą pracy dyplomowej. Głos w dyskusji mogą zabrać wszystkie osoby obecne na sali.

CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA

(na sali pozostaje jedynie Dyplomant oraz Członkowie Komisji):

  1. Egzamin dyplomowy: Komisja zadaje Dyplomantowi 3 pytania. Aby zaliczyć egzamin, Dyplomant musi uzyskać pozytywną ocenę przynajmniej na dwa z nich.
  2. Narada: Dyplomant opuszcza salę, Członkowie Komisji ustalają oceny za przebieg obrony, pracę dyplomową oraz pytania egzaminacyjne. 

CZĘŚĆ OTWARTA

  1. Ogłoszenie wyników: do sali wraca Dyplomant oraz goście, a Przewodniczący Komisji ogłasza wynik obrony.
  2. Dyplomant, którego praca została oceniona na ocenę 5,0, ma obowiązek pozostawienia wydrukowanych plansz na Uczelni. Plansze można odebrać po upływie jednego roku.

 

PRZEWODNIK DLA DYPLOMANTÓW ARCHITEKTURY WNĘTRZ WAPP

ZAKRES ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH ARCHITEKTURA WNĘTRZ (LICENCJAT) 2022/23