Koła Naukowe

Koło Naukowe BIMba - budownictwo i architektura

Opiekun naukowy Koła:

dr inż. arch. Borys Siewczyński

KN BIMba - budownictwo i architektura zajmuje się ogólnie pojętymi programami wspierającymi pracę twórczą/projektową architekta. Działamy w programach SketchUp, ArchiCad, AutoCad, Twinmotion, a także w wielu innych. Organizujemy szkolenia dla studentów Wydziału Architektury, prowadzimy badania oraz poszukujemy nowych rozwiązań dla producentów programów.

Zarząd KN BIMba:

Przewodniczący: Adrian Chruszczewski

wice-Przewodniczący/Skarbnik: Gabriela Brzęcka

KONTAKT:

FB https://www.facebook.com/KN.BIMba
e-mail: adrian.chruszczewski@student.put.poznan.pl


Koło Naukowe EDUArt

Opiekun naukowy Koła:

dr Piotr Drozdowicz

KN EduArt jest kołem naukowym, które zrzesza sympatyków sztuki jaką jest fotografia. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu oraz studiu fotograficznemu i ciemni analogowej, miejsce tu znajdzie każdy - od zupełnego amatora po osobę bardziej zaawansowaną. Zajęcia odbywają się w postaci wykonywanych doświadczeń, ćwiczeń ale również pogadanek i wykładów na tematy związane z fotografią. Sztandarowym projektem koła są Dni Fotografii na Politechnice Poznańskiej, które są płaszczyzną do kontaktu między pasjonatami fotografii, fotoamatorami a profesjonalistami i artystami.

PREZENTACJA KOŁA

Zarząd KN EDUArt:

Przewodniczący: Tomasz Hęciak

KONTAKT:

FB: https://www.facebook.com/kneduart 

www: http://www.eduart.put.poznan.pl/

e-mail: eduart@put.poznan.pl


Koło Naukowe Illumination 

Opiekun naukowy Koła:

dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP

KN Illumination działa od 2011 - jego celem jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: kreowania przestrzeni przy użyciu światła, a w szczególności światła sztucznego; iluminacji obiektów architektonicznych w przestrzeni miejskiej, wiejskiej i w krajobrazie otwartym, iluminacji detalu urbanistycznego, architektonicznego, oświetlania wnętrz architektonicznych oraz artystycznych instalacji i eventów w przestrzeni.

PREZENTACJA KOŁA

Zarząd KN Illumination:

Przewodniczący: Jakub Brodowiak

v-ce Przewodniczący: Hubert Barłóg

Sekretarz: Hanna Błaszczak

KONTAKT:

e-mail: knillumination@put.poznan.pl


Koło Naukowe GAMA

Opiekun naukowy Koła:

dr Piotr Drozdowicz

KN GAMA jest propagowanie wiedzy o relacjach barwy i malarstwa w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Chcemy wspierać rozwój świadomości znaczenia koloru w przestrzeni jako wyraz interdyscyplinarnego podejścia do procesu projektowego. Działalność koła opiera się na rozwoju artystycznym studentów w dziedzinie barwy i malarstwa ściennego.

Zarząd KN GAMA:

Przewodnicząca: Matylda Galikowska

KONTAKT:

e-mail: kolonaukowegama@gmail.com


Koło Naukowe Light Architecture

Opiekun naukowy Koła:

dr inż. Artur Nawrowski

KN Light Architecture zrzesza pasjonatów światła i iluminacji architektury. Stawiamy przede wszystkim na rozwój kreatywności - tworząc własne projekty oświetleniowe, a także na pogłębianie wiedzy i znajomości na temat iluminacji architektonicznych, działania światła oraz różnych alternatywach dekoracyjnych wykorzystujących aspekt światła.

PREZENTACJA KOŁA

Zarząd KN Light Architecture:

Przewodnicząca: Zofia Głowacka

Zastępca: Ada Zaremba

Sekretarz: Kinga Jędrzejczak

KONTAKT:

e-mail: zofia.glowacka@student.put.poznan.pl


KN Historii Architektury i Urbanistyki

Opiekunowie naukowi Koła:

dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko (Sekcja Historia)

dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko (Sekcja Phi - Teorii Kompozycji)

mgr inż. arch. Agnieszka Ośmielak-Stankiewicz 

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak (Sekcja In Situ, dawne KN In Situ w trakcie procedury włączania do KNHAiU ) 
 

Sekcja Historii KN Historii Architektury i Urbanistyki Architektury zajmuje się problematyką historii architektury i urbanistyki współczesnej. Szczególne osiągnięcia posiada w dziedzinie dokumentacji, opracowania naukowego i popularyzacji twórczości architektów i urbanistów działających w XX i XXI wieku w Poznaniu i Wielkopolsce. Koncepcja programu Koła wynika z potrzeb miejscowego środowiska twórczego i opiera się na ścisłej z nim współpracy (SARP, TUP, WOIA, Wydawnictwo Miejskie „Posnania”, Muzeum Narodowe, Muzeum Niepodległości i in.). Studenci, nawiązują osobiste kontakty z architektami, wzbogacają warsztat projektowy, poznają historyczne uwarunkowania swego zawodu.

Sekcja Phi - Teorii Kompozycji KN Historii Architektury i Urbanistyki Architektury. Celem sekcji jest rozwój zainteresowań studentów zagadnieniami z dziedziny teorii i praktyki kompozycji przestrzennej. Problematyka ta jest wieloaspektowo rozpatrywana pod kątem reguł kompozycyjnych wynikających m. in. z psychofizjologii percepcji. Szczególne miejsce w badaniach będzie przypadać tzw. kompozycji czasu rzeczywistego (a więc uniwersalnym prawidłom kompozycji czasoprzestrzennej, związkom między formami muzycznymi, architektonicznymi, scenografią, malarstwem, a także baletem i różnymi formami teatralnymi). Badania nad tak zdefiniowaną kompozycją spoistą mają służyć projektowaniu środowiska architektonicznego o wysokiej jakości.

Sekcja Odkrywców Współczesnej Architektury In Situ, dawn. KN In Situ, działające pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Piotra Marciniaka wznawia działalność w semestrze letnim 2024 jako sekcja KHAiU. Jej celem będzie poznawanie architektury “in situ” - “w miejscu” (z łaciny). Badając u źródła, poznając zarazem historię, kulturę i charakterystykę danego miasta, od zawsze pragnęliśmy odkrywać świat architektury namacalnie: dotykając, obserwując, przeżywając na miejscu. Poza licznymi wyjazdami planowane są publikacje, spotkania, wystawy oraz projekty badawcze.

Sekcje wspomagają się w swoich aktywnościach. Efektem ich działalności są plenery naukowe, wystawy, filmy, warsztaty, publikacje w czasopismach naukowych, udział z referatami w profesjonalnych konferencjach naukowych.
 

PREZENTACJA KOŁA

ZARZĄD KN HISTORII I TEORII ARCHITEKTURY I URBANISTYKI:

Przewodnicząca: Klaudia Szczecińska

Wiceprzewodnicząca: Joanna Wawrowska

Sekretarz: Martyna Zalewska

KONTAKT:

e-mail: hap77@wp.pl

grazyna.kodym-kozaczko@put.poznan.pl

mieczyslaw.kozaczko@put.poznan.pl


Koło Naukowe Arch Impact 

Opiekun naukowy Koła:

dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

KN Arch Impact zrzesza studentów zainteresowanych współczesną architekturą pojmowaną jako tworzenie miejsca i przestrzeni egzystencjalnej ludzi. Członkowie Koła organizują wystawy ( Łódź-Kraków-Kopenhaga-Berlin, Śladami Petera Zumthora, Światło), kwerendy (m.in.  do Krakowa, Kopenhagi, Berlina, Dessau, Kolonii i Drezna), webinaria (Odnawialne Źródła Energii – Twoja przyszłość, Tej!). Angażują się również w działalność organizacyjną dla  WAPP (Targi Edukacyjne, Dni Otwarte, Dni kół naukowych, Archikino, itd.).  Dodatkowo członkowie Arch Impact zajmują się projektowaniem, fotografią i filmem traktując je jako współczesne narzędzia badawcze architektury.

Zarząd KN Arch Impact:

Przewodnicząca: Karolina Szumigała

KONTAKT:

FB: www.facebook.com/groups/540160249741272/


Koło Naukowe Studentów Architektury

Opiekun naukowy Koła:

dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP

KN Studentów Architektury powstało w 1996 roku i jest najstarszym kołem naukowym na WAPP. Nasza działalność skupia się na budownictwie z materiałów naturalnych i ekologicznych, edukacji architektoniczno-przestrzennej wśród dzieci i młodzieży, prowadzeniu wykładów ze znanymi pracowniami oraz przeprowadzaniu inwentaryzacji terenowych tradycyjnej architektury regionalnej. Od wielu lat KNSA jest organizatorem cyklu "ARCHIczwartki" - spotkań z architektami z całej Polski. Jednym z ostatnich przedsięwzięć Koła Naukowego jest budowa Pawilonu Naturalnego w Dziekanowicach, w którym możemy zetknąć się w praktyce z tradycyjnymi technikami budowlanymi.

Zarząd KN Studentów Architektury:

Przewodnicząca: Kinga Jędrzejczak
Zastępca: Szymon Górka
Sekretarz: Aleksandra Franek

KONTAKT:

e-mail: knstudarch@gmail.com
kinga.jedrzejczak@student.put.poznan.pl


Koło Naukowe Pracownia Architektury Zrównoważonej

Opiekun naukowy Koła:

dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP

Opiekunowie pomocniczy:

mgr inż. arch. Michał Rutkowski, mgr inż. arch. Jakub Wójtowicz

Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu szeroko
rozumianej architektury zrównoważonej. Założeniem Koła jest również nauka i zrozumienie danych
tematów, oraz przedstawienie ich w prostszy, zrozumiały dla ogółu sposób.
Koło zakłada otwartość na ciekawe projekty, dlatego jego działalność i tematyka zależy od
zaangażowania i pomysłów jego członków. W perspektywie rozwoju, planujemy także przybliżyć sobie
i innym tematy z zakresu inżynierii środowiska, oraz inżynierii zarządzania.
 

PREZENTACJA KOŁA

Zarząd KN Pracownia Architektury Zrównoważonej:

Przewodniczące: Nela Burdajewicz, Żaklina Cieślak