Data wydarzenia

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w Auli Centrum Wykładowego odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych przyznanych pracownikom Politechniki Poznańskiej. 

W programie uroczystości przewidywane jest wręczenie Złotych, Srebrnych i Brązowych Krzyży Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę, a także Medali Komisji Edukacji Narodowej.