Wodny Okrągły Stół

8 września odbył się we Wrocławiu Wodny Okrągły Stół - Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski, którego współorganizatorem była prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, jak również współprowadzącą sesję 2. Gospodarowanie wodą w mieście i na wsi.

W wydarzeniu transmitowanym na platformie Live OEES, wzięli udział specjaliści z zakresu szeroko pojętej gospodarki wodnej. Zaproszeni eksperci zwrócili szczególną uwagę na kwestie związane z redukcją ryzyka suszy i powodzi, gospodarowaniem wodą w mieście i na wsi oraz polityką wodną w Polsce.

Nagrania transmisji dostępne są na platformach Live OEES oraz VIMEO:

1. Redukcja ryzyka suszy i powodzi: https://vimeo.com/604626257/635852a928 

2. Gospodarowanie wodą w mieście i na wsi: https://vimeo.com/604623604/7430e4af07 

3. Polityka wodna w Polsce: https://vimeo.com/604624905/8773c55ea5 

Efektem obrad będzie specjalne opracowanie podsumowujące wnioski i zalecenia wynikające z dyskusji Wodnego Stołu, które będzie opublikowane przed październikowym Kongresem Miasto-Woda Jakość Życia. Eksperci przy Wodnym Okrągłym Stole Wśród specjalistów biorących udział w dyskusji „Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski” znalazły się m.in. osoby, które w ubiegłym roku przygotowywały Raport oraz Alerty Wodne – dokumenty przedstawiające wnikliwą analizę problemów wodnych w Polsce – które powstały z inicjatywy think tanku Open Eyes Economy (https:// oees.pl/dobrzewiedziec/). Pełny program obrad można znaleźć pod linkiem: https://watercity.com.pl/okraglystol2021/