WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO

mgr inż. Jędrzej Suchecki (przewodniczący),
dr inż. arch. Agnieszka Rumież,
mgr inż. Jerzy Kosmatka,
dr inż. arch. Borys Siewczyński, mgr inż. arch. Michał Marmur,
mgr inż. arch. Magda Matuszewska,
mgr inż. arch. Piotr Springer,
mgr Anna Telatycka
dr inż. arch. Joanna Kołata