plansza_komunikat

Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (18.05.2023 r.) zajęcia z dr hab. Joanną Stefańską zostają odwołane.

plansza_komunikat

Dear Students, I regret to inform you that the lecture and classes tomorrow 19.05.2023, will not take place due to my absence. I will inform you…

plansza_komunikat

Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (18.05.2023 r.) zajęcia z sali 001 zostają przeniesione do sali CW9. Zmiana jest podyktowana organizacją Zjazdu…

plansza_komunikat

Zajęcia terenowe inwentaryzacyjne - informacje

plansza_ogłoszenie

Dear Students of History of Architecture 4 Labs (2.2 ENG) This is to remind you that today's classes of HA4 are held in town as a field workshops. We…

plansza_komunikat

[PL] Uprzejmie informujemy, że zajęcia z grupą 1.3 oraz dyżur w dniu 15. maja 2023 z mgr inż. Jędrzejem Sucheckim zostają odwołane. Termin odrobienia…

plansza-komunikat

W dniach 15.05 (poniedziałek) i 22.05 (poniedziałek) zajęcia z Marketingu dla gr. 2.9 z Panią mgr inż. arch. Patrycją Kamińską wyjątkowo odbędą się w…

Drawing classes for first-year Architecture students with Paulina Kowalczyk on May 9  are cancelled. Consultations are possible on May 10. from 8 a.m…

plansza_ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wykład prof. Olega Kaplińskiego w dniu 18. maja br. zostaje odwołany.

plansza-komunikat

Uprzejmie informujemy, że zajęcia i konsultacje z dr inż. arch. Marzeną Banach w dniach 08.05 - 18.05.2023 nie odbędą się.

plansza_komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 08-12.05.2023 r. dr inż. arch. Rafał Graczyk nie będzie obecny w Uczelni. Odrobienie zajęć i dyżurów zostało…

plansza-komunikat

Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (28.04.2023 r.) zajęcia z dr hab. sztuki K. Grygorowicz-Kosakowską zostają odwołane.