Plany zajęć

PLAN ZAJĘĆ / SCHEDULE

UWAGA: PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE! / ATTENTION: THE SCHEDULE MAY BE CHANGED!

Prosimy o bieżące kontrolowanie planu / Please check your schedule regularly

ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA / ARCHITECTURE BACHELOR DEGREE

ARCHITEKTURA STUDIA II STOPNIA / ARCHITECTURE MASTER DEGREE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA I STOPNIA / INTERIOR DESIGN I ST.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA II STOPNIA / INTERIOR DESIGN II ST.

Wykaz tygodni parzystych i nieparzystych

List of even and odd weeks

Wykaz grup /List of groups

I stopień 1, 2, 3, 4 rok Architektura

I stopień 1, 2, 3, 4 year Architecture

I stopień 1, 2, 3 rok Architektura wnętrz

II stopień 3 sem. Architektura

II stopień 3 sem. Architecture

II stopień Architektura wnętrz 

PLANY POSZCZEGÓLNYCH PIĘTER BUDYNKU/BUILDING PLANS_WAWIZ

Skrócona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA 

 


 

INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION

Studenci są zobowiązani do zapisania się na platformie ekursy.put.poznan.pl na wszystkie zajęcia, zgodnie z programem obowiązującym na danym semestrze. Wybór grupy powinien być zgodny z przypisaną grupą dziekańską / Students are required to sign up for all classes on the ekursy.put.poznan.pl platform, in accordance with the program for a given semester. The group selection should be consistent with the assigned dean's group.