Plany zajęć

PLAN ZAJĘĆ / SCHEDULE

UWAGA: PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE! / ATTENTION: THE SCHEDULE MAY BE CHANGED!

Prosimy o bieżące kontrolowanie planu / Please check your schedule regularly

ARCHITEKTURA studia I stopnia / ARCHITECTURE first-cycle studies

ARCHITEKTURA studia II stopnia / ARCHITECTURE second-cycle studies

ARCHITEKTURA WNĘTRZ studia I stopnia

ARCHITEKTURA WNĘTRZ studia II stopnia

Wykaz tygodni parzystych i nieparzystych

List of even and odd weeks

Wykaz grup /List of groups

I stopień Architektura

I stopień Architecture

I stopień Architektura wnętrz

II stopień Architektura

II stopień Architecture

II stopień Architektura wnętrz 

PLANY POSZCZEGÓLNYCH PIĘTER BUDYNKU/BUILDING PLANS_WAWIZ

Skrócona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej


ORGANIZACJA SEM. LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2022-23 / ORGANIZATION OF THE SUMMER SEMESTER ACADEMIC YEAR 2022-23

Wszystkie zajęcia w semestrze letnim zostały zaplanowane stacjonarnie. / All classes in the winter semester have been planned stationary.

INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION

Studenci są zobowiązani do zapisania się na platformie ekursy.put.poznan.pl na wszystkie zajęcia, zgodnie z programem obowiązującym na danym semestrze. Wybór grupy powinien być zgodny z przypisaną grupą dziekańską / Students are required to sign up for all classes on the ekursy.put.poznan.pl platform, in accordance with the program for a given semester. The group selection should be consistent with the assigned dean's group.