Plany zajęć

PLAN ZAJĘĆ / SCHEDULE

Prosimy o bieżące kontrolowanie planu / Please check your schedule regularly

ARCHITEKTURA studia I stopnia / ARCHITECTURE first-cycle studies

ARCHITEKTURA studia II stopnia / ARCHITECTURE second-cycle studies

ARCHITEKTURA WNĘTRZ studia I i II stopnia

Wykaz tygodni parzystych i nieparzystych

List of even and odd weeks

Wykaz grup /List of groups

PLANY POSZCZEGÓLNYCH PIĘTER BUDYNKU/BUILDING PLANS_WAWIZ

Skrócona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej


ORGANIZACJA SEM. LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2021-22 / ORGANIZATION OF THE SUMMER SEMESTER ACADEMIC YEAR 2021-22

Wszystkie zajęcia w semestrze letnim będą się odbywały stacjonarnie.


INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION

Studenci są zobowiązani do zapisania się na platformie ekursy.put.poznan.pl na wszystkie zajęcia, zgodnie z programem obowiązującym na danym semestrze. Wybór grupy powinien być zgodny z przypisaną grupą dziekańską / Students are required to sign up for all classes on the ekursy.put.poznan.pl platform, in accordance with the program for a given semester. The group selection should be consistent with the assigned dean's group.