Data wydarzenia

„ODPOWIEDZIALNY I PRZYJAZNY PRACODAWCA”

POLITECHNIKA POZNAŃSKA LAUREATEM 4. EDYCJI „ODPOWIEDZIALNY I PRZYJAZNY PRACODAWCA”

Uczelnia została doceniona za wysiłek włożony w przygotowanie i wdrożenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w skali ogólnopolskiej. Organizatorzy Gali zauważyli relatywnie duży poziom uczestnictwa pracowników Politechniki Poznańskiej w tym, współfinansowanym przez pracodawcę i państwo, programie długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne. 

Gala „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.