Decyzja Dziekana WAPP w sprawie zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej w okresie do dnia 30 września br.

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dn. 21 maja br.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie  Zarządzenia nr 28 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Politechniki Poznańskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, decyzją Dziekana WAPP,  wszystkie zajęcia dla studiów I i II stopnia na kierunkach architektura i architektura wnętrz oraz dla studiów podyplomowych, odbywające się do dnia 30 września br., w tym sesja letnia oraz sesja poprawkowa, będą realizowane tylko i wyłącznie w formie zdalnej, tj z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rekrutacja 2020/21

Zajęcia realizowane zdalnie

Egzaminy z języka obcego w sesji letniej – zmiana terminów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora Politechniki Poznańskiej ulegają zmianie terminy egzaminów z języka obcego w sesji letniej. Poniżej zmieniony harmonogramem egzaminów:

Egzaminy w sesji letniej

  • Studia stacjonarne 01-02.09.2020 r.

Egzaminy w sesji jesiennej poprawkowej

  • Studia stacjonarne 17-18.09.2020 r.

Przydziały do jednostek dyplomowania inżynierki 2020/21

Uprzejmie informujemy, że przydziały do jednostek dyplomowania na dyplomy inżynierskie 2020/21 zostały opublikowane w zakładce Dyplomanci -> Przydziały do jednostek 

UAKTUALNIENIE ZASAD ZALICZENIA PRZEDMIOTU TEORIA KOMPOZYCJI

Na wniosek studentów ostateczny termin oddania prac z przedmiotu Teoria kompozycji został przesunięty o tydzień.
Prace będzie można dostarczać osobiście w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE w dn. 4-5 czerwiec tj. czwartek-piątek w godz. 9-14 do budynku WAPP (hol główny). Ewentualnie prace będzie można dosłać pocztą, wówczas liczy się data stempla pocztowego (wysyłka napóźniej do dn. 2.06.);
Prace w każdym z przypadków należy umieścić w papierowej kopercie opisanej numerem grupy oraz imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem “Teoria kompozycji” przy wysyłce pocztą / kurierem.
Wszystkie prace (7 zadań) powinny zostać wykonane na sztywnym podkładzie o formacie A3 i podpisane na odwrocie.
Prace będą oceniane komisyjnie przez zespół prowadzących, a oceny zostaną uwidocznione w systemie e-proto do dnia 11 czerwca. Tylko osoby, które uzyskają ocenę pozytywną zostaną dopuszczone do egzaminu.
Egzamin odbędzie się w dn. 23 czerwca tj. wtorek w formie ustnej, online. Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń projektowych oraz egzamin poprawkowy odbędą się w sesji poprawkowej we wrześniu.

Najnowszy nr A&B – do pobrania

Majowe SPECJALNE E-WYDANIE miesięcznika „Architektura & Biznes” #stayhome 5/2020 udostępnione jest do pobrania BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH

180 stron magazynu, gdzie znamienite osobowości ze świata architektury i ekonomii dzielą się swoimi poglądami na najbardziej  intrygujące tematy dzisiejszych czasów

Każdy numer po pobraniu jest spersonalizowany imieniem i nazwiskiem pobierającego.

http://www.architekturaibiznes.pl/bezplatne-e-wydanie

 

 

 

 

 

 

Wykłady specjalistyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z uwagi na obecną sytuację, wykłady specjalistyczne dla studentów II stopnia Architektury (semestr 3) będą kontynuowane w formie e-learningowej.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa na wykład dotyczący zagadnień akustyki w architekturze który przeprowadzi dla Państwa dr inż. arch. Anna Sygulska oraz Pan mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz, ekspert ds. akustyki (Ecophone). Wykład ten będzie dostępny na platformie eMoodle w dniu 5 maja od godziny 15:15.

Już zapraszamy Państwa także na kolejny wykład specjalistyczny ,we wtorek 12 maja, który przeprowadzi dla Państwa dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP, wraz ze swoim gościem. Szczegółowe informacje podamy Państwu przed wykładem.

Poniżej podajemy pełny harmonogram wykładów:
10.03.2020 r. – zrealizowany
05.05.2020 r. – wykład, e-Moodle
12.05.2020 r. – wykład, e-Moodle
19.05.2020 r. – wykład, e-Moodle
26.05.2020 r. – wykład, e-Moodle
02.06.2020 r. – wykład, e-Moodle
09.06.2020 r. – wykład, e-Moodle
16.06.2020 r. – zaliczenie.

Więcej →

Architektura-Murator oferta dla studentów

 

 

 

 

 

 

Co otrzymujesz?
– 12 wydań cyfrowych w wersji online i PDF
– 12 wydań drukowanych
– 2 wydania specjalne dodatku „Architekt Wnętrz”
– bezpłatną dostawę
– możliwość czytania artykułów na komputerze, tablecie i telefonie.

https://bit.ly/2ZeosnD

dr hab. inż. arch. Anna Januchta – Szostak, prof. PP członkiem interdyscyplinarnego zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN.

Informujemy, że dr hab. inż. arch. Anna Januchta – Szostak, prof. PP, decyzją Prezesa PAN nr 19/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku, została mianowana członkiem  interdyscyplinarnego zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN.

Celem Zespołu jest cyt. “udzielenie wszelkiego wsparcia nauki w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji w Polsce, zgodnie z założeniami IPCC -45, względem wartości z 2010 do roku 2030 i do zera do roku 2050”.

https://instytucja.pan.pl/images/2020/decyzje/Dec_Prez_PAN_19.pdf

Gratulujemy!

eTutor – nauka języków obcych on-line

Krok po kroku

Platforma eTutor – dowiedz się więcej

Dyżur Prodziekana ds. Studenckich

Szanowni Studenci,
od 26.03.2020 wznawiam dyżur Prodziekana ds Studenckich.
Będę czekać na Państwa w pokoju konsultacyjnym na platformie e-meeting w poniedziałki i czwartki, między 12:00 a 13:00.

Wystarczy kliknąć w link:
https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/bar-nw4-7wz

Jeżeli będzie Was zbyt dużo – poproszę Was o poczekanie na swoją kolej.
Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia!

Dear students
from 26/03/2020 I resume the duties of Vice-Dean for Student Affairs.

I will be waiting for you in the consultation room on the e-meeting platform on Mondays and Thursdays, between 12 (midday) and 1 p.m.

Just click the link:
https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/bar-nw4-7wz

If there are too many of you – I will ask you to wait for your turn.

Best wishes and good health!
dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Fundusz Stypendialny Umiędzynarodowienia PP – nabór wniosków sem. letni 19-20

Uprzejmie informujemy, że w wyniku obecnej sytuacji termin przyjmowania wniosków stypendialnych w ramach FSUPP zostaje przesunięty do 15.04.2020 r.

Informacje
ISFPUT – EN
Uchwała nr 144 2019 – regulamin
Uchwała Nr 144 – 2019
Wniosek EN
Wniosek PL

eMoodle

Przedłużanie ważności legitymacji – rozporządzenia

Szanowni Państwo
Poniżej rozporządzenia, na podstawie których nie ma konieczności przedłużania ważności legitymacji studenckich i doktoranckich w najbliższym okresie. Zachowują one ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania hologramem.

rozp_legitymacje _studenci_2020
rozp_legitymacje _doktoranci_2020