Zajęcia realizowane zdalnie

Komunikat Dziekana WAPP

Szanowni Państwo,
zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej  aktywność dydaktyczna na terenie Uczelni zostaje wstrzymane w okresie 12 marzec – 3 kwiecień. Od tego dnia obowiązuje kategoryczny zakaz pobytu studentów we wszystkich obiektach dydaktycznych Politechniki Poznańskiej.  Z uwagi na zaistniałą siłę wyższą, zwracam się  do wszystkich Pracowników jak i Studentów naszego Wydziału z prośbą o stosowanie się do decyzji Władz Uczelni oraz Sztabu Kryzysowego.  Proszę w tym celu na bieżąco kontrolować służbową pocztę e-mail i stosować się do przekazywanych zaleceń i szczegółowych wytycznych. Zarządzenie nr 14 Jego Magnificencji  nie zwalnia ani studentów ani pracowników z obowiązków i  kontynuowania kształcenia w w/w okresie. Dla uniknięcia zaległości i zmian w harmonogramie studiów, proszę o kontynuowanie kształcenia w sposób zdalny i dokumentowanie tych działań, wg odrębnie przekazywanych zaleceń. Pracownicy administracyjni Wydziału będą pracować stacjonarnie w sposób ograniczony (w ramach dyżurów w dziekanacie) codziennie w godz. 9-12, w pozostałym wymiarze w sposób zdalny. Proszę o Państwa ostrożność i roztropność oraz zachowanie spokoju.

Z poważaniem
dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Dziekan Wydziału Architektury

Test zaliczeniowy z przedmiotu Teoria Architektury Rekreacyjnej/The final test of the Theory of Recreation Architecture course

Test zaliczeniowy z przedmiotu Teoria Architektury Rekreacyjnej odbędzie się w czwartek 16.04.2020 r. o godzinie 10:00 poprzez platformę Moodle. Proszę o zalogowanie się odpowiednio wcześniej ponieważ czas na rozwiązanie testu będzie krótki (15 min).

The final test of the Theory of Recreation Architecture course (English group) will take place on Thursday, 16.04.2020 at 12:00 via the Moodle platform. Please log in early enough because the time to complete the test will be short (15 min).

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP

Uwaga studenci studiów II stopnia, semestr 3. Pracownie badawcze.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane pracownie badawcze prowadzone przez prof. Marco Luccini z Mediolanu oraz prof. Liu Shoufanga z Shenyang odbędą się zgodnie z planem, ale metodą on-line, obowiązującą w Politechnice Poznańskiej w związku z epidemią COVID-19. Planowany początek zajęć 15.04.2020 (po feriach wiosennych).

Procedura składania kart tematycznych magisterskich w IAPP i IAW

1) student wysyła kartę w pliku word (edytowalnym) do promotora (proszę aby nazwy plików zawierały nazwisko studenta)

2) promotor weryfikuje treść i po zatwierdzeniu przesyła plik word (edytowalny) do sekretariatu (nie musi zawierać podpisu, potwierdzeniem akceptacji jest przesłanie z konta pracowniczego promotora)

3) przy zachowaniu tej zasady nie ma konieczności składać wersji papierowej w sekretariacie

 

TERMIN składania kart zostaje przedłużony do 15 kwietnia 2020 r.

Dyżur Prodziekana ds. Studenckich

Szanowni Studenci,
od 26.03.2020 wznawiam dyżur Prodziekana ds Studenckich.
Będę czekać na Państwa w pokoju konsultacyjnym na platformie e-meeting w poniedziałki i czwartki, między 12:00 a 13:00.

Wystarczy kliknąć w link:
https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/bar-nw4-7wz

Jeżeli będzie Was zbyt dużo – poproszę Was o poczekanie na swoją kolej.
Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia!

Dear students
from 26/03/2020 I resume the duties of Vice-Dean for Student Affairs.

I will be waiting for you in the consultation room on the e-meeting platform on Mondays and Thursdays, between 12 (midday) and 1 p.m.

Just click the link:
https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/bar-nw4-7wz

If there are too many of you – I will ask you to wait for your turn.

Best wishes and good health!
dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Fundusz Stypendialny Umiędzynarodowienia PP – nabór wniosków sem. letni 19-20

Uprzejmie informujemy, że w wyniku obecnej sytuacji termin przyjmowania wniosków stypendialnych w ramach FSUPP zostaje przesunięty do 15.04.2020 r.

Informacje
ISFPUT – EN
Uchwała nr 144 2019 – regulamin
Uchwała Nr 144 – 2019
Wniosek EN
Wniosek PL

eMoodle

Prośba p. dr hab. inż. arch. Magdaleny Gyurkovich do studentów uczęszczających na jej zajęcia.

Dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich prosi o kontakt e-malowy studentów erasmusa oraz studentów WAPP, którzy dołączyli do grup projektowych i wykładowych.

Dr hab. Eng. arch. Magdalena Gyurkovich is asking for e-mail contact between erasmus students and WAPP students who joined project and lecture groups.

Przedłużanie ważności legitymacji – rozporządzenia

Szanowni Państwo
Poniżej rozporządzenia, na podstawie których nie ma konieczności przedłużania ważności legitymacji studenckich i doktoranckich w najbliższym okresie. Zachowują one ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania hologramem.

rozp_legitymacje _studenci_2020
rozp_legitymacje _doktoranci_2020

Uwaga dyplomanci piszący pracę dyplomową magisterską (termin składania prac: 15.09.2020 r)

Uprzejmie informujemy, że termin na składanie kart tematycznych zostanie wyznaczony i podany do Państwa wiadomości po 03.04.2020 r.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 marca 2020 r. (RO/III/15/2020) w sprawie funkcjonowania Domów Akademickich Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 marca 2020 r. (RO/III/15?2020) w sprawie funkcjonowania Domów Akademickich Politechniki Poznańskiej

Nieczynny Dziekanat WAPP

Uprzejmie informujemy, że do 03.04.2020 r. Dziekanat WAPP będzie nieczynny. Wszelkie pytania, podania i inne sprawy prosimy kierować drogą mailową.

Nieczynna Biblioteka

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Wydziałowa oraz Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej pozostaną zamknięte do dnia 3 kwietnia.

Zarządzenie Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 marca 2020 r. (RO/III/14/2020) w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej.

Zarządzenie Nr 14 -2020