REKRUTACJA

GRATULACJE DLA PROFESORA PIOTRA MARCINIAKA

Z radością informujemy, iż postanowieniem Prezydenta RP
z dnia 11 maja 2020 r. Pan dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP
uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno – technicznych.

Składamy gratulacje i szczere wyrazy uznania
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Decyzja Dziekana WAPP w sprawie zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej w okresie do dnia 30 września br.

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dn. 21 maja br.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie  Zarządzenia nr 28 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Politechniki Poznańskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, decyzją Dziekana WAPP,  wszystkie zajęcia dla studiów I i II stopnia na kierunkach architektura i architektura wnętrz oraz dla studiów podyplomowych, odbywające się do dnia 30 września br., w tym sesja letnia oraz sesja poprawkowa, będą realizowane tylko i wyłącznie w formie zdalnej, tj z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

SUKCES W KALISZU

W dniu 24 czerwca br. rozstrzygnięto 60 edycję studenckiego konkursu urbanistycznego organizowanego przez Zakład Urbanistyki WAPP w porozumieniu z Urzędem Miasta Kalisza. Temat konkursu „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”.

Na konkurs wpłynęło łącznie 91 projektów konkursowych, spośród których jury konkursowe dopuściło do finału 14 prac i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

– dwie równorzędne I nagrody dla zespołu autorów: Dominika Mielczarek i Kornel Mierzejewski oraz dla Sebastian Rico

– II nagrody nie przyznano,

– III nagrodę dla zespołu autorów: Tomasz Cebula i Magdalena Depa

– pierwsze wyróżnienie dla zespołu autorów: Paweł Woźniak i Przemysław Hemmering

– drugie wyróżnienie równorzędne dla zespołu autorów: Magdalena Zembaty i Julia Zieleniewska

GRATULACJE

Ze zwycięskimi I finałowymi pracami konkursowymi, wraz z uzasadnieniem werdyktu można zapoznać się na stronie:  https://rewitalizacjakalisz.pl/?p=6695

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/znamy-wyniki-konkursu-na-zagospodarowanie-zlotego-rogu,28930

Summer schools in St.Petersburg 2020 online

Online Summer School 2020_SPbPU

Why taking part in SPbPU online summer courses 2020 is worth it:

 • 20+ high-quality programs in 7 fields of study run by the largest Summer School in Russia*
 • Tuition fee is only 10500 Rub per week, around 130 EUR (twice lower than for our offline courses)
 • 40-50% discounts for the tuition fee of winter and summer on-campus programs in a relevant field of study in 2021**
 • World-class professors and experts from over the globe
 • Joint online courses with partner universities
 • Certificates with ECTS credits upon successful completion of a course
 • Classes in the format of lectures and practical tasks
 • Interaction with international students within a team project work
 • Socio-cultural program of extracurricular activities and networking events (such as online International party, online Pub Quiz, online interactive Campus Tour with international students buddies etc.)

*SPbPU Summer School is ranked as the biggest one in Russia according to the study results of the federal project “Export of Education”.

** Available only for students who will have participated in the online courses of a relevant field of study in summer 2020.

Application form:

 • For majority of the programs is available here;
 • For Energy courses can be found here;
 • For Russian Studies programs – here.

The application deadlines are extended until 2 weeks before the courses start.  Registration deadline for course that start from July 06, 2020 is prolonged until July 01, 2020.

Limity dyplomantów na jednego promotora w roku ak. 2020/2021

Limity dyplomantów na jednego promotora w roku ak. 2020/2021

Grupy na Plener Rysunkowy Architektura, 2 semestr PL

Informujemy, że dla grup angielskich prowadzącym plener jest mgr szt Paulina Kowalczyk.
Plener odbędzie się w formie zdalnej na początku lipca.

Zaistniały przypadki w których nie trafili Państwo do wskazanych przez siebie prowadzących, wiąże się to z zawodnością systemu (opóźnienia w dotarciu maili, maile trafiały do spamu), wszelkie zmiany proszę dokonywać za zgodą obu prowadzących, najlepiej osoba za osobę.

Plener rysunkowy 1 STOPIEŃ SEMESTR 2

Zajęcia z p. dr hab. Klaudią Grygorowicz-Kosakowską

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zdalne zajęcia i konsultacje prowadzone przez panią dr hab. Klaudię Grygorowicz-Kosakowską w dniach 8-19 czerwca br. zostają odwołane z powodów losowych.

Wybory 2020

Przydziały do jednostek dyplomowania inżynierki 2020/21 – po zmianach

Uprzejmie informujemy, że została opublikowana zaktualizowana lista przydziałów do jednostek dyplomowania na dyplomy inżynierskie 2020/21.

Zakładka Dyplomanci -> Przydziały do jednostek 

Cykl inspirujących livestreamów dla architektów i projektantów

Egzaminy z języka obcego w sesji letniej – zmiana terminów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora Politechniki Poznańskiej ulegają zmianie terminy egzaminów z języka obcego w sesji letniej. Poniżej zmieniony harmonogramem egzaminów:

Egzaminy w sesji letniej

 • Studia stacjonarne 01-02.09.2020 r.

Egzaminy w sesji jesiennej poprawkowej

 • Studia stacjonarne 17-18.09.2020 r.

UAKTUALNIENIE ZASAD ZALICZENIA PRZEDMIOTU TEORIA KOMPOZYCJI

Na wniosek studentów ostateczny termin oddania prac z przedmiotu Teoria kompozycji został przesunięty o tydzień.
Prace będzie można dostarczać osobiście w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE w dn. 4-5 czerwiec tj. czwartek-piątek w godz. 9-14 do budynku WAPP (hol główny). Ewentualnie prace będzie można dosłać pocztą, wówczas liczy się data stempla pocztowego (wysyłka napóźniej do dn. 2.06.);
Prace w każdym z przypadków należy umieścić w papierowej kopercie opisanej numerem grupy oraz imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem “Teoria kompozycji” przy wysyłce pocztą / kurierem.
Wszystkie prace (7 zadań) powinny zostać wykonane na sztywnym podkładzie o formacie A3 i podpisane na odwrocie.
Prace będą oceniane komisyjnie przez zespół prowadzących, a oceny zostaną uwidocznione w systemie e-proto do dnia 11 czerwca. Tylko osoby, które uzyskają ocenę pozytywną zostaną dopuszczone do egzaminu.
Egzamin odbędzie się w dn. 23 czerwca tj. wtorek w formie ustnej, online. Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń projektowych oraz egzamin poprawkowy odbędą się w sesji poprawkowej we wrześniu.

Najnowszy nr A&B – do pobrania

Majowe SPECJALNE E-WYDANIE miesięcznika „Architektura & Biznes” #stayhome 5/2020 udostępnione jest do pobrania BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH

180 stron magazynu, gdzie znamienite osobowości ze świata architektury i ekonomii dzielą się swoimi poglądami na najbardziej  intrygujące tematy dzisiejszych czasów

Każdy numer po pobraniu jest spersonalizowany imieniem i nazwiskiem pobierającego.

http://www.architekturaibiznes.pl/bezplatne-e-wydanie

 

 

 

 

 

 

Wykłady specjalistyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z uwagi na obecną sytuację, wykłady specjalistyczne dla studentów II stopnia Architektury (semestr 3) będą kontynuowane w formie e-learningowej.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa na wykład dotyczący zagadnień akustyki w architekturze który przeprowadzi dla Państwa dr inż. arch. Anna Sygulska oraz Pan mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz, ekspert ds. akustyki (Ecophone). Wykład ten będzie dostępny na platformie eMoodle w dniu 5 maja od godziny 15:15.

Już zapraszamy Państwa także na kolejny wykład specjalistyczny ,we wtorek 12 maja, który przeprowadzi dla Państwa dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP, wraz ze swoim gościem. Szczegółowe informacje podamy Państwu przed wykładem.

Poniżej podajemy pełny harmonogram wykładów:
10.03.2020 r. – zrealizowany
05.05.2020 r. – wykład, e-Moodle
12.05.2020 r. – wykład, e-Moodle
19.05.2020 r. – wykład, e-Moodle
26.05.2020 r. – wykład, e-Moodle
02.06.2020 r. – wykład, e-Moodle
09.06.2020 r. – wykład, e-Moodle
16.06.2020 r. – zaliczenie.

Więcej →