Nauczanie zdalne

Szanowni Studenci Wydziału Architektury PP.
W związku z Rozporządzeniem Rektora nr 61 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej informujemy, że Wydział Architektury przechodzi do odwołania na nauczanie zdalne na wszystkich latach i semestrach studiów na kierunkach: Architektura/Architecture, Architektura Wnętrz. Realizacja zajęć zdalnych będzie odbywała się poprzez platformę ekursy.put.poznan.pl.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna kraju oraz miasta Poznań poprawi się wkrótce i będzie możliwość powrotu do stanu z początku semestru.

Zarządzenie Nr 61 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 16 października 2020 roku (RO/X/61/2020)

Władze Dziekańskie WAPP

Dear students of the Faculty of Architecture, PP.

In connection with the Rector’s Regulation No. 61 on counteracting the spread of the SARS-CoV-2 virus among members of the Poznań University of Technology community, we would like to inform you that the Faculty of Architecture is switching to remote teaching for all years and semesters of studies in the following fields: Architecture / Architecture, Interior Design until further notice. The on-line classes will be delivered through the ekursy.put.poznan.pl platform. We will keep you updated on all changes. We hope that the epidemic situation in the country and the city of Poznań will improve soon and it will be possible to return to the state from the beginning of the semester.

Ordinance No. 61 of the Rector of Poznan University of Technology of 16 October 2020 (RO/X/61/2020)

WAPP Dean’s Authorities

Publikacja autorstwa dr hab. inż. arch. Katarzyny Słuchockiej, prof. PP „ Obiekt architektoniczny – dzieło sztuki”.

Uprzejmie informuję, że w Sekretariacie Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego (p. 319)  można otrzymać publikację autorstwa dr hab. inż. arch. Katarzyny Słuchockiej, prof. PP „ Obiekt architektoniczny – dzieło sztuki”.

Zapisy na lektorat z języka obcego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.

Zapisy na lektorat z języka obcego – informacje i procedura

dr inż. arch. Marta Pieczara, Konsultacje oraz Konsultacje Dyplomowe w dniu 12.01.2021 r.

Informuję, że przewidziane w dniu 12 stycznia 2021 (wtorek) konsultacje odbędą się wyjątkowo w innych godzinach, tj. po godz. 18:00.

Wszystkich chętnych zapraszam pod link dyżuru:

https://ekursy.put.poznan.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=596881

Zapraszamy na Seminarium naukowe prof. F. Urbana z Glasgow School of Art pt. „Postmodern Architecture Across the Borders”

Zapraszamy na wykład otwarty prof. F. Urbana z Glasgow School of Art pt. „Postmodern Architecture Across the Borders”.

Wykład odbędzie się dnia 18 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 online, w ramach przedmiotu Historia architektury współczesnej.

Wykład jest otwarty dla wszystkich studentów, pracowników i gości.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81312864716?pwd=dE95VlBZUllPSWVPRmdaeHVaTElWdz09
Meeting ID: 813 1286 4716
Passcode: 699295

Postmodernism, the most prominent architectural current between 1975 and 2000, was much more than the stereotype of candy-coloured façades and ironic play with columns and pediments. This lecture will present postmodernism as a socio-cultural movement that lay at the bottom of many current debates, including those over dense, functionally mixed urbanism, visible historicity, or national identity. The lecture will introduce the experiences in different European countries and set the case of Polish postmodern architecture in an international context.

Florian Urban is Professor of Architectural History, and Head of History of Architectural and Urban Studies at the Glasgow School of Art. He was born and raised in Munich, Germany, and holds a Master of Fine Arts from the University of the Arts in Berlin, an MA in Urban Planning from UCLA and a Ph.D. in History and Theory of Architecture from MIT. He is the author, among others, of Neo-historical East Berlin – Architecture and Urban Design in the German Democratic Republic 1970-1990 (Ashgate, 2009), Tower and Slab – Histories of Global Mass Housing (Routledge, 2012), The New Tenement – Architecture in the Inner City since 1970 (Routledge 2018) and Postmodern Architecture in Socialist Poland – Transformation, Symbolic Form and National Identity (Routledge, 2021). In 2018/19 he was a research fellow at the German Historical Institute in Warsaw.

Informacja o kursie online z przedmiotu Umiejętności informacyjne – Infoprogram II

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że kurs online z przedmiotu Umiejętności informacyjne – Infoprogram II został otwarty dla studentów.
Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji, które można również znaleźć na stronie Biblioteki PP : http://library.put.poznan.pl/pl/6_05_II

Kurs obowiązkowy w semestrze zimowym dla studentów następujących kierunków:
Wydział Architektury, kierunki: Architektura, Architecture (ang)

Dostęp do kursu: Uczelniana platforma elearningowa – zakładka Biblioteka / kursy biblioteczne

Logowanie do kursu: Hasło i login do ekonta studenckiego.

Zasady zaliczenia kursu:

1. Zaliczenie kursu odbywa się poprzez rozwiązanie testu, który jest dostępny w kursie w terminie: 22.12.2020 – 31.01.2021.
2. Należy zapoznać się z kursem: przeczytać informacje, obejrzeć filmy, sprawdzić odnośniki. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.
3. Należy rozwiązać test. Test składa się z 5 pytań wybieranych losowo. Aby otrzymać zaliczenie, trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3 pytania. Na rozwiązanie są 4 minuty. Wynik podany jest na końcu testu.
4. Jeśli za pierwszym razem nie uda się osiągnąć wymaganej liczby punktów można podejść do testu drugi raz, po pół godzinie. Są dwie próby. Liczy się najwyższa ocena.
5. Informacja o wpisie do indeksu zostanie wysłana poprzez system e-proto.

KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

Konkurs dla Młodych Architektów to jeden z najpoważniejszych konkursów dedykowanych studentom oraz młodym absolwentom architektury. Konkurs wspiera studentów wydziałów architektury oraz młodych architektów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektu, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy wgrywają swoje prace konkursowe na specjalnie przygotowaną platformę. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu osobiście prezentują swoje projekty. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I oraz II stopnia studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz budownictwo uczelni państwowych oraz prywatnych, a także absolwenci tych kierunków niezależnie od miejsca zatrudnienia, pod warunkiem, że nie ukończyli 35. roku życia. Kapitułę konkursu tworzą wybitni polscy architekci i inżynierowie o uznanym dorobku twórczym. Więcej →

Pytania na egzamin dypl. inż RA 2020-21

Szanowni Państwo,
ze względu na zagrożenie epidemiczne w roku akademickim 2020-21 egzamin dyplomowy inżynierski odbędzie się w trakcie obrony pracy dyplomowej, w formie ustnej.
Komisja zada dyplomantowi trzy pytania z listy pytań opracowanych na podstawie zagadnień inżynierskich. Lista pytań dostępna w zakładce dyplomanci.

Generator Dostępności. Granty dla studentów i absolwentów

Generator Dostępności.
Granty na projekty w obszarze dostępności

Świat, w którym rozwiązania są od razu przemyślane pod kątem osób o szczególnych potrzebach, jest światem komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich. Inkubator Innowacji Społecznych “Generator Dostępności” wspiera mikroinnowacje wpisujące się w tę wizję. Osoby z pomysłami mają szansę zdobyć granty o średniej wartości 35 tys. zł na projekty dotyczące osób z niepełnosprawnościami i/lub starszych.

“Generator Dostępności” podejmuje wyzwanie poprawy warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Rozwijane inicjatywy w różnych wymiarach są związane z dostępnością: od kwestii przestrzeni fizycznej i komunikacyjnej, przez przestrzeń cyfrową, integrację społeczną i zawodową, aż po usługi i produkty. Więcej →

Wykład on-line (platforma ZOOM), który wygłosi prof. Mark Jarzombek z Department of Architecture

JM Rektor Politechniki Poznańskiej, Dziekan Wydziału Architektury, oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład on-line (platforma ZOOM), który wygłosi prof. Mark Jarzombek z Department of Architecture

School of Architecture and Planning, Massachusetts Institute of Technology,

tytuł wykładu „GLOBAL HISTORY IN A NOT-SO-GLOBAL WORLD”.

LINK:

https://us02web.zoom.us/j/85804516720?pwd=SFNmK0taQlQ4R1JwWThYUmYzcXdhQT09

11 grudnia piątek 2020, godz. 19:00

Prof. Mark Jarzombek, ukończył studia architektoniczne w Europie na ETH Zurich (1980), doktoryzował się na MIT (1986). Jest jednym z najbardziej rozpoznawanych współcześnie teoretyków i krytyków architektury. Do jego najbardziej znanych książek należą „Digital Stockholm Syndrome in the Post-Ontological Age”. University of Minnesota Press 2016, oraz “Architecture of First Societies: A Global Perspective” Wiley 2013.

„GLOBAL HISTORY IN A NOT-SO-GLOBAL WORLD”. The history of architecture has expanded considerably in the last thirty years. Preservation and Heritage Studies have played a large part. And while this trend has had many positive elements it has not been without its critics, especially since it has allied itself in some places with the rise of nationalism and ethno-centrism. In some places, architecture is on the front line of culture wars as groups seek to protect elements of their valued history in an increasingly complex world. This reflects itself also in how architecture is taught in many places often along the distinction between Modern Architecture and Traditional Architecture. This lecture will look at these issues and argue that we should move past these static notions of understanding the past – most generated in the 1970s – toward one that allows our more complex world to find a foothold in our teaching and scholarship.

Koordynacja: Adam Nadolny, Wydział Architektury

Kurs e-learningowy dla studentów pierwszego roku z przedmiotu “Usługi biblioteczno-informacyjne”.

Szanowni Państwo
Dziś został uruchomiony kurs e-learningowy dla studentów pierwszego roku z przedmiotu “Usługi biblioteczno-informacyjne”.

Dostęp do kursu:
Uczelniana platforma elearningowa – zakładka Biblioteka / kursy biblioteczne
Kurs w języku polskim: Usługi biblioteczno-informacyjne
Kurs w języku angielskim: Librarian and information services

Logowanie do kursu: Hasło i login do ekonta studenckiego.

Zasady zaliczenia kursu:

1.Zaliczenie kursu odbywa się poprzez rozwiązanie testu, dostępnego w terminie 07.12.2020 – 15.01.2021.
2. Należy zapoznać się z kursem: przeczytać informacje, obejrzeć filmy, sprawdzić odnośniki. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.
3. Należy rozwiązać test. Test składa się z 5 pytań wybieranych losowo. Aby otrzymać zaliczenie, trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3 pytania. Na rozwiązanie są 4 minuty. Wynik podany jest na końcu testu.
4. Jeśli za pierwszym razem nie uda się osiągnąć wymaganej liczby punktów można podejść do testu drugi raz, po pół godzinie. Są dwie próby. Liczy się najwyższa ocena.
5. Informacja o wpisie do indeksu zostanie wysłana poprzez system e-proto.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Biblioteki PP:
http://library.put.poznan.pl/pl/6_05_I

Konkurs architektoniczny „24-godzinny Zegar Słoneczny”

Jesteś architektem, designerem, inżynierem lub fanem astronomii? Twoi znajomi potrafią projektować? Skonstruujcie unikatowy zegar słoneczny działający nocą!

Fundacja TworzyMY Kraków zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie architektonicznym na projekt “24-godzinnego Zegara Słonecznego”.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu małej bądź średniej, mobilnej formy architektonicznej, przedstawiającej zegar słoneczny.
Mechanizm zegara ma obejmować działanie w systemie całodobowym (wskazywać czas po zmierzchu) oraz symulację ruchu Słońca po ekliptyce.
Zwycięski projekt zostanie zbudowany i eksponowany na placu u stóp Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie.

Projekty mogą wysyłać zespoły wieloosobowe oraz samodzielni uczestnicy.
Nagroda główna to 15 000 zł. Pula nagród wynosi 25 000 zł.
Termin nadsyłania prac upływa 14.03.2021 r.

Zgłoszenia, regulamin konkursu i wytyczne projektowe dostępne są na stronie Organizatora: http://tworzymykrakow.org/zegarsloneczny/

Szkolenie BHP i ppoż, Industrial Safety and Fire Training

Drodzy Studenci
Uprzejmie informujemy, że obowiązkowe zajęcia „Szkolenie BHP i ppoż” odbędą się w formie online w następujących terminach:

Architektura
Grupy:
1.1 – 1.7 – 04.12.2020 r. (piątek), godz. 17:30
1.8 – 1.14 – 07.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:30

Architecture
Grupy:
1.1 EN – 1.2 EN – 02.12.2020 r. (środa), godz. 15:00

Architektura wnętrz
1 rok (1 sem.) – 15.12.2020 r. (wtorek), godz. 17:00
2 rok (4 sem.) – 15.12.2020 r. (wtorek), godz. 17:00

 

Dear Students
We would like to inform you that the obligatory classes ” Industrial Safety and Fire Training” will be held online on the following dates:

Architecture (in Polish language)
Groups:
1.1 – 1.7 – 04.12.2020 (Friday), at 17:30
1.8 – 1.14 – 07.12.2020 (Monday), at 17:30

Architecture
Groups:
1.1 EN – 1.2 EN – 02.12.2020 (Wednesday), at 15:00

Interior design
1 year (1 sem.) – 15.12.2020 (Tuesday), at 17:00
2nd year (4 sem.) – 15.12.2020 (Tuesday), at 17:00

Zapisy na egzamin z języka obcego

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z języków obcych odbędą się w formie ustnej online. Egzaminy odbędą się w następujących terminach:

1. Egzaminy w pierwszym terminie:
Odbędą się 3-4.02.2021 (środa – czwartek), godz. 9:00 – 16:00

Zapisy poprzez platformę MOODLE PP na termin pierwszy: 07.12.2020 – 15.01.2021

2. Egzamin poprawkowy:
Studia stacjonarne: 15-16.02.2021 (poniedziałek – wtorek), godz. 9:00 – 16:00

Zapisy poprzez platformę MOODLE PP na egzamin poprawkowy: 01-07.02.2021

Legitymacje studenckie oraz mLegitymacje studenckie

Na stronie MNiSW zamieszczono następującą informację:

“legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.”

Jeżeli posiadasz status Studenta to Twoja legitymacja zachowuje ważność bez konieczności jej przedłużania i naklejenia hologramu do 31.01.2021 r.

Z taką samą datą ważności możesz teraz uzyskać mLegitymację studencką (https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka) w aplikacji mObywatel (https://www.gov.pl/web/mobywatel).

Każdy student, który aktywował eKonto i posiada ELS, może wygenerować mLegitymację w serwisie eStudent, menu Legitymacje https://estudent2.put.poznan.pl/?do=Student.StudentCards

Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-…

Builder – Konkurs dla Młodych Architektów 2020-2021

BROSZURA KDMA 2020

BROSZURA OGOLNA 2020 B4F