Nauczanie zdalne

Szanowni Studenci Wydziału Architektury PP.
W związku z Rozporządzeniem Rektora nr 61 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej informujemy, że Wydział Architektury przechodzi do odwołania na nauczanie zdalne na wszystkich latach i semestrach studiów na kierunkach: Architektura/Architecture, Architektura Wnętrz. Realizacja zajęć zdalnych będzie odbywała się poprzez platformę ekursy.put.poznan.pl.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna kraju oraz miasta Poznań poprawi się wkrótce i będzie możliwość powrotu do stanu z początku semestru.

Zarządzenie Nr 61 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 16 października 2020 roku (RO/X/61/2020)

Władze Dziekańskie WAPP

Dear students of the Faculty of Architecture, PP.

In connection with the Rector’s Regulation No. 61 on counteracting the spread of the SARS-CoV-2 virus among members of the Poznań University of Technology community, we would like to inform you that the Faculty of Architecture is switching to remote teaching for all years and semesters of studies in the following fields: Architecture / Architecture, Interior Design until further notice. The on-line classes will be delivered through the ekursy.put.poznan.pl platform. We will keep you updated on all changes. We hope that the epidemic situation in the country and the city of Poznań will improve soon and it will be possible to return to the state from the beginning of the semester.

Ordinance No. 61 of the Rector of Poznan University of Technology of 16 October 2020 (RO/X/61/2020)

WAPP Dean’s Authorities

Szkolenie BHP i ppoż, Industrial Safety and Fire Training

Drodzy Studenci
Uprzejmie informujemy, że obowiązkowe zajęcia „Szkolenie BHP i ppoż” odbędą się w formie online w następujących terminach:

Architektura
Grupy:
1.1 – 1.7 – 04.12.2020 r. (piątek), godz. 17:30
1.8 – 1.14 – 07.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 17:30

Architecture
Grupy:
1.1 EN – 1.2 EN – 02.12.2020 r. (środa), godz. 15:00

Architektura wnętrz
1 rok (1 sem.) – 15.12.2020 r. (wtorek), godz. 17:00
2 rok (4 sem.) – 15.12.2020 r. (wtorek), godz. 17:00

 

Dear Students
We would like to inform you that the obligatory classes ” Industrial Safety and Fire Training” will be held online on the following dates:

Architecture (in Polish language)
Groups:
1.1 – 1.7 – 04.12.2020 (Friday), at 17:30
1.8 – 1.14 – 07.12.2020 (Monday), at 17:30

Architecture
Groups:
1.1 EN – 1.2 EN – 02.12.2020 (Wednesday), at 15:00

Interior design
1 year (1 sem.) – 15.12.2020 (Tuesday), at 17:00
2nd year (4 sem.) – 15.12.2020 (Tuesday), at 17:00

Zapisy na egzamin z języka obcego

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z języków obcych odbędą się w formie ustnej online. Egzaminy odbędą się w następujących terminach:

1. Egzaminy w pierwszym terminie:
Odbędą się 3-4.02.2021 (środa – czwartek), godz. 9:00 – 16:00

Zapisy poprzez platformę MOODLE PP na termin pierwszy: 07.12.2020 – 15.01.2021

2. Egzamin poprawkowy:
Studia stacjonarne: 15-16.02.2021 (poniedziałek – wtorek), godz. 9:00 – 16:00

Zapisy poprzez platformę MOODLE PP na egzamin poprawkowy: 01-07.02.2021

Legitymacje studenckie oraz mLegitymacje studenckie

Na stronie MNiSW zamieszczono następującą informację:

“legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.”

Jeżeli posiadasz status Studenta to Twoja legitymacja zachowuje ważność bez konieczności jej przedłużania i naklejenia hologramu do 31.01.2021 r.

Z taką samą datą ważności możesz teraz uzyskać mLegitymację studencką (https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka) w aplikacji mObywatel (https://www.gov.pl/web/mobywatel).

Każdy student, który aktywował eKonto i posiada ELS, może wygenerować mLegitymację w serwisie eStudent, menu Legitymacje https://estudent2.put.poznan.pl/?do=Student.StudentCards

Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-…

Wykład “Pomiędzy dziedzictwem a nowoczesnością. Architektura w przestrzeni publicznej”

Zapraszamy na wykład “Pomiędzy dziedzictwem a nowoczesnością. Architektura w przestrzeni publicznej”, który wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak.

 

 

 

 

 

Prof. Piotr Marciniak uzyskał stopień doktora w zakresie architektury i urbanistyki w 1999r. na Politechnice Poznańskiej, stopień doktora habilitowanego w 2011r. na Politechnice Warszawskiej i tytuł profesora w 2020r. Był stypendystą Instytutu Herdera w Marburgu. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną architekturę Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ochronę dziedzictwa kulturowego, architekturę mniejszości narodowych i etnicznych, a także teorię architektury.

 

 

 

 

 

Jest autorem lub współautorem ponad 140 publikacji naukowych; w tym trzech monografii, książek współautorskich, rozdziałów oraz licznych artykułów, prac krytycznych i popularyzatorskich. Swoje prace publikował w renomowanych wydawnictwach m.in. Cambridge Scholars Publishing, Routledge, Deutscher Kunstverlag.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i twórczych: sekcji polskiej DOCOMOMO International, Polskiego Komitetu ICOMOS, European Architectural History Network, International Committee for the History of Technology.

Prowadzi również czynną działalność projektową. Jest współautorem ponad 200 projektów i realizacji architektonicznych, urbanistycznych i konserwatorskich w całym kraju. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 maja 2020 r. Pan dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno – technicznych.

 

źródło: https://www.put.poznan.pl/pl/wydarzenie/wyklad-pomiedzy-dziedzictwem-nowoczesnoscia-architektura-w-przestrzeni-publicznej

Builder – Konkurs dla Młodych Architektów 2020-2021

BROSZURA KDMA 2020

BROSZURA OGOLNA 2020 B4F

Live z Przemo Łukasikiem z pracowni architektonicznej z Medusa Group

Zapraszamy na LIVE z arch. Przemo Łukasikiem z pracowni architektonicznej Medusa Group!

Spotkanie pod hasłem “JESZCZE RAZ” odbędzie się 17 listopada o godz. 15:00 na naszym fanpage’u

4YoungArchitects

Podczas spotkania usłyszycie, że można sięgać nie tylko po idee, których nie wykorzystano wcześniej, ale również po materiały, które wyprodukowano w innym celu, a z których można stworzyć nową jakość, szczepić nowe życie, odpowiedzieć na współczesne potrzeby społeczne.

Zachęcamy do zadawania pytań pod adresem b4f@buildercopr.pl, jak również w trakcie samego spotkania na żywo.

Odwołane zajęcia i konsultacje z p. dr hab. Joanną Stefańską

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia i konsultacje z dr hab. Joanną Stefańską są odwołane do 13 listopada 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 12 i 13 listopada 2020 r.

Szanowni Studenci,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 7 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.) Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Agnieszki Misztal, prof. PP ustanowiła w Politechnice Poznańskiej dni 12 i 13 listopada 2020 r. (czwartek i piątek) dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Odwołane zajęcia z Konstrukcji budowlanych (grupy 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Konstrukcji budowlanych (prowadzący dr inż. Jacek Nabzdyk) dla studentów 3 semestru grup 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 w środę 4 listopada 2020 r. nie odbędą się i zostaną przeprowadzone innym, uzgodnionym ze studentami terminie.

Dzień Młodego Architekta

Drodzy Studenci
Już 18 listopada na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odbędzie się w formule ON-LINE „Dzień Młodego Architekta”. Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej z miesięcznikiem „BUILDER” w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Builder for the Young Architects”.

W programie Dnia Młodego Architekta odbędą się wykłady dotyczące rozwiązań i technologii w architekturze i nowoczesnym budownictwie, przedstawione przez doświadczonych architektów i inżynierów, reprezentujących m.in. Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz wiodące firmy w branży budowlanej. Podczas wydarzenia online będzie czas na zadawanie pytań i aktywny udział w wydarzeniu. KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W DNIU MŁODEGO ARCHITEKTA.
UWAGA, żeby otrzymać certyfikat konieczne jest zarejestrowanie się na platformie Buildera oraz potwierdzenie obecności na wydarzeniu w aplikacji Zoom w dniu 18 listopada podczas DMA.

PODCZAS DMA DOWIESZ SIĘ:
– czym jest PREFABRYKACJA w budownictwie mieszkaniowym
– jakie jest zastosowanie poszczególnych grup systemów fasadowych, okienno-drzwiowych, przesuwnych
– poznasz zalety i różnorodne możliwości stosowania KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH, ich trwałość, nowoczesny design, terminka, ochrona antywłamaniowa, kuloodporna i przeciwpożarowa
– dowiesz się, czym jest System Budowy H+H oraz na jakie oczekiwania stawiane przegrodom murowym odpowiada.
– poznasz systemowe ROZWIĄZANIA DESKOWAŃ I RUSZTOWAŃ – jakie są ich rodzaje, zastosowanie, dobór, podstawy i ciekawostki dla projektantów i wykonawców, dot. obiektów kubaturowych i budowli inżynierskich
– ARCHICAD przeszedł w ostatnich latach olbrzymie przeobrażenie – stał się interdyscyplinarną platformą wspomagającą projektowanie w technologii BIM. Zapoznasz się z dostępnymi narzędziami i metodami w zakresie modelowania, komunikacji i współpracy międzybranżowej. Przedstawione zostaną zagadnienia wykorzystania formatu IFC, BCF i modelu analitycznego konstrukcji.

ZACZYNAMY 18.XI, GODZ. 11:00
Szczegółowy program DMA

JUŻ DZIŚ DOKONAJ REJESTRACJI NA DMA: link do rejestracji: https://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/120

Konsultacje mgr inż. arch. Jan Szot

Szanowni państwo konsultacje w najbliższy czwartek (5.11) nie odbędą się.
W dniu 12.11 konsultacje będą przedłużone o półtorej godziny. (09:00-12:00)

Architektura Projektowana Cyfrowo spotkanie nr 5 grupy 3.1, 3.4, 3.11.

Szanowni państwo w związku z wypadającymi zajęciami 2 listopada poniżej podane zostały terminy odrobienia spotkania nr 5:
gr 3.1 czwartek 5.11 13:30 – 15:00
gr 3.4 środa 4.11 – 15:15 – 16:45
gr 3.11 czwartek 5.11 09:00-10:30

Zmiana godzin przyjmowania studentów w Dziekanacie

Szanowni Studenci
uprzejmie informujemy, że Dziekanat od dnia 30.10. br. będzie otwarty w następujących godzinach:

Poniedziałek 10:00 – 13:00 
Wtorek 10:00 – 13:00
Środa 10:00 – 13:00
Czwartek 10:00 – 13:00

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne sugerujemy kontakt mailowy z Dziekanatem. W przypadku wątpliwości co do sposobu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

Przypominamy dane kontaktowe:
pani Anna Skupińska: anna.skupinska@put.poznan.pl; telefon 61-665-3253,
pani mgr Patrycja Koch: patrycja.koch@put.poznan.pl, telefon 61-665-3252,
pani mgr Aleksandra Lepkowska: aleksandra.lepkowska@put.poznan.pl. telefon 61-665-3255,
pan Przemysław Soliński: przemyslaw.solinski@put.poznan.pl,  telefon 61-665-3255,
pan Marcin Chudy: marcin.chudy@put.poznan.pl, telefon 61-665-3217.

Międzynarodowa konferencja online „The invincible city. Society in cultural heritage recovery”

Międzynarodowi eksperci upamiętnią 40-lecie wpisu „Historycznego Centrum Warszawy” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Międzynarodowe webinarium „The invincible city. Society in cultural heritage recovery”
z okazji 40-lecia wpisu „Historycznego Centrum Warszawy” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 75-lecia jego odbudowy odbędzie się w środę, 21 października. Inicjatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które do współudziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaprosiło ekspertów z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM) oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Więcej →