Szanowni Studenci Wydziału Architektury!

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 43 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 15 września 2020r. (RO/IX/43/2020) w okresie do 15.11.2020 zajęcia na pierwszym roku studiów I stopnia na kierunkach: Architektura, Architecture, Architektura wnętrz będą realizowane w formie hybrydowej: zdalnej oraz stacjonarnej.

Na pozostałych semestrach do 15.11.2020 planuje się realizację zajęć w formie zdalnej.

Zakres zajęć realizowanych w formie stacjonarnej dla 1 semestru 1 stopnia, z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego to:

kierunek Architektura, sem. 1:

 1. Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii_1 (projekt 45h)
 2. Matematyka (ćwiczenia 15h)
 3. Geometria wykreślna z elementami matematyki_1 (ćwiczenia 30h)
 4. Rysunek, malarstwo, rzeźba_1 (laboratorium 30h)
 5. Wychowanie fizyczne_1 (ćwiczenia 30h)

kierunek Architecture, sem. 1:

 1. Fundamentals of Architectural Design with Elements of Ergonomics_1 (project 45h)
 2. Mathematics (classes 15h)
 3. Descriptive Geometry with Elements of Mathematics_1 (classes 30h)
 4. Drawing, Painting, Sculpture_1 (laboratory 30h)
 5. Physical Education_1 (classes 30h)

kierunek Architektura Wnętrz, sem. 1:

 1. Teoria i podstawy projektowania architekt. wnętrz i technologia we wnętrzu (laboratorium 30h)
 2. Projektowanie wnętrz_1 (laboratorium 45h)
 3. Rysunek_1 Metody prezentacji architektonicznej (laboratorium 45h)
 4. Malarstwo_1 (laboratorium 45h)
 5. Geometria wykreślna (ćwiczenia 30h)
 6. Wychowanie fizyczne_1 (ćwiczenia 30h)

Szanowni Studenci, Drodzy Kandydaci,

dobiega końca rekrutacja na studia I stopnia na Politechnice Poznańskiej 2010/2021. Listę rankingową naboru stanowią osiągnięte przez kandydata wyniki matur, w szczególności z poszerzonej matematyki.

Pragniemy Was przede wszystkim przywitać i poinformować, że stworzyliśmy możliwość wyrównania szans dla wszystkich, którzy w wyniku bardzo dobrze zdanej matury zostali do nas przyjęci, a których nie było stać, z różnych powodów, na prywatne kursy przygotowawcze z rysunku.

Przewidzieliśmy zwiększoną liczbę godzin zajęć z rysunku pod okiem wspaniałych Twórców – Dydaktyków z Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego.

Zapraszamy do codziennej lektury naszej strony www.architektura.put.poznan.pl jak i wydziałowego Facebook’a, będziemy Was informować o planach i wydarzeniach związanych z rozpoczęciem nauki w semestrze 2020/2021 na WAPP.

Podsumowanie rekrutacji na PP

W tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Poznańską, w rankingu najpopularniejszych kierunków, dwa pierwsze miejsca na podium należą do Wydziału Architektury.

Najpopularniejszymi kierunkami na PP wśród kandydatów są:

Architektura wnętrz – 19,7 os. / miejsce

Architektura (Architecture) – 12,27 os. / miejsce.

Decyzja Dziekana WAPP w sprawie zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej w okresie do dnia 30 września br.

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dn. 21 maja br.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie  Zarządzenia nr 28 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Politechniki Poznańskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, decyzją Dziekana WAPP,  wszystkie zajęcia dla studiów I i II stopnia na kierunkach architektura i architektura wnętrz oraz dla studiów podyplomowych, odbywające się do dnia 30 września br., w tym sesja letnia oraz sesja poprawkowa, będą realizowane tylko i wyłącznie w formie zdalnej, tj z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyżur Prodziekana ds. Studenckich – jednorazowa zmiana terminu

Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur Prodziekana ds. Studenckich dr inż. arch. Barbary Świt-Jankowskiej odbędzie się wyjątkowo we wtorek (29.09.2020 r.) 12:00 – 13:00.

History of Architectire_4/Retake exam

I would like to inform that retake exam will be on Friday at 11.00 (09/25/2020) on the e-moodle platform.
All conditions- number of questions, time, form of questions – remains unchanged.
Kind regards – Barbara Świt-Jankowska

Upcoming consultation hours of dr Agnieszka Rumież

Upcoming consultation hours of dr Agnieszka Rumież will be as follows:
WED, 23.09.2020, H: 9:00-10:00
MON, 28.09.2020, H: 9:00-10:00
WED, 30.09.2020, H: 9:00-10:00
Link: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/agn-uyn-766

II TERM EXAM (RETAKE) of History of Architecture II (I cycle, 2 semester)

Dear Students.
I kindly inform that the II TERM EXAM (RETAKE) of History of Architecture II (I cycle, 2 semester) will be held on the eLearning Moodle platform on 30th September 2020, H: 10:00 and it will comprise of the same components as the previous terms.
Best regards,
dr inż. arch. Agnieszka Rumież

Egzamin poprawkowy z Ruralistyki dla studentów 3 roku

Szanowni Studenci. Egzamin poprawkowy z Ruralistyki odbędzie się w czwartek 24.09.2020 r. o godz. 10:00 na platformie e-moodle PP.

Powodzenia

dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP

Ramowa procedura oraz stawki świadczeń – semestr zimowy 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Uczelni została opublikowana ramowa procedura oraz stawki świadczeń socjalnych na semestr zimowy 2020/2021.

https://www.put.poznan.pl/pl/swiadczenia/swiadczenia-dla-studentow

Odbiór kart tematycznych – obrona magisterska

Uprzejmie informujemy, że po karty tematyczne należy zgłaszać się mailowo do sekretariatów jednostek według jednostki promotora, prosimy w mailu umieścić informację kto jest promotorem pracy.

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne

Informacje

Dyżur Prodziekana ds. studenckich

Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią systemu dyżur Prodziekana ds. studenckich zostaje przełożony na jutro (08.09.2020 r.) w godz. 12:00 – 13:00.

https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/bar-nw4-7wz

We would like to kindly inform you that due to the system failure, the Dean’s for student affairs duty will be postponed until tomorrow (09/08/2020) at 12:00 – 13:00.

Absolutorium 2020

Informacje

Zapisy na egzaminy z języka obcego – ogłoszenia

Egzamin poprawkowy z języków obcych.

Sesja letnia 2019/20 studia stacjonarne.

CJK_Egzamin_poprawkowy_sesja_let_stacjonarne

Sesja letnia 2019/20 studia niestacjonarne.

CJK_Egzamin_poprawkowy_sesja_let_niestacjonarne

Finał konkursu Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU

Wyniki II etapu konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROK.

Dyplom Roku nominacje do finału_informacja

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym do III etapu !!