Erasmus+ 2020/2021 – wyniki rekrutacji / the results of recruitment

Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu wyniki rekrutacji do programu Erasmus+ 2020/2021 w postaci listy studentów z nominacjami do uczelni zagranicznych (kolejność wg numerów indeksów): Załącznik nr 1. 
W tym roku kilka uczelni cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem (m.in. Walencja, Lizbona, Rzym, Madryt, Budapeszt, Odense czy Horsens),
dlatego dość duża część z Państwa (bo aż 25%) otrzymało propozycje innych niż wybrane uczelni.

Kolejnym krokiem jest:
1. Zaakceptowanie nominacji poprzez wypełnienie Oświadczenia o udziale w programie: Załącznik nr 2.
2. Zamiana z innym studentem na zasadzie “miejsce za miejsce”, fakt wymiany należy również dokonać poprzez wypełnienie oświadczenia: Załącznik nr 2.
3. Wybór innego, wolnego miejsca z poniższej listy:
Francja:
– Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Normandie (2 miejsca),
– Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nancy (2 miejsca),
– Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Bretagne (2 miejsca),
Łotwa:
– Riga Technical University (1 miejsce)
Niemcy:
– Hochschule Bremen (1 miejsce),
– Technische Universitat Kaiserslautern (1 miejsce),
– Universitaet Karlsruhe (4 miejsca),
– Hochschule Regensburg (2 miejsca),
– Technische Universitat Dortmund (Spatial Planning, 4 miejsca),
Turcja:
– Beykent University (2 miejsca),

Na Państwa decyzję czekamy do spotkania organizacyjnego, na którym zbierane będą Oświadczenia o udziale w programie Erasmus+.
Nie dostarczenie ww. oświadczenia skutkować będzie skreśleniem studenta z listy rankingowej / nominacyjnej !!!!!!!!

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 23.01.2020 r. o godz. 13:15 w sali A.

Gratulujemy wszystkim studentom zakwalifikowanym do programu!!!

Wydziałowi koordynatorzy

Więcej →

Uwaga studenci studiów V sem. I stopnia

Uprzejmie informujemy, że wykład z przedmiotu „Architektura krajobrazu” w dniu 20.01.2020 r. z powodu choroby prowadzącego nie odbędzie się i zostanie przesunięty na następny tydzień (27.01.2020 r.).

Sukces studentów Wydziału Architektury w międzynarodowym konkursie “Iceland volcano museum”,

Uprzejmie informujemy, że Studenci Wydziału Architektury pan Paweł Danielak, pani Agnieszka Baszak, pan Bartłomiej Bruzda zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym konkursie “Iceland volcano museum”.
W skład Jury konkursu wchodzili architekci pracowni Renzo Piano oraz OMA

Więcej o konkursie: https://beebreeders.com/architecturecompetitions/icelandvolcanomuseum/

Dziekan Wydziału Architektury serdecznie gratuluje !

Odwołane zajęcia z p. mgr inż. arch. Joanną Bogajewską-Danek

Uprzejmie informujemy, że w związku z wydziałowymi wyborami przedstawicieli do Kolegium Elektorów oraz do tymczasowej Rady Wydziału zajęcia z grupą 2.10 (prowadząca mgr inż. arch. Joanna Bogajewska-Danek) w dniu 14 stycznia 2020 r. nie odbędą się. Zostaną odrobione 20 stycznia 2020 r.  w godzinach 13:30 – 15:00 w sali 302.

Zmiana terminu konsultacji dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. PP

Uprzejmie informujemy, że konsultacje p. dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. PP zaplanowane na poniedziałek (20.01.2020 r.) zostają przeniesione na czwartek (23.01.2020 r.) w godz. 10:00 – 11:30.

Odbiór kart tematycznych

Dyplomanci Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego (dawniej Katedra Rysunku), mogą odbierać karty tematyczne w sekretariacie Instytutu, bud. C, pok. 212, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00.

Diamentowy Grant – spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w programie Diamentowy Grant. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących zaawansowane badania naukowe pod okiem opiekuna naukowego.

O środki na prowadzenie własnego projektu badawczego mogą się ubiegać:
– absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w roku ogłoszenia konkursu (2019),
– studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu.

Wnioskodawcy nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF do 27 stycznia 2020 r. Termin złożenia formularza zgłoszeniowego projektu w Dziale Spraw Naukowych upływa 14 stycznia.

Ogłoszenie konkursowe

Dział Spraw Naukowych zaprasza na spotkanie informacyjne dot. programu Diamentowy Grant, które odbędzie się w piątek 10 stycznia 2020 r. o godz. 13:45 w sali 121 BT. Spotkanie poprowadzi p. Joanna Buszkiewicz, opiekunka konkursu w Dziale Spraw Naukowych.

ERASMUS+ 2020/2021 – Rekrutacja / Recruitment

Szanowni Państwo,
przypominamy, że 13 stycznia br. (13.01.2020) upływa termin składania wniosków (Application Form, AF) na wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus+.

Kompletny wniosek składa się z:
1. Formularza zgłoszeniowego (wypełnionego czytelnie i podpisanego);
2. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji – program Erasmus + (podpisanego);
3. Opcjonalnych załączników poświadczających możliwość uzyskania dodatkowych punktów (wystarczy załączyć kopię dokumentów).

Wnioski należy składać do dnia 13.01.2020 r. w Dziekanacie Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (w godzinach jego otwarcia dla studentów). Pracownicy Dziekanatu nie przeprowadzają oceny formalnej wniosków!!!
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem:
http://architektura.put.poznan.pl/n/wp-content/uploads/2018/01/Application-Form-2018-2019.pdf
Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji – program Erasmus + jest dostępna pod adresem: http://architektura.put.poznan.pl/n/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula-informacyjna-dla-potrzeb-rekrutacji-Erasmus-2.docx
Prezentacja ze spotkania informacyjnego: Załącznik
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 17.01.2020 roku na stronie Wydziału Architektury PP.
Życzymy powodzenia!
Wydziałowi Koordynatorzy
programu Erasmus+

Więcej →

Zapisy na lektorat z języka angielskiego rozpoczynający się w semestrze letnim roku 2019/20

ZAPISY na lektorat z jęz. angielski na semestr letni 2019/20

Zaproszenie na Bal Inżyniera

Szanowna Kadro Akademicka,

w imieniu wszystkich studentów IV roku serdecznie zapraszamy na organizowany przez nas Bal Inżyniera. W ten sposób chcielibyśmy także podziękować za cały trud i poświęcenie włożone w naszą edukację. Wspólne świętowanie zakończenia studiów będzie dla nas ogromnym zaszczytem!
Bal Inżyniera rozpocznie się o godzinie 20:00 28 lutego 2020. Impreza odbędzie się w Mus Bar&View, znajdującym się na ostatnim piętrze budynku Bałtyk.
Cena wzięcia udziału w balu wynosi 160 zł os osoby. Na wszystkich gości czeka open bar oraz bufet z przekąskami. Zachęcamy do wzięcia udziału razem z osobami towarzyszącymi.
Opłaty za udział w Balu prosimy wysyłać do 15.01.2020 na numer konta:
Numer rachunku: 23 1020 4027 0000 1702 1578 3610 dane do przelewu:
Mateusz Stodulski.
Gorąco liczymy na Państwa obecność!
Zapraszamy również do strony wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/449438752270998/

Konsultacje zakresu konstrukcji dla dyplomantów inżynierskich IAPP

Konsultacje zakresu konstrukcji dla dyplomantów inżynierskich IAPP odbywać się będą w środy w godzinach 9:00 – 9:45 oraz 16:45 – 17:30 w sali 405 bud. A.

Konsultacje prowadzi dr inż. Jacek Nabzdyk.

KONKURS STUDENCKI NA MODERNIZACJĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

KONKURS STUDENCKI NA MODERNIZACJĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia im. Henryka Wieniawskiego i POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II stopnia im. Mieczysława Karłowicza
PRZY ULICY SOLNEJ W POZNANIU.
DLA STUDENTÓW II STOPNIA ARCHITEKTURY NA WAPP

Materiały w postaci inwentaryzacji budynku oraz opis – dostępny w Zakładzie Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa.
W celu otrzymania dostępu do materiałów lub w celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z dr inż. arch. Agnieszką Rumież: agnieszka.rumiez@put.poznan.pl

REGULAMIN KONKURSU

Modernizacja POSM – Brief Konkursowy

 

Zmiana w harmonogramie konsultacji dra inż. arch. Borysa Siewczyńskiego

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 02.12.2019 r. do końca semestru następuje zmiana w harmonogramie konsultacji dra inż. arch. Borysa Siewczyńskiego.
Konsultacje poniedziałkowe (11:30 – 13:00) zostają przeniesione na środę, na godziny 11:45 – 13:15.
Pozostałe godziny konsultacji pozostają bez zmian.

Zapisy na egzamin z języka obcego

EGZAMIN sesja zimowa – studia stacjonarne

EGZAMIN sesja zimowa – studia stacjonarne egzamin poprawkowy

Foreign language exams – full time studies winter sesion of 2019/20

Foreign language retake exams full time studies winter session of 2019/20

ArchiLAB – dodatkowe godziny konsultacyjne dla studentów kierunku Architektura Wnętrz

Uprzejmie informujemy o dodatkowych godzinach otwarcia pracowni konsultacyjnej Archilab począwszy od dnia 25.11.2019 r.
Dodatkowe godziny są dedykowane studentom kierunku Architektura Wnętrz i będą miały następujący wymiar:
– Tygodnie nieparzyste: poniedziałki godz. 17:30 – 19:00
– Tygodnie parzyste: poniedziałki godz. 13:30 – 15:00