Nauczanie zdalne

Szanowni Studenci Wydziału Architektury PP.
W związku z Rozporządzeniem Rektora nr 61 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej informujemy, że Wydział Architektury przechodzi do odwołania na nauczanie zdalne na wszystkich latach i semestrach studiów na kierunkach: Architektura/Architecture, Architektura Wnętrz. Realizacja zajęć zdalnych będzie odbywała się poprzez platformę ekursy.put.poznan.pl.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna kraju oraz miasta Poznań poprawi się wkrótce i będzie możliwość powrotu do stanu z początku semestru.

Zarządzenie Nr 61 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 16 października 2020 roku (RO/X/61/2020)

Władze Dziekańskie WAPP

Dear students of the Faculty of Architecture, PP.

In connection with the Rector’s Regulation No. 61 on counteracting the spread of the SARS-CoV-2 virus among members of the Poznań University of Technology community, we would like to inform you that the Faculty of Architecture is switching to remote teaching for all years and semesters of studies in the following fields: Architecture / Architecture, Interior Design until further notice. The on-line classes will be delivered through the ekursy.put.poznan.pl platform. We will keep you updated on all changes. We hope that the epidemic situation in the country and the city of Poznań will improve soon and it will be possible to return to the state from the beginning of the semester.

Ordinance No. 61 of the Rector of Poznan University of Technology of 16 October 2020 (RO/X/61/2020)

WAPP Dean’s Authorities

Konsultacje mgr inż. arch. Jan Szot

Szanowni państwo konsultacje w najbliższy czwartek (5.11) nie odbędą się.
W dniu 12.11 konsultacje będą przedłużone o półtorej godziny. (09:00-12:00)

Architektura Projektowana Cyfrowo spotkanie nr 5 grupy 3.1, 3.4, 3.11.

Szanowni państwo w związku z wypadającymi zajęciami 2 listopada poniżej podane zostały terminy odrobienia spotkania nr 5:
gr 3.1 czwartek 5.11 13:30 – 15:00
gr 3.4 środa 4.11 – 15:15 – 16:45
gr 3.11 czwartek 5.11 09:00-10:30

Zmiana godzin przyjmowania studentów w Dziekanacie

Szanowni Studenci
uprzejmie informujemy, że Dziekanat od dnia 30.10. br. będzie otwarty w następujących godzinach:

Poniedziałek 10:00 – 13:00 
Wtorek 10:00 – 13:00
Środa 10:00 – 13:00
Czwartek 10:00 – 13:00

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne sugerujemy kontakt mailowy z Dziekanatem. W przypadku wątpliwości co do sposobu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

Przypominamy dane kontaktowe:
pani Anna Skupińska: anna.skupinska@put.poznan.pl; telefon 61-665-3253,
pani mgr Patrycja Koch: patrycja.koch@put.poznan.pl, telefon 61-665-3252,
pani mgr Aleksandra Lepkowska: aleksandra.lepkowska@put.poznan.pl. telefon 61-665-3255,
pan Przemysław Soliński: przemyslaw.solinski@put.poznan.pl,  telefon 61-665-3255,
pan Marcin Chudy: marcin.chudy@put.poznan.pl, telefon 61-665-3217.

Odwołane konsultacje z p. dr hab. inż. arch. Hanną Michalak, prof. PP

Uprzejmie informujemy, że w terminie 26.10.2020 – 30.10.2020 dyżury i konsultacje z p. dr hab. inż. arch. Hanną Michalak, prof. PP zostają odwołane.

Międzynarodowa konferencja online „The invincible city. Society in cultural heritage recovery”

Międzynarodowi eksperci upamiętnią 40-lecie wpisu „Historycznego Centrum Warszawy” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Międzynarodowe webinarium „The invincible city. Society in cultural heritage recovery”
z okazji 40-lecia wpisu „Historycznego Centrum Warszawy” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 75-lecia jego odbudowy odbędzie się w środę, 21 października. Inicjatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które do współudziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaprosiło ekspertów z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM) oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Więcej →

Zaproszenie na live z ARCH. MARCINEM GRZELEWSKIM

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online z MARCINEM GRZELEWSKIM – architektem i partnerem APA Wojciechowski Architekci, członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Tytuł spotkania “50 TWARZY ARCHITEKTA“. Widzimy się we wtorek 20 października o godzinie  12:00 na fanpage’u @4YoungArchitects https://www.facebook.com/4YoungArchitects/.

Zachęcamy do przesyłania pytań, na które odpowiedź usłyszycie podczas spotkania. Pytania prosimy przesyłać na e-mail: b4f@buildercorp.pl z dopiskiem “pytania do APA”.

Sem 2. II stopień studiów. Zapisy na wykłady obieralne

Szanowni Studenci. Wykłady pracowni badawczych są wykładami otwartymi, więc samo zapisanie się na kurs na platformie ekursy.put.poznan.pl nie jest równoznaczne z deklaracja podejścia do zaliczenia. Można uczestniczyć we wszystkich wykładach.

Do 23 października 2020 należy wybrać przynajmniej 3 z 6-ciu wykładów, dla których deklarują Państwo podeście do zaliczenia.

Deklaracja jest obligatoryjna i brak podejścia do zaliczenia z wybranych wykładów będzie równoznaczny z uzyskaniem oceny niedostatecznej.

Zapisów dokonujemy poprzez kurs:

https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=7864

Przełożony dyżur Prodziekana ds. studenckich

Uprzejmie informujemy, że dzisiejszy (19.10.2020 r.) dyżur Prodziekana ds. studenckich dr inż. arch. Barbary Świt-Jankowskiej odbędzie się online: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/bar-nw4-7wz w godz. 14:00 – 15:00.

Zmiany grup ćwiczeniowych

Szanowni Państwo
Informujemy, że zmiany grup ćwiczeniowych będą możliwe wyłącznie do 15.10.2020 r.
Wnioski proszę przesyłać na adres: patrycja.koch@put.poznan.pl

Dyżury i konsultacje

Uprzejmie informujemy, że harmonogramy dyżurów i konsultacji będą publikowane w Strefie Studenta, w zakładce Dyżury i konsultacje

Kurs Adobe Photoshop II dla studentów kierunku Architektura

Drodzy Studenci kierunku Architektura

Informujemy i serdecznie zachęcamy o możliwości skorzystania z profesjonalnego, bezpłatnego kursu komputerowego:

 Adobe Photoshop II  w terminie: 21-23.10.2020  godz. 8.00 – 17.00

Forma kursu : on-line

Udział w kursie mogą wziąć:

Studenci kierunku Architektura, aktualnie studiujący na semestrach od 3 do 7 semestru studiów I stopnia oraz na 2 semestrze studiów II stopnia.

Termin i miejsce zgłoszeń:
Zgłoszenia na kursy przyjmujemy do 11.10.2020.
Po wypełnieniu formularza i odręcznym podpisaniu należy przesłać e-mailem na adres: aleksandra.lepkowska@put.poznan.pl
lub złożyć w Dziekanacie WA, pokój 108 (nowy budynek WA, ul. Jacka Rychlewskiego 2).
Lista przyjęć zostanie opublikowana do 14.10.2020
(potwierdzenie przyjęcia otrzymacie Państwo  e-mailem).
Formularz zgłoszeniowy

 

Warunki udziału w kursie:

Jeden student może skorzystać tylko z jednego kursu. O przyjęciu na kurs będzie decydowało miejsce na  liście rankingowej na podstawie średniej za dwa ostatnie semestry studiów.  W pierwszej kolejności zostaną przyjęci studenci, którzy maja zaliczone ostatnie dwa semestry studiów (tj. uzyskane 30 pkt. ECTS za każdy semestr).

 

Forma kursu : on-line

Informacje dodatkowe:
Kurs jest bezpłatny, kończy się uzyskaniem certyfikatu. Na każdy z kursów możemy przyjąć maksymalnie 12 osób.
Studentom, którzy ukończą kurs (100% obecności i uzyskany certyfikat) zostaną usprawiedliwione nieobecności na zajęciach w okresie kursu.
Prosimy o świadome zapisywanie się na kurs. Projekt jest finansowany z projektu Uczelnia Zintegrowana
na Przyszłość POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17.

Ramowa procedura oraz stawki świadczeń – semestr zimowy 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Uczelni została opublikowana ramowa procedura oraz stawki świadczeń socjalnych na semestr zimowy 2020/2021.

https://www.put.poznan.pl/pl/swiadczenia/swiadczenia-dla-studentow

Odbiór kart tematycznych – obrona magisterska

Uprzejmie informujemy, że po karty tematyczne należy zgłaszać się mailowo do sekretariatów jednostek według jednostki promotora, prosimy w mailu umieścić informację kto jest promotorem pracy.

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne

Informacje