WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. AWANSU

prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak (przewodnicząca),
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak,
dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP