Doktorat wdrożeniowy

Spotkanie informacyjne - VI edycja programu "Doktorat Wdrożeniowy"

Szanowni Państwo,
w imieniu Koordynatora programu Doktorat Wdrożeniowy, pani prof. dr hab. inż. Krystyny Prochaska uprzejmie informuję, że wkrótce ruszy nabór składania zgłoszeń do VI edycji konkursu MEiN „Doktorat Wdrożeniowy” (DW).

 

Przedmiotem programu DW jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

 

Ogólne warunki udziału w programie DW, tryb przeprowadzenia naboru do programu oraz kryteria oceny wniosków zostały opisane w komunikacie MEiN, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-16-kwietnia-2021-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow2).

 

Natomiast zasady rekrutacji do programu „Doktorat wdrożeniowy” w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej  na rok akademicki 2022/2023 są dostępne na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej (https://phdschool.put.poznan.pl/dw/zasady-rekrutacji w zakładce Doktorat Wdrożeniowy).

Termin przesyłania zgłoszeń do biura Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej mija 15 kwietnia 2022 r.

Wszystkie osoby zainteresowane VI edycją konkursu do projektu DW i realizacją doktoratu wdrożeniowego na Politechnice Poznańskiej uprzejmie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 15 marca 2022 w godzinach 16:00-18:00 w trybie on-line na platformie e-meeting PP, link do spotkania:

https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/kry-sgb-b2l.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem programu DW na PP prof. dr hab. inż. Krystyną Prochaska (krystyna.prochaska@put.poznan.pl) lub z administracją SzD PP inż. Joanną Loręcką (joanna.lorecka@put.poznan.plphd.school@put.poznan.pl).