Data dodania

05.01.2022
Zamiana wykładów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.01.2022 wyjątkowo zamiast planowego wykładu specjalistycznego, odbędzie się wykład  z przedmiotu: Architektura i moda. Serdecznie zapraszam dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP.  Wykład w poprzedzającym tygodniu -  dnia 19.01.2022 poprowadzi  dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP

We would like to kindly inform you that on 01/26/2022, instead of the scheduled specialist lecture, there will be a lecture on the subject: Architecture and Fashion. The lecture in the previous week - on 19/01/2022 will be conducted by dr hab. Eng. arch. Dominika Pazder, prof. PP

PL