Data dodania

15.04.2022
Wykłady specjalistyczne - Thematic lecture

__________________________

[English version below]
 

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w tym roku Wykłady specjalistyczne przeprowadzone zostaną w formie tygodnia wykładów specjalistycznych w połowie maja (w terminie 16-20.05.2022 r.). Dokładniejszy harmonogram spotkań i tematy wykładów prześlemy Państwu do końca kwietnia.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Wykłady specjalistyczne będzie test jednokrotnego wyboru, przeprowadzony w formie stacjonarnej, zawierający pytania do każdego wykładu. Zaliczenie przeprowadzimy dla Państwa w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej. Jego dokładniejszy termin ustalimy w trakcie realizacji tygodnia wykładów.

 W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Panią Katarzyną Pietrzak (katarzyna.o.pietrzak@doctorate.put.poznan.pl).

 

Ladies and Gentlemen
We kindly inform you that this year the Thematic lectures will be held in the form of a week of specialist lectures in mid-May (16-20.05.2022). A more detailed schedule of meetings and lecture topics will be sent to you by the end of April.

The basis for passing the course "Thematic lecture" will be a single-choice test containing questions for each lecture. The test will take place stationary, during the summer examination session. Its more precise date will be determined during the week of lectures.

If you have any questions or concerns, please contact the coordinator Ms. Katarzyna Pietrzak (katarzyna.o.pietrzak@doctorate.put.poznan.pl).

 

PL