Data dodania

[WPD] Wystawa Prac Dyplomowych

Drodzy Studenci,
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Wystawą Najlepszych Prac Dyplomowych Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2022/23 na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, która znajduje się na poziomie 3. budynku WAWIZ. Zapraszamy do włączenia się w Studencki Sąd Konkursowy poprzez przyznanie na kartach głosowania I, II i III miejsca w środę 22.11.2023 w godzinach 11:15-15:15 przy Kancelarii Dziekana WAPP (392). Wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.


Dear Students,
We are delighted to invite you the exibition featuring The Best Master's Theses Completed During The Academic Year 2022/23 on The Faculty of Architecture of Poznan University of Technology, which takes place on Level 3 of WAWIZ building.
You are welcome to join the Students' Competition Jury by awaring 1st, 2nd & 3rd place on voter cards on Wednesday 22nd November 2023 from 11:15 to 15:15 in front of Dean's Office (Room 392). Prizes will be drawn among the voters.
 

Regulamin wystawy i konkursu

 

infografika WPD
PL