Data dodania

24.06.2022
PRACOWNIA KOMPUTEROWA DO DYSPOZYCJI STUDENTÓW

Szanowni studenci

Informujemy, że pracownia komputerowa w pokoju 211 będzie dostępna w semestrze letnim 2021/22 w następujących terminach:

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 8:00 - 10:00

piątek
godz. 9:00 - 11:00

Dear students

Please be advised that the computer lab in room 211 will be available to you during summer semster 2021/22 on the following dates:

 

Monday, Tuesday, Thursday
time. 8:00 am - 10:00 am

Friday
time. 9:00 am - 11:00 am

PL