Data dodania

09.12.2021
Nieobecność dr sztuki Piotra Drozdowicza

Uprzejmie informujemy, że p. dr sztuki Piotr Drozdowicz będzie nieobecny w Uczelni do 17.12.2021 r.

PL