Data dodania

08.06.2022
Nieobecność dr inż. arch. Agnieszki Rumież

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2022 zajęcia i konsultacje z dr inż. arch. Agnieszką Rumież zostają odwołane ze względu na konferencję.
Informacje o formie i terminie ich odrobienia zostaną przekazane drogą mailową.

 

We would like to kindly inform you that on 08/06/2022 classes and consultations with dr inż. arch. Agnieszka Rumież are cancelled due to conference.
Information on the form and date of their rescheduling will be provided by e-mail.

PL