Data dodania

06.12.2021
Nieobecność dr hab. inż. arch. Magdaleny Gyurkovich

Uprzejmie informujemy, że od 06.12.2021 r. do 17.12.2021 r. p. dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich będzie nieobecna w Uczelni.

PL