Data dodania

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii (edycja 50 - 2022 r.)

11 października br. dr inż. arch. Magda Matuszewska odebrała nagrodę w konkursie o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze rozprawy doktorskie w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja 50 - 2022 r.).

Nagroda została przyznana za pracę „Metoda zapisu i analizy percepcji przestrzeni szpitali w procesie ich ewaluacji”, której promotorem była dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska Prof. PP, a rolę promotora pomocniczego pełniła dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, Prof. PP.
 

M. Matuszewska
PL