WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I STUDIÓW OBCOJĘZYCZNYCH

dr hab. inż. arch. Adam Nadolny (przewodniczący),
dr hab. Hanna Grzeszczuk- Brendel
dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska,
dr inż. arch. Adam Siniecki,
dr inż. arch. Agnieszka Rumież,
mgr Patrycja Koch