WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ETYKI

dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek (przewodniczący) prof. PP,
dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP,
dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko,
mgr Marietta Masłowska-Paszek