Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Nieobecność mgr inż. arch. Jędrzeja Sucheckiego w dniach 17.12.2018 r. – 21.12.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 17.12.2018 r. do 21.12.2018 r. zajęcia i konsultacje z mgr inż. arch. Jędrzejem Sucheckim nie odbędą się.
We would like to kindly inform you that classes & consultations between 17th Dec 2018 and 21st Dec 2018 with mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki are canceled.

Canceled classes with mgr inż. arch. Agnieszka Rumież

We would like to kindly inform you that today’s (December 14, 2018) classes with mgr. inż. arch. Agnieszka Rumież are canceled.

Odwołanie zajęć z dr inż. arch. Grażyną Kodym-Kozaczko w dniu 18.12.2018 r. (wtorek).

Uprzejmie informujemy, że dnia 18.12.2018 r. (wtorek) z powodu wyjazdu wykładowcy w sprawach naukowych nie odbędą się zajęcia dr inż. arch. G. Kodym-Kozaczko:
1. Projektowanie modernizacji obiektów zabytkowych, studia II stopnia, grupa 2.4 (9:00 – 11:15, sala 204)
2. Historia urbanistyki, studia I stopnia, grupy 3.7 i ½ 3.8 (11:30 – 13:00, sala 204)
3. Konsultacje (13:30 – 15:00, pokój 509).
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony w porozumieniu ze studentami.

Przeniesienie zajęć grupy 2.4 (II st.) Studium Zagospodarowania Gminy z dnia 14.12.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z odbywającą się konferencją zajęcia z mgr inż. arch. Izabelą Piklikiewicz-Kęsicką w dniu 14.12.2018 r. zostają przeniesione na wtorek 18.12.2018 w godzinach 12:00 – 14:15 (sala B).

Zapisy na lektorat z języka angielskiego rozpoczynający się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Zapisy na lektorat rozpoczynający się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 (dotyczy studentów 1 roku).

  1. Studenci zapisują się na lektorat korzystając z uczelnianej platformy Moodle: https://moodle.put.poznan.pl
  2. Instrukcja dot. zapisu na lektorat znajduje się na platformie Moodle/CJiK/Zapisy na lektorat.
  3. Termin zapisów na lektorat 07.01.19 – 27.01.19 r.
  4. Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup będą widoczne w systemie zapisów po zalogowaniu się na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Enrolment on a course in English as a foreign language
summer term 2018/19

With reference to the programme of studies of Architecture, in the summer term of the 1st year, there are classes in English as a foreign language. Please enrol on the course using Poznan University of Technology MOODLE platform http://moodle.put.poznan.pl/.
The course consists of 120 in-class hours. The classes will be held in the 2nd and 3rd semester and the course will be completed with a final examination.
For the enrolment to be completed, it is necessary to do the placement test at https://moodle.put.poznan.pl/.
The service is open from 7 January 2019 to 27 January 2019.
Please check the time and venue of your English classes in February, a week before the classes start, by logging into the system again.

Przeniesione zajęcia Historia Urbanistyki z 18.12.2018 r. na 21.12.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Historia Urbanistyki dla studentów grupy ćwiczeniowej 3.6 (prowadząca dr inż. arch. Agnieszka Rumież) odbywające się we wtorek 18.12.2018 r. (godz. 11:30 – 13:00) zostają przełożone na piątek 21.12.2018 r. w godz. 14:00 – 15:30 w sali 304 bud. A. Obecność obowiązkowa.

Odrabianie zajęć Studium zagospodarowania gminy (studenci grupy 2.9)

Uprzejmie informujemy, że odrabianie zajęć z dnia 14.11.2018 r. z przedmiotu Studium zagospodarowania gminy (studenci grupy 2.9, prowadząca mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz) odbędzie się 12.12.2018 r. o godz. 14:45 w sali 215C. 

Zmiany w godzinach pracy Archilabu w grudniu 2018 r.

Harmonogram pracy Archilabu w grudniu 2018 r.

13 grudnia – 9:00 – 16:00
14 grudnia – 9:00 – 16:00
17, 18 grudnia – 17:00 – 19:00
19, 20, 21 grudnia – 9:00 – 17:00

First year Architecture (Descriptive Geometry).

First year Architecture (Descriptive Geometry).
Due to the end of the lecture, classes will be beginning at 13:45 (Friday).

Lecture “Theory of Greenery Architecture and Fundamentals of Dendrology” with group 3.1 (English) by dr inż. Mo Zhou on 10.12.2018

Dear Students
Due to the business trip related to the Sino-Polish Art-design Competition, the lecture “Theory of Greenery Architecture and Fundamentals of Dendrology” with group 3.1 (English) by dr inż. Mo Zhou on 10.12.2018 will be moved to 11.01.2019 room A.

займ на карту онлайнкредит банк