Facebook WAPP

Szanowni Państwo,
postanowiliśmy udoskonalić naszego Facebook’a, aby przekazywać Państwu więcej informacji, szybciej i lepiej. Stąd dokonaliśmy połączenia naszych dwóch kanałów informacji tj. Facebook’a kierunku ARCHITEKTURA i kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Od dziś znajdziecie w jednym miejscu wszystkie ważne dla Was informacje.

https://www.facebook.com/wapppoznan
//
WAPP (Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej)

Życzenia z okazji jubileuszu 20-lecia WAPP

Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Dyżury Erasmus

Uprzejmie informujemy, że dyżur Erasmus od dnia 05.08-18.08.2019 nie będzie się odbywał. Natomiast w dniach 19.08-31.08.2019 oraz 16.09-30.09.2019 dyżury będą odbywały się we wtorki od godz. 10:30-12:00 i środy od godz. 13:00-14:30 w pok. 216

Konsultacje z panem dr inż. arch. Rafałem Graczykiem

Zgodnie z prośbą pracujących studentów
konsultacje z przedmiotu Terenowe Zajęcia Urbanistyczne
prowadzone przez dr Rafała Graczyka
odbędą się w czwartek (18.07), godz. 16.00 – 18.00
w pok. 402, bud. A

Dyżury w sesji letniej i w wakacje

mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki – Dyżury letnie / Office hours in summer
Room 602, Bldg A.

Dyżury / zaliczenia poprawkowe
17.07.2019 (środa) – godzina 9:00-10:00
23.07.2019 (wtorek)- godzina 9:00-10:00
26.09.2019 (czwartek) – godziny do potwierdzenia

Office hours / Retakes or final issues
17th July (Wed) – 9:00-10:00
23rd July (Tue) – 9:00-10:00
26th September (Thu) – hours T.B.C.

Oddanie prac z praktyk terenowych dla studentów 3 roku.

Uprzejmie informujemy, że oddanie prac (płyt CD/DVD) z praktyk terenowych dla 3 roku odbędzie się w poniedziałek 15.07.2019 w godz. 10:00 – 14:00 w pokoju 217 C. Przypominamy, że pliki z pracą należy dodatkowo nagrać na serwery przyporządkowane grupom na początku praktyk. Przypominamy, że wszystkie pliki powinny zostać opisane imionami i nazwiskami autorów lub ich numerami indeksów.”

Zaliczenia poprawkowe u p. dr inż. arch. Marzeny Banach.

Uwaga gr. 3.4 – zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: Proj. Arch. Wiejskiej.
Zaległe opracowania należy składać w pok. 218 bud. C lub w sekretariacie IAiPP do dn. 17.09.2019 r. do godz. 10:00.

Uwaga gr. 3.5. – zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: Proj. Ob. Rekreacyjnych
Zaległe opracowania należy składać w pok. 218 bud. C lub w sekretariacie IAiPP do dn. 17.09.2019 r. do godz. 10:00.

Uwaga gr. 1.1 – zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: Innowatyka
Zaległe opracowania należy składać w pok. 218 bud. C lub w sekretariacie IAiPP do dn. 17.09.2019 r. do godz. 10:00.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: Architektura Energooszczędna (III r.)

Energy – Efficient Architecture – English Group
The Written Colloquium will be on the 17.09.2019 at 10.00 am in room A building C.

Dyżur dziekanatu WA w wakacje.

Uprzejmie informujemy, że w wakacje dziekanat WA będzie czynny dla studentów od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 12:00.

Ogłoszenie dla studentów 3 roku – grupa 3.4.

Zaległe projekty na zaliczenie przedmiotu Projektowanie Obiektów Rekreacyjnych, prowadzonego przez dr hab. A. Januchtę-Szostak, można składać do środy 10.07.2019 r. do godz. 14:30 w pokoju 212 A bud. C. Brak kompletnej pracy (plansze, poster, CD) będzie skutkował brakiem zaliczenia. We wrześniu nie będzie terminów poprawkowych ze względu na wyjazd prowadzącej na warsztaty do Chin.

Projekt Zielone Targi MTP zdobył II miejsce oraz Nagrodę Publiczności w konkursie Skyline Challenge.

Międzynarodowe Targi Poznańskie rozstrzygnęły konkurs architektoniczny dla studentów na zaprojektowanie przestrzeni w najbliższym otoczeniu.

Konkurs “Skyline Challenge” dotyczył opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obszaru “Poznańskiej Ściany Zachodniej” wraz ze wskazaniem najlepszych lokalizacji dla budynków wysokich i wysokościowych, w tym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Konkurs, którego wyniki ogłoszono w piątek, jest punktem wyjścia dla publicznej i merytorycznej debaty dotyczącej terenów w pobliżu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Łącznie swoje projekty przygotowały aż trzydzieści dwa zespoły. Wśród zgłoszonych koncepcji znalazły się także prace dyplomowe.

Bardzo cieszy nas wysoka frekwencja i imponująca jakość zgłoszonych projektów. Tak duże zainteresowanie świadczy o tym, że studenci chcą mieć wpływ na to jak będą zmieniały się najbardziej reprezentacyjne obszary Poznania – mówi Elżbieta Roeske, wiceprezes Grupy MTP.

Więcej →

Akredytacja na lata akademickie od 2018/2019 do 2022/2023

Nieczynna biblioteka od 1 do 12 lipca.

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 12 lipca Biblioteka WAPP będzie nieczynna. 

Karty obiegowe w tym czasie będzie można podbijać w dziekanacie.

Od 15 lipca będzie otwarta od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 14:45.