Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

Zmiany nastąpiły między innymi w wysokości opłat za studia niestacjonarne.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od semestru zimowego 2013/2014 jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem są oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Uwaga starości grup!!

Uprzejmie przypominamy, że starosta grupy ma obowiązek reprezentować swoja grupę w kontaktach z Dziekanatem i Dydaktykami.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW STAROSTÓW

Międzynarodowa konferencja „Mentor & Student Research Lab – Urban Transformations” – Politechnika Gdańska

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Laboratorium Ewolucji Miejskich działającego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, mam zaszczyt zaprosić pracowników oraz studentów Państwa wydziału do uczestnictwa w organizowanej przez nasze koło międzynarodowej konferencji „Mentor & Student Research Lab – Urban Transformations”.

Projekt wspierany jest przez międzynarodowe stowarzyszenie planistów ISOCARP, oraz poprzedza jego 50 kongres, który w tym roku odbędzie się w Gdyni. Konferencja będzie także okazją do podsumowania kilkumiesięcznych warsztatów badawczych, prowadzonych przez polskich studentów pod kierunkiem planistów ze stowarzyszenia.

Wszelkie informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej projektu pod adresem: http://urbantransformations.urbancloud.pl/.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Żelaznowski
Koło Naukowe Laboratorium Ewolucji Miejskich
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
http://lem-ur.urbancloud.pl/

Egzamin poprawkowy z Ruralistyki – 15.09.2014

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Ruralistyki odbędzie się dnia 15.09.2014 w godz. 8:00 – 9:30 w sali A budynku C.

Złoty medal na targach wynalazczości w USA dla dr hab. inż. arch. Agaty Bonenberg

Projekt szafek kuchennych dla osób niepełnosprawnych

Startup student competition for university

Startup student competition for university

Uwaga! Kandydaci na kierunek „Architektura i Urbanistyka”

Uprzejmie informujemy, że kandydaci na kierunek „Architektura i Urbanistyka”, którzy zdadzą egzamin wstępny z rysunku – uzyskają minimum 120 punktów, a nie zostaną zakwalifikowani na w/w kierunek, mogą ubiegać się (bez dodatkowego egzaminu) w ramach drugiej preferencji o przyjęcie na kierunek „Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych”.

III rok- poprawkowe kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Architektura Energooszczędna

Poprawkowe kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Architektura Energooszczędna odbędzie się 15 września 2014r. (poniedziałek) w godz. 10:00 – 11:00 w sali B.

Katalog Biennale Architektury w Wenecji dostępny online

Organizatorzy wystawy w Pawilonie Polskim podczas 14. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji, w imieniu swoim i kuratorów,  informują, że katalog do wystawy został udostępniony on-line (http://www.labiennale.art.pl/#!/pl/book). Katalog został zaprojektowany przez Jakuba Woynarowskiego i zawiera  teksty w języku angielskim autorstwa kuratorów z Instytutu Architektury (Figury niemożliwe), Davida Crowleya (Architekt Piłsudskiego), Dariusza Czai (Polski teatr śmierci), Jana Sowy (Nasza (niemożliwa) nowoczesność) i Jean-Louis Cohena (Niewidzialne modernizmy).

Wpisy z Praktyk Biurowych

Poniżej podajemy terminy, w których można  uzyskać wpis z Praktyk Biurowych:

Wpisy z Praktyk Biurowych

Dyżury Dziekana WA dla studentów

Uprzejmie informujemy, że w lipcu dyżury pana Dziekana odbywać się będą we wtorki w godzinach od 15:00 do 17:00. Natomiast w sierpniu będzie tylko jeden dyżur tj. 05.08 w takich samych godzinach tj. godz. od 15:00 do 17:00. W pozostałych dniach sierpnia Pan Dziekan przebywać będzie na urlopie. Dyżury zostaną wznowione we wrześniu.

Architektura Betonowa 2014 – Akademicka Nagroda za Najlepszą Pracę Dyplomową Roku

Uprzejmie informujemy, że Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytut Projektowania Architektonicznego wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu organizują XV Edycję Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku.

KALENDARIUM
KARTA UCZESTNICTWA
REGULAMIN

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.