Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że członkowie Rady Wydziału Architektury wybrali władze dziekańskie na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:

  • dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP – Dziekan
  • dr hab. inż. arch. Maciej Janowski – Prodziekan ds. nauki
  • dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel – Prodziekan ds. studenckich
  • dr inż. arch. Agata Gawlak – Prodziekan ds. kształcenia

Komunikat WKW RW uzupełnienia 2016

Konferencja MEA’2016

Konferencja MEA2016 – INFORMACJE
MEA_formularz zgłoszeniowy
MEA format wydawniczy

Zaliczenia poprawkowe u p. dr inż. arch. Marzeny Banach

ZALICZENIE POPRAWKOWE  z przedmiotu Architektura Energooszczędna w dn. 05.09.2016 g. 10:00 s. 218 bud.C.

ZALICZENIE POPRAWKOWE  z przedmiotu Projektowanie Architektury Wiejskiej, prowadzonego przez dr inz.arch. Marzenę Banachw dn. 05.09.2016 g. 11:30 s. 218 bud.C.
Kompletne opracowania należy składać do 02.09.2016 do g. 13:00 w sekretariacie IAP pok. 212.

ZALICZENIE POPRAWKOWE  z przedmiotu Innowatyka prowadzonego przez dr inz.arch. Marzenę Banach, w dn. 05.09.2016 g. 11:30 s. 218 bud.C.
Kompletne opracowania należy składać do 02.09.2016 do g. 13:00 w sekretariacie IAP pok. 212.

Wizje studentów WAPP w zakresie poprawy wizerunku i oferty funkcjonalnej we wsi Mieczewo

Sukces naszych studentów – Michała Hondo i Kingi Grzybowskiej, których praca projektowa p.t. “Centrum integracji wiejskiej w Mieczewie” jest prezentowana na stronie domowej lokalnego portalu www.mieczewo.com jako inspirująca i ciekawa wizja rozwoju funkcji kulturotwórczej i aktywizującej lokalną społeczność Mieczewa.

Projekt został sporządzony  w ramach przedmiotu “Projektowanie architektury wiejskiej” pod kierunkiem dr inż. arch. Dominiki Pazder

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony:
http://www.mieczewo.com/różne/1578-projekt-centrum-integracji-wiejskiej.html
i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy tej pracy!

Wyróżnienie studentek WA w INTERNATIONAL ARCHITECTURE COMPETITION UGANDAN LGBT YOUTH ASYLUM

Informujemy, że Julia Szmit, Karolina Zielińska i Anna Kaczmarek otrzymały wyróżnienie w konkursie: International Architecture Competition Ugandan LGBT YUTH ASYLUM
Projekt LGBT

Egzamin poprawkowy z HAP dla studentów 4 sem.

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z HAP – u dla studentów 4 sem Architektury odbędzie się w dwóch terminach:

  • 21.09.2016 w godz. 10:00 – 11:00 w sali A

Dyżur dziekanatu WA w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym dziekanat WA będzie czynny dla studentów od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 12:00.

Możliwości podjęcia współpracy z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oraz Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Jaworowa 52-56 w Poznaniu

Ogłoszenie Arkadia
Prośba ZKZL
ZGiKM GEOPOZ – System Informacji Przestrzennej 1
ZGiKM GEOPOZ – System Informacji Przestrzennej
Kontakt
Mapa zasadnicza
arkadia

 

 

 

 

 

Ogłoszenie Jaworowa
Mapka terenu zewnętrznego WM Jaworowa 52-56
mapka terenu WM1 Jaworowa 52-56jaworowa 52-56

Suma punktów z egzaminu pisemnego licencjackiego Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z dnia 04.07.2016 r.

SUMA PUNKTÓW EDU licencjat

Wyniki kolokwium z Architektury energooszczędnej

Kolokwium Arch. energooszczędna

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw. – terminy konsultacji i dyżury w lipcu (pok. 212):

śr. 20.07 godz. 12:00 – 14:00 – ostatni termin
inne terminy w razie potrzeby proszę umawiać mailowo: anna.januchta-szostak@put.poznan.pl