Wernisaż wystawy projektów dyplomowych inżynierskich (semestr zimowy 2017/18) i magisterskich (semestr letni 2016/17)

Szanowni Studenci,

w imieniu Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego oraz Dziekana Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz-Sipińskiej, prof. nadzw. pragniemy zaprosić Państwa na:

Wernisaż wystawy projektów dyplomowych inżynierskich (semestr zimowy 2017/18) i magisterskich (semestr letni 2016/17) wykonanych na Wydziale Architektury Poznańskiej, który odbędzie się 19. marca, o godzinie 16:00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań).

Regulamin wystawy oraz Konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską w r.a. 2016/17 oraz najlepszą pracę dyplomową inżynierską w r. a. 2016/17 wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Targi Edukacyjne

Szanowni Kandydaci na studia na Politechnice Poznańskiej!
Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie w dniach 23-25 marca 2018 r. odbędą się Targi Edukacyjne, na których zaprezentowana zostanie oferta Politechniki Poznańskiej.
Miejsce: MTP, Pawilon 2, piątek i sobota godz.: 10:00 – 18:00, niedziela godz.: 10:00 – 16:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://edukacja.mtp.pl/pl

Targi CSR “Biznes we współpracy”

Studenci poznają odpowiedzialnych pracodawców na 7. Targach CSR

 Firmy zaangażowane społecznie, eksperci i praktycy odpowiedzialnego biznesu, prezentacje programów i projektów, przestrzeń do networkingu i wymiany wiedzy, liczne atrakcje i inspiracje będą czekać na zwiedzających Targi CSR. Organizatorzy zapraszają 12 kwietnia br. na Stadion PGE Narodowy w Warszawie. Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny.

To już siódma edycja największego w Polsce wydarzenia o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedyne spotkanie w kraju poświęcone tej tematyce i prezentowane w konwencji targowej odbędzie się 12 kwietnia br. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Na wszystkie części wydarzenia obowiązuje wstęp  wolny. Zwiedzający targi obok możliwości uczestniczenia w atrakcjach przygotowanych przez około 70 wystawców, będą mogli wziąć udział również w części konferencyjnej towarzyszącej spotkaniu (WSTĘP WOLNY; strona wydarzenia: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/).

Więcej →

Szkoła Nauk Praktycznych

Chcielibyśmy poinformować o prowadzonym naborze do Szkoły Nauk Praktycznych.

Szkoła Nauk Praktycznych poświęcona jest procesom społecznym, które uruchamia sztuka i architektura. Z tego powodu prowadzone w niej zajęcia dotyczą badań społecznych, działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem oraz projektowania warsztatowego. Każde z zagadnień jest omawiane od strony praktycznej i ćwiczone w trakcie realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Więcej →

Szkolenie – Akademia Inżyniera 23.03.2018r. Poznań “Budownictwo o niemal zerowym zapotrzebowaniu na ciepło- budynki pasywne”

program

Dzień Młodego Architekta

Szanowni Państwo
Z uwagi na wysokie średnie ocen osób, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu Dzień Młodego Architekta w Warszawie, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Pani Profesor dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, postanowiła sfinansować wyjazd na warsztaty i zwolnić z zajęć w tym dniu (14.03.2018 r.) następujące osoby:

120020
129869
129839
114919
125007
124945
120024

https://www.facebook.com/events/1853929257971054/

Uwaga studenci I semestr, II stopień studiów Zajęcia terenowe – inwentaryzacja

Jest możliwość wcześniejszego zaliczenia zajęć terenowych-inwentaryzacyjnych na podstawie odbytej praktyki w biurze projektowym.

Niezbędne dokumenty potrzebne do zaliczenia:

  1. zaświadczenie o odbytej praktyce inwentaryzacyjnej ( z pieczątką biura ),
  2. dokumentacja budowlana inwentaryzowanego budynku w wersji papierowej (rzuty, przekroje, elewacje) w skali 1:100 lub 1:50, złożona do formatu A4; imię i nazwisko studenta wpisane w tabelki dokumentacji, zapis projektu na CD (DWG, PDF),
  3. minimalna kubatura budynku 1000 m3 z co najmniej jedną klatką schodową.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN złożenia dokumentów do końca marca 2018

osoba odpowiedzialna za zaliczenie praktyk:
dr inż. arch. Joanna Kaszuba
joanna.kaszuba@put.poznan.pl
pokój 510, budynek A

Dodatkowe konsultacje dot komputerowego wspomagania projektowania oraz możliwość skorzystania ze sprzętu i oprogramowania w wybranych laboratoriach komp. WAPP

Szanowni Studenci
Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 05.03.2018 r. będzie można skorzystać z dodatkowych konsultacji dotyczących komputerowego wspomagania projektowania oraz z oprogramowania i sprzętu w wybranych laboratoriach komputerowych WAPP:

Poniedziałek: 17:00-19:00, lab. 306
Wtorek:          17:00-19:00, lab. 306
Środa:
9:00-10:15, lab. 306,
10:15 – 13:15 lab. 307
13:15 – 15:00 lab. 306

Czwartek: 9:00-9:45 lab. 306,
9:45 – 15:00 lab. 307

Piątek: 9:00-15:00 lab. 307

Nowe godziny przyjmowania studentów i pracowników przez Dziekana WA

Godziny przyjmowania studentów przez Dziekana:
Poniedziałek 11:00 – 13:00

Godziny przyjmowania pracowników przez Dziekana:
Środa 9:30 – 11:00