Uwaga Studenci!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. (środa) oraz 31 grudnia br. (środa) Dziekanat Wydziału Architektury będzie nieczynny.

W dniu 29 grudnia br. (poniedziałek) dyżur popołudniowy w godzinach 15:00 – 16:00 nie odbędzie się.

Edukacja artystyczna – studia II stopnia

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o przybycie do Dziekanatu celem podpisania umowy o usługach edukacyjnych, ślubowania i wypisu z dowodu osobistego.
Prosimy także o dostarczenie zaświadczeń od lekarza medycyny pracy oraz dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Decyzje stypendialne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż decyzje w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg można już odbierać w Dziekanacie WA w godzinach dyżuru.

Ewentualne wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy składać na załączonym poniżej wzorze w jak najszybszym terminie w dziekanacie.

Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć kopię decyzji.

Wzór podania: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (DOC)
Wzór podania: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (PDF)

Kurs online dla I roku – Usługi informacyjno – biblioteczne.

Uprzejmie informujemy, że kurs online z przedmiotu „Usługi biblioteczne i informacyjne” jest dostępny na uczelnianej platformie elearningowej: www.moodle.put.poznan.pl w zakładce Biblioteka.
Aby uzyskać dostęp student powinien zalogować się  do kursu korzystając  ze swojego hasła i loginu, takiego jak do ekonta studenckiego.
Więcej →

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od semestru zimowego 2013/2014 jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem są oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Nieobecność mgr inż. arch. Łukasza Nowaka w dniach 22.12.2014-23.12.2014

Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby konsultacje z mgr inż. arch. Łukaszem Nowakiem w dniach 22 i 23.12.2014 zostają odwołane.

Przeniesienie zajęć grupa 3.5

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Architektura krajobrazu (prowadząca: prof. Mou Zhou) dla grupy 3.5 we wtorek 23.12.2014 w godz. 09:00 – 11:15 zostają przeniesione na 09.01.2015 w godz. 12:00 – 14:15.

Przełożone zajęcia z dnia 23.12.2014 na 08.01.2015 – Arch. Krajobrazu dla grupy 3.7

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Architektura Krajobrazu (prowadząca mgr inż. arch. J. Lewandowska) dla grupy 3.7 z dnia 23.12.2014 zostają przeniesione na 08.01.2015 w godz. 09:00 – 10:30 w sali 301 budynku A.

Zajęcia 23.12.2014 – mgr inż. arch. Agnieszka Janowska

Zajęcia z dnia 23.12.2014: PPA1 – gr. 1.2 i POM1 – gr. 2.5,
na prośbę i w uzgodnieniu ze studentami,
zostają przeniesione na termin ustalony indywidualnie z grupami.
mgr inż. arch. Agnieszka Janowska

Oferta stypendialna Instytutu Masdar

OFERTA

PRACA SEMESTRALNA. TEORIA ARCHITEKTURY ZIELENI,semestr 5

PRACE SEMESTRALNE, teoria arch zieleni

Studenci I r. Architektury

Informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu „Podstawy Systemów Informacji Geograficznej” w dniach 16 grudnia i 23 grudnia b.r. oraz wykłady z tego przedmiotu w dniu 23 grudnia b.r. nie odbędą się w salach. W to miejsce od 15 grudnia zapraszam wszystkich studentów do wykonania kolejnego ćwiczenia (nr 6) w trybie „na odległość” za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej.
Więcej →

Uwaga studenci !

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu grudniu br. konsultacje dyplomowe dra hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw. będą się odbywały w poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 17.00.

Tematy prac semestralnych – „Architektura i moda” sem. 2 studia II stopnia

Tematy prac semestralnych – „Architektura i moda” sem.2 II stopień,  – można odbierać w p. 212C u pani Ewy Marlewskiej. Prace zaliczeniowe proszę przygotować wg opisu (patrz załącznik).

dr inż. arch. Hanna Michalak

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.