Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów: Architektura Energooszczędna oraz Proj. Architektury Wiejskiej

III ROK
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Architektura Energooszczędna odbędzie się we wtorek 25.09.2018 r. o godz. 9:30 w sali A bud. C.
Opracowania należy składać do 8 września br. w sekretariacie IAiPP w pokoju 212 bud.C.

III ROK gr. 3.3./3.7
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Proj. Architektury Wiejskiej odbędzie się we wtorek 25.09.2018 r. o godz. 11:00 – 11:30 w sali 218 bud.C.

Office hours mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki

Office hours during Summer 2018 – Mondays 9AM – 10AM (Room 602, Bldg A)
2nd & 16th July
6th & 27th August
10th, 17th & 24th September

Dyżur Prodziekana ds. studenckich p. dr inż. arch. Barbary Świt-Jankowskiej

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżur Prodziekana ds. studenckich p. dr inż. arch. Barbary Świt-Jankowskiej odbędzie się w dniach:

16.07.2018 r. godz. 13:00 – 14:00
25.07.2018 r. godz. 13:00 – 14:00

W sierpniu dyżury zostają odwołane.

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. PEJZAŻ POLITECHNICZNY

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Pejzaż Politechniczny

Dyżury dziekanatu w czasie wakacji

Uprzejmie informujemy, że od 16.07.2018 r. dziekanat będzie czynny dla studentów od poniedziałku do czwartku w godz. od 10:00 do 12:00.

Chińsko – Polski Konkurs “Art & Design”

Szanowni Państwo,

Politechnika Poznańska, wchodząca w skład Chińsko – Polskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego, ogłosiła Chińsko – Polski Konkurs „Art & Design” na projekt znaku graficznego Konsorcjum (logo).

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap jest organizowany na Politechnice Poznańskiej. Nagrodzone prace zostaną wysłane na drugi etap, który odbędzie się w Beijing University of Technology w Pekinie pod koniec roku.

Prace konkursowe można składać do 10 września 2018r. w Dziekanacie Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Łączna pula nagród w I etapie wynosi ok. 15 000 zł.

Regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową, ważne terminy oraz informacje znajdą Państwo na stronie:
www.konkurs-artanddesign.put.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy studentów oraz pracowników Politechniki Poznańskiej do wzięcia udziału w konkursie!

Nieobecność dra inż. arch. Adama Sinieckiego w dniach 05.07.2018 r. – 19.09.2018 r.

Szanowni Państwo,
w dniach 05.07.2018 – 19.09.2018 r. pan dr inż. arch. Adam Siniecki
będzie nieobecny na Wydziale Architektury PP.

Obowiązki koordynatora programu Erasmus+ przejmują na ten okres:

– dr inż. arch. Piotr Zierke, tel. 61 665 3263
– mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska – Andruszkiewicz, tel. 61 665 3264

Ewentualny kontakt z dr A. Sinieckim tylko i wyłącznie drogą mailową: adam.siniecki@put.poznan.pl

! ! ! ATTENTION ! ! !

Dear Students,
on 05.07.2018 – 19/09/2018, Mr. PhD., Eng. Architect. Adam Siniecki will be absent from the Faculty of Architecture PUT.

The responsibilities of the coordinator of the Erasmus + program take over for this period:

  • Eng. Architect Piotr Zierke, phone number tel. 61 665 3263
  • Sc., Eng. Architect Agnieszka Kasińska – Andruszkiewicz, phone number 61 665 3264

Possible contact with Dr. A. Siniecki only by email: adam.siniecki@put.poznan.pl

Wydawanie zaświadczeń do banku

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia do banku są wydawane przez Zintegrowane Centrum Obsługi.

Dane kontaktowe:
tel. 61 665 – 2945
e-mail: zco.dziekanat@put.poznan.pl
strona www.zco.put.poznan.pl
ul. Piotrowo 3

Godz. przyjęć studentów
poniedziałek
nieczynne
wtorek, czwartek
11:00 – 17:00
środa, piątek
10:30 – 14:30
Sobota
08:30 – 14:30

Przydziały do jednostek dyplomowania (mgr) na rok akademicki 2018/19

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dyplomanci->Przydziały do jednostek dyplomowania została opublikowania lista przydziałów do jednostek na rok akademicki 2018/19.

Warsztaty z zakresu konserwatorstwa zabytków architektury_ZK_WSzP_UMK_2018

Warsztaty z zakresu konserwatorstwa zabytków architektury
Szanowni Państwo
Zakład Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika we współpracy z Toruńskim Oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zapraszają do uczestnictwa w warsztatach wakacyjnych osoby zainteresowane problematyką zabytkoznawczą i konserwatorską architektury historycznej.
Do uczestnictwa zapraszamy szczególnie absolwentów uczelni wyższych legitymizujących się tytułem zawodowym licencjata i magistra w dziedzinie nauk humanistycznych i sztuki oraz – inżyniera i magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych związanych z architekturą, budownictwem i dziedzictwem techniki.
Celem warsztatów jest wprowadzenie w zagadnienia, które stanowią rdzeń programowy Studiów Podyplomowych w Zakresie Problematyki Zabytkoznawczej i Konserwatorskiej Architektury Historycznej prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Studia te pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie historii i teorii ochrony zabytków, wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji struktury i budowy zabytków architektury (zarówno w aspekcie styloznawczym i typologicznym, jak i w pod względem dawnych technik budowlanych), umiejętności analizy wartości zabytków architektury oraz rozpoznania ich problematyki konserwatorskiej.
Warsztaty odbędą się w Toruniu w dniach od 28 do 29 lipca. Informacje organizacyjne zamieszczono w dołączonym programie. Więcej →