Rekrutacja na nowy kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ na Wydziale Architektury PP

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: awwa.put.poznan.pl

Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Zaliczenie poprawkowe z PPA1 oraz POAM1

Uprzejmie informujemy, że zaliczenie poprawkowe z PPA1 oraz POAM1 (prowadząca dr inż. arch. Agnieszka Janowska) odbędzie się w czwartek, 21.02.2019 o godz. 9:00 w sali 601.

Egzamin z Architektury Krajobrazu.

Studenci z grup: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 oraz ANG.3.1, którzy nie otrzymali oceny z egzaminu proszeni są o przyjście na drugi termin egzaminu w dniu 21.02.2019. (czwartek) o godz. 12:00, sala 211 C.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia Architektury Powszechnej i Polskiej.

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia Architektury Powszechnej i Polskiej, semestr 3, prowadzący dr inż. arch. G. Kodym-Kozaczko odbędzie się w poniedziałek, 18.02.2019, godz. 12:00, sala A.
Osoby nieobecne usprawiedliwione w pierwszym terminie proszone są o przyniesienie stosownych dokumentów.
Zmiana terminu nastąpiła na prośbę studentów.

Egzamin z Architektury Krajobrazu.

Studenci z grup: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 oraz ANG.3.1, którzy nie otrzymali oceny z egzaminu proszeni są o przyjście na drugi termin egzaminu w dniu 18.02.2019. (poniedziałek) o godz. 12:00, sala 211 C.

Dyżury dr hab. Tomasza Matusewicza, prof. nadzw.

Terminy dyżurów:

Piątki 15.02 i 22.02.2019 r. w godz. 9:00 – 12:00

Uwaga!

Brakujące płyty CD należy dostarczyć do 15.02.2019 r. do godz. 10:00

Oferta pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia

Szanowni Kandydaci

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia na kierunki Architektura i Architecture odbywają się 12 lutego br. Wszyscy kandydaci przychodzą na godz. 09:00. Przydział do sal będzie widoczny na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w dniu 11.02 po godz. 14:00. Kandydaci, którzy ukończyli studia na WAPP w 2019 r., nie muszą przynosić na rozmowę kwalifikacyjną zaświadczenia ze średnią ocen za studia.

Future Library 2019

FUTURE LIBRARY 2019

Odwołane dyżury Dziekana Wydziału Architektury

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 11-15 lutego br. Dyżury Dziekana Wydziału Architektury pani dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz-Sipińskiej, prof. nadzw. zostają odwołane.

Drugi termin zaliczenia przedmiotu Ikony Architektury.

Uprzejmie informuję, że drugi termin zaliczenia przedmiotu Ikony Architektury będzie miał miejsce w sali 215C w czwartek 14.02.2019 r. o godz. 12:00.

dr inż. arch. Piotr Zierke

займ на карту онлайнкредит банк