Decyzje stypendialne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż decyzje w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg można już odbierać w Dziekanacie WA w godzinach dyżuru.

Ewentualne wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy składać na załączonym poniżej wzorze w jak najszybszym terminie.

Wzór podania: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (DOC)
Wzór podania: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (PDF)

Kurs online dla I roku – Usługi informacyjno – biblioteczne.

Uprzejmie informujemy, że kurs online z przedmiotu „Usługi biblioteczne i informacyjne” jest dostępny na uczelnianej platformie elearningowej: www.moodle.put.poznan.pl w zakładce Biblioteka.
Aby uzyskać dostęp student powinien zalogować się  do kursu korzystając  ze swojego hasła i loginu, takiego jak do ekonta studenckiego.
Więcej →

Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

Zmiany nastąpiły między innymi w wysokości opłat za studia niestacjonarne.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od semestru zimowego 2013/2014 jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem są oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Uwaga studenci !

Uprzejmie informujemy, że do dnia 27 listopada br. (czwartek) istnieje możliwość złożenia wniosku o bezpłatne wydanie duplikatu legitymacji bankowej. Od 1 grudnia br. wyrobienie duplikatu legitymacji będzie płatne.

Uwaga studenci st.I stopnia, sem. 3

Uprzejmie informujemy, że wykład z TEORII I ZASAD PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ 1 w dn. 21.11.2014r., godz.15:15 z powodu choroby prowadzącego – wyjątkowo nie odbędzie się.

Uwaga studenci st.I stopnia, sem. 5

Uprzejmie informujemy, że wykład z TEORII I ZASAD PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ 2 w dn. 21.11.2014r., godz.17:00 – ODBĘDZIE SIĘ – zajęcia poprowadzi Pan dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko

 

 

Studencki konkurs fotograficzny „ŚWIETLNE IMPRESJE”, wystawa najlepszych prac konkursowych

impresjeplakat2-page-001Impresje zaproszenie

Zajęcia z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież

Uwaga studenci grupy 2.8.
Zajęcia z Historii Architektury Powszechnej i Polskiej 2 [History of Architecture 3] z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież z dnia 20-11-2014 są przełożone na za tydzień (27-11-2014) na godz. 14:00.
[zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z grupą]

Uwaga!
Konsultacje Erasmus+ z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież z dnia 24-11-2014 są przełożone na środę 26-11-2014 na godz. 10:00.

Dear Erasmus Students!
Duty hours of a departamental coordinator (Mrs. Agnieszka Rumiez) from 24-11-2014 are exceptionally moved to Wednesday, 10:00.

Uwaga Studenci grupy 1.8.
Zajęcia z Historii Architektury Powszechnej [History of Architecture 1] z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież z dnia 25-11-2014 odbędą się 27-11-2014 o godzinie 13:00 (Kolokwium)
[zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z grupą]

Edukacja artystyczna – studia II stopnia

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o przybycie do Dziekanatu celem podpisania umowy o usługach edukacyjnych, ślubowania i wypisu z dowodu osobistego.

Prosimy także o dostarczenie zaświadczeń od lekarza medycyny pracy.

Godziny rektorskie w dniach 8-10 grudnia 2014 r. dla zajęć zaplanowanych w poniższych salach CW

Uprzejmie informujemy, że Rektor PP poszerzył ustanowione w Politechnice Poznańskiej godziny rektorskie w dniach 08-10 grudnia 2014 r. dla zajęć zaplanowanych w wybranych salach Centrum Wykładowego oraz Biblioteki Technicznej na potrzeby Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Manufacturing 2014, z uwagi na uroczyste obchody 95-lecia Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania o następujące pomieszczenia:

– CW2 w dniu 08.12.2014 r. w godz. 14:00 – 17:00

– CW10 i CW 11 w dniu 08.12.2014 r. w godz. 15:00 – 21:00

(Komunikat z dnia 05.11.2014)
Uprzejmie informujemy, że Rektor PP ustanowił godziny rektorskie w dniach 8-10 grudnia 2014 r. dla zajęć zaplanowanych w następujących salach Centrum Wykładowego oraz Biblioteki Technicznej na potrzeby Konferencji Manufacturing 2014: CW4, CW6, 021 BT, 022 BT, 051 BT, 053 BT, 121 BT, 123 BT.

ZAJĘCIA_mgr inż. arch. Adam Siniecki

W dniu 20.11.2014r. dyżur mgr inż. arch. Adama Sinieckiego został przeniesiony na godz. 16:30 – 18:00 (sala 612).
Pozostałe terminy według harmonogramu.

Odwołane zajecia z p. dr inż. arch. Maciejem Janowskim w dniu 20.11.2014 w godz. 17:00 – 18:30

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dla pierwszego roku Architektury I stopnia :
TEORIA PODSTAW PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO Z ELEMENTAMI ERGONOMII z p. dr inż. arch. M. Janowskim w godz. 17:00 – 18:30 (CW4) w dniu 20.11.2014 zostają odwołane. Zajęcia będą odrobione w innym terminie – ustalonym ze studentami.

Pokonkursowa wystawa projektów „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w Pleszewie”

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa na pokonkursową wystawę projektów „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w Pleszewie” zorganizowanej pod patronatem Pana Dziekana Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka Profesora PP, Dyrektor Politechniki Poznańskiej Pani mgr Małgorzaty Furgał i W-ce Burmistrza Pleszewa Pana Andrzeja Jędruszka. Otwarcie wystawy odbędzie się jutro, w czwartek 20.11 o godz. 12:00 w budynku Czytelni Biblioteki PP, Centrum Wykładowe, ul. Piotrowo 2. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku.

Serdecznie zapraszam!

mgr inż. arch. Magdalena Bączkowska
Wydziałowy Koordynator ds. Wystaw w Bibliotece Politechniki Poznańskiej

PLAKAT_Pleszew 2014

UWAGA STUDENCI !

Uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem w konferencji naukowej w Budapeszcie w dniach 24-27 listopada br. zajęcia z dr hab. inż. arch. Adamem Nadolnym zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszy.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.