Termin składania indeksów do rejestracji

Uprzejmie informujemy, że Pan Dziekan wyznaczył ostateczny termin składania indeksów na dzień 26.09.2014 (piątek). W tym dniu dziekanat będzie czynny w godz. 10:00 – 13:30.

Uprzejmie prosimy, w miarę możliwości, o składanie indeksów we wcześniejszych terminach.

Ewentualne podania o przedłużenie sesji należy złożyć razem z indeksem (również do dnia 26.09.2014).

Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

Zmiany nastąpiły między innymi w wysokości opłat za studia niestacjonarne.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od semestru zimowego 2013/2014 jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem są oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Uwaga starości grup!!

Uprzejmie przypominamy, że starosta grupy ma obowiązek reprezentować swoja grupę w kontaktach z Dziekanatem i Dydaktykami.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW STAROSTÓW

Kolokwium poprawkowe z Budownictwa ogólnego

Uprzejmie informujemy, że Kolokwium poprawkowe z Budownictwa ogólnego, prowadzący: mgr inż. Katarzyna Starzecka odbędzie się 23.09.2014 w sali B, bud. C  o godz. 16:00.

Wpisy i konsultacje u pani mgr inż. arch. M. Gyurkovich

Wpisy:
Czwartek 18.09.2014 w godz. 12:15 – 15:00 w sali 217 budynku C

Konsultacje:
Poniedziałek 22.09.2014 w godz. 12:15 – 15:00 w sali 217 budynku C

Dzień Młodego Architekta 2014

Dzień Młodego Architekta 2014

dzień młodego architekta 2014

Zaliczenie praktyk dla studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Uprzejmie informujemy, że zaliczenie praktyk dla studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych odbędzie się we wtorek (29.09.2014) w godz. 12:00 – 14:00 w pokoju Prodziekanów (budynek C, wejście przez pokój 207).

Nieczynna biblioteka WA w dniach od 17.09.2014 do 19.09.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 17.09.2014 do 19.09.2014 biblioteka Wydziału Architektury będzie nieczynna.

Egzamin ustny z mechaniki budowli – prowadzący dr inż. arch. Anna Sygulska

Egzamin ustny z mechaniki budowli – prowadzący dr inż. arch. Anna Sygulska odbędzie się w piątek 19.09.2014 o godz. 16:00 (po egzaminie pisemnym) w sali A.

Zaliczenia i wpisy u dr hab. inż. arch. A. Januchty-Szostak, prof. nadzw.

Zaliczenie poprawkowe z Projektowania obiektów rekreacyjnych, gr. 3.1. – 16.09.2014, godz. 12:00 pok 212A w budynku C. Wpisy zaliczeń w pok. 212A (budynek C) w dniach: pon. 15.09.2014 – godz. 13:00 – 14:00; wt. 16.09 – godz. 13:00 – 14:00, pon. 22.09.2014 – godz. 13:00 – 14:00.

Rekrutacja uzupełniająca

Uprzejmie informujemy, że zmieniona została sala w której odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla rekrutacji uzupełniającej na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuka plastycznych I i II stopnia. Rozmowy odbędą się w sali A, ul. Nieszawska 13 C.

Brakujące wpisy z Bud.Og. ćwiczenia dla II roku – prow. dr inż. arch. J. Gałkowski

Brakujące wpisy z Bud.Og. ćwiczenia dla II roku oraz zaliczenia i wpisy dla I roku II stopnia z Teorii i zasad proj. zab. usługowej służby zdrowia  odbędą się dnia 23 września 2014 r. w godz. 10.00 do 12.00  budynek C przy portierni.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Pomoc materialna/Stypendium Ministra zostały opublikowane listy 5% najlepszych studentów.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.