Kurs online dla I roku – Usługi informacyjno – biblioteczne.

Uprzejmie informujemy, że kurs online z przedmiotu „Usługi biblioteczne i informacyjne” jest dostępny na uczelnianej platformie elearningowej: www.moodle.put.poznan.pl w zakładce Biblioteka.
Aby uzyskać dostęp student powinien zalogować się  do kursu korzystając  ze swojego hasła i loginu, takiego jak do ekonta studenckiego.
Więcej →

Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

Zmiany nastąpiły między innymi w wysokości opłat za studia niestacjonarne.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od semestru zimowego 2013/2014 jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem są oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Tematy prac końcowych z wykładu Communication (Arch, rok I, sem. 2)

Topics for written assignment

Dyplomanci Instytutu Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

Uprzejmie informujemy, że karty tematyczne podpisane przez promotora należy składać w formie papierowej w sekretariacie Instytutu (pok. 609 bud. A) do dnia 13.11.2014r.

Studenci grup 2.8 i 2.9.

Szanowni studenci grup 2.8 i 2.9.
Zajęcia z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież (czwartek 30.10.2014) z godz. 14:00 odbędą się w plenerze w dniu 04.11.2014 o godz. 9:30.
Spotkanie rozpocznie się pod kościołem franciszkanów pod zamkiem Przemysła.

Konkurs PORTA BY ME

Konkurs PORTA BY ME-page-001

Przełożone zajęcia z Umiejętnośći informacyjnych Infoprogram II

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Umiejętności informacyjnych Infoprogram II zostają przełożone z 31.10.2014 na 04.11.2014 w godz. 13:30 – 15:00 (grupa 3.4) oraz 15:15 – 16:45 (grupa 3.10).

Jednorazowa zmiana terminu dyżuru p. Prodziekana ds. kształcenia dr sztuki Przemysława Tomczaka

Uprzejmie informujemy, że wtorkowy (04.11.2014) dyżur pana Prodziekana ds. kształcenia dr sztuki Przemysława Tomczaka zostaje jednorazowo przełożony na środę (05.11.2014) w godz. 11:30 – 13:30.

Nieobecność poniżej wymienionych prowadzących w dniach 03.11.2014 – 06.11.2014

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 03.11.2014 do 06.11.2014 z powodu wyjazdu służbowego (Konferencja Naukowa w Porto) Pani dr inż. arch. Barbary Świt-Jankowskiej, Pana dr hab. inż. arch. Adama Nadolnego oraz Pana mgr inż. arch. Łukasza Nowaka zajęcia oraz konsultacje wyżej wymienionych prowadzących zostają odwołane.

Odwołane zajęcia z panem dr inż. arch. Waldemarem Szeszułą

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28.10.2014 – 31.10.2014 zajęcia z panem  dr inż. arch. Waldemarem Szeszułą zostają odwołane z powodu choroby.

Przeniesione zajęcia z p. mgr inż. arch. Michałem Nabzdykiem

Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby prowadzącego następujące zajęcia zostają przeniesione według poniższego harmonogramu:

Poniedziałkowe zajęcia (27.10.2014) Multimedia dla II roku I stopnia Edukacji Artystycznej (grupa 1.1) od 11:45 do 14:00 – przełożone na czwartek (06.11.2014) w godzinach 11:30 – 13:45
Poniedziałekowe zajęcia (27.10.2014) Multimedialne Proj. Cyfrowe dla I roku II stopnia Edukacji Artystycznej (grupa 1.1) od 14:15 do 16:30 – przełożone też na czwartek (06.11.2014) w godzinach 14:00 – 16:15

Program Stażowy Wrigley Poland

Program stażowy Wrigley Poland

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.