Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Eco-Village 2019: spotkanie informacyjne w dniu 24.04.2019.

Szanowni Sudenci
W środę 24.04.2019 r. o godz. 15:00 w sali A odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych udziałem w warsztatach studenckich Eco-Village, które odbędą się w lipcu/sierpniu 2019 roku w Shenyang, Chiny.

Przełożone zajęcia z Projektowania obiektów rekreacyjnych z gr. 3.1.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Projektowania obiektów rekreacyjnych z gr. 3.1. (prowadzący dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw.) zamiast 08.05.2019 r. odbędą się 06.05.2019 r. o godz. 16:00 w sali 211 C.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 29 i 30 kwietnia.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.), Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc ustanawia w Politechnice Poznańskiej 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) oraz 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Seminarium dyplomowe z prof. dr hab. inż. arch. G. Potaevem.

Uprzejmie informujemy, że Seminarium dyplomowe dla dyplomantów, którzy wykonują pracę dyplomową w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego, prowadzone przez prof. dr hab. inż. arch. Georgia Potaeva odbędzie się 06.05.2019 r. o godz. 11:00.

Pracownia badawcza z prof. dr hab. inż. arch. G. Potaevem dla studentów 3 sem. II stopnia.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Pracownia badawczej z prof. dr hab. inż. arch. G. Potaevem rozpoczną się spotkaniem organizacyjnym 6 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w bud. C.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 23 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.), decyzją Prorektora ds. kształcenia dr hab. Jacka Goc, z uwagi na Uczelniany Dzień Sportu, dzień 23 maja 2019 r. (czwartek) zostaje ustanowiony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Przeniesione konsultacje dr inż. arch. Agnieszki Rumież.

Uprzejmie informujemy, że konsultacje z dr inż. arch. Agnieszką Rumież w dniu 17.04.2019 zostają przeniesione na czwartek 18.04.2019 na godzinę 9:00.
Consultations with Dr. Agnieszka Rumież on Wed, 17 April 2019 are rescheduled to Thu, 18 April 2019, r. 518, b. A, h: 9:00-10:00.

Odwołane zajęcia z Oświetlenia w dniach 15-19.04.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na chorobę prowadzącej (mgr inż. arch. Alicji Witkowskiej-Włodarczyk) zajęcia z Oświetlenia w tygodniu 15-19.04.2019 r. nie odbędą się. 

XXXIX EDYCJA KONKURSU IM. PROF. WŁADYSŁAWA CZARNECKIEGO

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SEMESTRALNĄ IM. PROF. WŁADYSŁAWA CZARNECKIEGO

TERMIN MONTAŻU WYSTAWY KONKURSOWEJ
06.05.2019 – poniedziałek, godz. 12:00

MIEJSCE- HOL I KORYTARZE W BUDYNKU C

Najbliższa, XXXIX edycja konkursu obejmuje projekty semestralne ukończone i ocenione w dwóch ostatnich sesjach zaliczeniowych tj.
w sesji letniej 2018 r. oraz w sesji zimowej 2019 r.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem.
W konkursie biorą udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

  • najlepsza praca semestralna w zakresie urbanistyki
  • najlepsza praca semestralna w zakresie architektury
  • najlepsza praca semestralna w zakresie projektowania wnętrz

Zgodnie z regulaminem w I etapie konkursu mogą uczestniczyć wszystkie prace semestralne z zakresu architektury, urbanistyki i projektowania wnętrz, zgłoszone przez studentów które uzyskały zaliczenie w terminie z oceną pozytywną oraz zostały rekomendowane przez prowadzącego przedmiot.
Nie jest wymagana pisemna forma rekomendacji.
Prace muszą być wykonane na sztywnym podkładzie 100/70 w układzie pionowym. Dopuszcza się makiety.
Każda praca winna zawierać następujące informacje:
nazwa uczelni, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe autora (nr telefonu, adres mailowy) imię, nazwisko i tytuł naukowy prowadzącego, przedmiot, semestr i rok studiów, temat pracy. Najlepiej zrobić to w formie naklejki wg wzoru załączonego do regulaminu.

Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się poprzez jej wywieszenie przez autora w ramach otwartej wystawy prac I etapu konkursu. Nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia.

Przygotowanie i opis plansz zgodnie z regulaminem.
Uwaga: autorzy sami (dopuszczalne zastępstwo) zawieszają swoje prace na korytarzach parteru i I piętra budynku „C”, w miejscach wskazanych przez sekretarza. Należy we własnym zakresie przystosować plansze do zawieszenia, przynieść odpowiednie narzędzia (dziurkacz, cienki drut lub spinacze, taśma klejąca itp.)

TERMINARZ:

5 maja (poniedziałek). godz.12 00 – montaż wystawy prac I etapu- otwartego w korytarzach budynku C
(zawieszenie pracy oznacza jej zgłoszenie do konkursu)

Montażem wystawy kieruje sekretarz organizacyjny konkursu z ramienia Wydziału Architektury.
Proszę nie wieszać prac wcześniej- zostaną zdjęte.

  • 7-10 maja 2019 r. – obrady Sądu Konkursowego, kwalifikacja prac do II etapu
  • 27 maja 2019 r. – ustawienie i montaż wystawy / Brama Poznania ICHOT /
  • 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – ogłoszenie wyników konkursu
    i wernisaż wystawy /godz. 18.00/ Brama Poznania ICHOT
  • 4 – 9 czerwca – wystawa pokonkursowa
  • 10 czerwca – likwidacja wystawy, wydawanie prac autorom.

Zachęcam do udziału – dr inż. arch. Waldemar Szeszuła

Nieobecność p. dr inż. arch. Dominiki Pazder 18.04 i 24.04 br.

Uprzejmie informujemy, że 18.04 i 24.04 br. zajęcia i konsultacje z p. dr inż. arch. Dominiką Pazder nie odbędą się.

Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym ze studentami terminie.