Zmiana godzin przyjmowania studentów w dziekanacie w dniach 5, 6 i 7 maja

Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniami pracowników dziekanatu w dniach 5, 6 i 7 maja dyżury dla studentów odbędą się według poniższego harmonogramu:

Wtorek (05.05.2015)
8:30 – 11:00 oraz 11:30 – 12:30

Środa (06.05.2015)
8:30 – 11:00 i 11:30 – 12:30 oraz 16:00-18:00

Czwartek (07.05.2015)
9:30 – 11:00 oraz 11:30 – 13:30

Szkolenie BHP dla II stopnia studiów kierunku Architektura

Uprzejmie informujemy, że studenci 1 sem. II stopnia studiów kierunku Architektura obowiązani są do odbycia Szkolenia BHP. Dotyczy to osób, które nie odbyły takiego szkolenia na Politechnice Poznańskiej na I stopniu studiów. Poniżej znajdują się numery albumów studentów  zobowiązanych do odbycia szkolenia.

Szkolenie dla grupy polskiej – 14.05.2015 r. w sali nr 4 (budynek A) w godz. 17:00-21.00 (nr albumu: 64311, 119814, 124711, 124728, 124710, 124709, 124708, 124707, 124791, 124706, 124776, 124705, 124775, 124774, 124699, 124780, 124681, 124727, 124698, 124697, 124696, 124695, 124772, 124767, 124766, 124765, 89018, 124865).

Decyzje stypendialne

Uprzejmie informujemy o konieczności odbioru decyzji dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg na semestr letni 2014/2015 w Dziekanacie WA.

Odpracowanie zajęć terenowych z urbanistyki dla studentów 4 sem

Chętni do odpracowania zajęć terenowych z urbanistyki w czerwcu (pierwsze 2 tygodnie) proszeni są o pilny kontakt z p. dr inż. arch. Bartoszem Kaźmierczakiem w czwartek o godzinie 13:30 w pok. 402 bud. A.

Zaproszenie na wykład naukowy w dniach 14 i 15 maja

plakat__wykłady_anukowe ZHAiU_2015_LUIS_URBANO_PORTO

Wyniki kolokwium zaliczeniowego (1 termin) i oceny końcowe z Teorii Architektury Rekreacyjnej

WYNIKI w kolejności afabetycznej

Drugi termin kolokwium: 18.06.2015 godz. 11.30 i 13.30 sala B – dla osób, które nie pisały lub otrzymały ocenę niedostateczną.
Osoby, które pisały już kolokwium, ale zamierzają poprawiać ocenę, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie mailowe: anna.januchta-szostak@put.poznan.pl

Nieobecność p. mgr inż. arch. Agnieszki Rumież

Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (04.05.2015) zajęcia z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież nie odbędą się z powodu choroby prowadzącej.

Zajęcia z p. dr hab. H. Grzeszczuk-Brendel w dniu 07.05.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.05.2015 zajęcia z p. dr hab. Hanną Grzeszczuk-Brendel w godz. 8:15 – 11:15 zostają odwołane ze względu na umówiony termin wizyty lekarskiej.

Dalsze zajęcia odbędą się zgodnie z planem – ćwiczenia antroposfera/historia sztuki (4 sem. EA) oraz wykład historia sztuki/estetyka (1 sem. 2 stopnia Architektury).

3 edycja Konkursu dla młodych architektów

plakat KDMAm

Informacje

Zapisy na egzamin z języka obcego

EGZAMIN CJK studia stacjonarne
EGZAMIN CJK studia niestacjonarne
EGZAMIN CJK_poprawkowy studia stacjonarne
EGZAMIN CJK_poprawkowy studia niestacjonarne

Odwołane zajęcia z p. dr sztuki Piotrem Drozdowiczem w dniu 28.04.2015

Z powodu wyjazdu prowadzącego, we wtorek 28 kwietnia odwołane są zajęcia dla grupy EA II stopień 2.1 malarstwo oraz grupy 2.8 Arch.  rysunek/ malarstwo.

Zajęcia będą odpracowane dnia 12 czerwca 2015

dr sztuki Piotr Drozdowicz

Przeniesione zajęcia z sali 4CW do 2CW w dniu 13.05.2015

Uprzejmie informujemy, że dnia 13.05.2015 (środa) zajęcia z sali 4CW zostają przeniesione do sali 2CW w godz. 16:50-20:00.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.