Odbiór decyzji stypendialnych (stypendium rektora dla najlepszych studentów)

Uprzejmie prosimy o odbiór decyzji stypendialnych dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów w godzinach dyżuru w Dziekanacie.

Przypominamy, że jeżeli nie zgadzają się Państwo z decyzją, istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek wraz z kopią decyzji należy złożyć w Dziekanacie.

wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy

 

Ankieta dotycząca oczekiwań wobec strony internetowej Wydziału Architektury

Szanowni Studenci,
zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oczekiwań wobec strony internetowej Naszego Wydziału.
Ankieta znajduje się w katalogu głównym Wydziału Architektury (WA) na platformie Moodle PP.
Z góry dziękujemy!

Dear Studets,
we would be pleased to receive your feedback regarding our Faculty website.
Questionnaire is availble in main directory for Faculty of Architecture (FA) on PUT Moodle platform.
Thank you very much in advance for your help.

http://moodle.put.poznan.pl/course/index.php?categoryid=35

Głosowanie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską

Szanowni Studenci,
Zachęcamy do zapoznania się z planszami INTRO tegorocznych dyplomantów oraz udziału w głosowaniu internetowym na najlepszą pracę dyplomową inżynierską na platformie Moodle pod adresem:
http://moodle.put.poznan.pl/course/view.php?id=865

E-ankieta za semestr zimowy 2016/2017

a

Szanowni Studenci,
informujemy, że od 25 lutego 2017 r. istnieje możliwość oceny zajęć dydaktycznych i prowadzących za semestr zimowy 2016/2017 za pomocą systemu elektronicznego. eAnkieta za semestr zimowy 2016/2017 będzie otwarta do 10 kwietnia 2017 r.
Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Dear Students,
please note that starting from 25th February 2017 you can evaluate the lecturers and learning courses in the winter semester 2016/2017 via our electronic system. eSurvey for winter semester 2016/2017 will be available for completion until 10th April 2017.
We strongly encourage you to complete the survey!

https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/eankieta-za-semestr-zimowy-20162017

Ogłoszenie dla studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (II stopnia)

Zajęcia z Emisji głosu z mgr Martą Kędzią rozpoczną się 13.04.2017 zgodnie z planem zajęć.

Kolejne zajęcia odbywać się będą: 11.05.2017, 18.05.2017, 01.06.2017 i 08.06.2017.

Zaświadczenie do Geopozu

Informujemy, że aby otrzymać zaświadczenie do Geopozu uprawniające do wydania map w celu przygotowania pracy semestralnej lub pracy dyplomowej, należy zgłosić się do sekretariatu instytutu, w którym prowadzone są zajęcia lub praca dyplomowa, z prawidłowo wypełnionym formularzem wydziałowym (do pobrania ze strony http://architektura.put.poznan.pl/n/strefa-studenta/wzory-wnioskow/).

Wykład naukowy

Ogólnopolski konkurs o Doroczną Narodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2017.

Strączkowski Adam
Temat: Na pograniczu. Dom kultury w Beskidzie Śląskim
Promotor: dr hab. inż. Piotr Marciniak
Politechnika Poznańska

Został zakwalifikował do udziału w ogólnopolskim konkursie o Doroczną Narodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2017.

Odwołanie zajęć w środę i czwartek / dr inż. arch. Adam Siniecki

Ze względu na konieczność zintensyfikowania prac przy Parametryzacji naszego Wydziału, wszystkie dyżury oraz zajęcia prowadzone przeze mnie w środę (22.03.) oraz czwartek (23.03.) zostają odwołane.  Terminy odpracowania zostaną ustalone na kolejnych zajęciach.

Jednocześnie będziemy bardzo wdzięczni za nieprzeszkadzanie osobom pracującym w pokoju 601 bud. A.
Każde Państwa wejście, “małe/szybkie pytanie” spowalnia naszą pracę, a niestety czasu jest mało.
Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość i empatię!

W sprawach erasmusowych proszę o kontakt z dr inż. arch. Piotrem Zierke.

Legitymacje

Uprzejmie prosimy starostów grup o przynoszenie do dziekanatu legitymacji w celu przedłużenia ważności.

Umowa o współpracy z Baltic University Programme

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej informuje,  iż Politechnika Poznańska w grudniu 2016 roku  podpisała Umowę o współpracy z Baltic University Programme. Uczestnikami programów mogą być  studenci wszystkich stopni studiów oraz kadra naukowa. Udział w programach opiera się na bardzo korzystnych warunkach. 
Kandydaci aplikujący na  CALL SAIL for Teachers, PhD students (June 10 – 17, 2017, Lisbon, Portugal – Brest, France) muszą wysłać wszystkie dokumenty to Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej nie później niż 21 marca 2017 r.
Announcement-TeachersSAIL2017
BALTIC PROGRAMME
HealthStatementSAIL
SAILApplicationTeachers

Absolutoria 2017

Uprzejmie informujemy, że wszelkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe na absolutorium dostępne są na stronie absolutorium.put.poznan.pl.

Uwaga studenci I semestr II stopień studiów: Zajęcia terenowe – inwentaryzacja

Jest możliwość wcześniejszego zaliczenia zajęć terenowych-inwentaryzacyjnych na podstawie odbytej praktyki w biurze projektowym.

Niezbędne dokumenty potrzebne do zaliczenia:

  1. zaświadczenie o odbytej praktyce inwentaryzacyjnej ( z pieczątką biura ),
  2. dokumentacja budowlana inwentaryzowanego budynku w wersji papierowej (rzuty, przekroje, elewacje) w skali 1:100 lub 1:50, złożona do formatu A4; imię i nazwisko studenta wpisane w tabelki dokumentacji, zapis projektu na CD (DWG, PDF),
  3. minimalna kubatura budynku 1000 m3 z co najmniej jedną klatką schodową.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN złożenia dokumentów: czwartek 27.04.2017 godz. 10.00, s.510, bud.A

osoba odpowiedzialna za zaliczenie praktyk:
dr inż. arch. Joanna Kaszuba
joanna.kaszuba@put.poznan.pl
pokój 510, budynek A