Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń

Program konferencji

Nieobecność p. dr inż. arch. Karoliny Sobczyńskiej i dr inż. arch. Joanny Kaszuby

Uprzejmie informujemy, że p. dr inż. arch. Karolina Sobczyńska i p. dr inż. arch. Joanna Kaszuba będą nieobecne w uczelni od 21.05.2019 r. do 29.05.2019 r.

Zajęcia z p. dr inż. arch. Martą Pieczarą.

Projektowanie Architektoniczne Miejsc Pracy 2, gr.1.9:
W związku z ogłoszeniem dnia 23-go maja (czwartek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, zapraszam wszystkich chętnych z grupy 1.9 st.II na wydłużone godziny konsultacji w piątek 24-go maja, od godz. 13:30 do godz. 17:00, pok. 217, budynek C.

Architectural Design of Recreational Developments, group 3.1 EN:
Since the 23rd of May has been announced free from didactic classes, I invite any students from group 3.1. EN willing to additionally consult their works during the consultation hours on Friday the 24th, from 13:30 till 17:00, room 217, building C.

dr inż arch. Marta Pieczara

Zaproszenie na serię wykładów prof. Gianni Ottolini z Politecnico di Milano.

Szanowni Studenci,
serdecznie zapraszamy na serię wykładów prof. Gianni Ottolini z Politecnico di Milano.
Szczegółowe informacje zawarte są na plakacie załączonym poniżej.
Z poważaniem
Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WA PP

Przesunięte zajęcia i konsultacje z dr hab. inż. arch. Jerzym Suchankiem, prof. nadzw. w środę 22.05.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na prośbę studentów zajęcia z POR (gr. 3.1) z dr hab. inż. arch. Jerzym Suchankiem, prof. nadzw. w środę 22.05.2019 r. zostają przesunięte z godz. 12:15 na 9:45 (sala 104, zamiast zajęć dr inż. Mo Zou). W związku z tym zmieniam konsultacje w tym dniu odbędą się w godz. 12:00 – 13:30.

Godziny rektorskie 22 maja 2019 r. (środa) od godz. 13:15.

Uprzejmie informujemy, że w związku z uroczystościami jubileuszowymi Uczelni, Rektor Politechniki Poznańskiej ogłasza 22 maja 2019 r. (środa) od godziny 13:15 godziny rektorskie dla wszystkich pracowników i studentów.

Informujemy, że dziekanat będzie czynny w godz. 10:00 – 13:15. Popołudniowy dyżur w godz. 15:00 – 16:00 nie odbędzie się.

Godziny rektorskie we wtorek 21 maja 2019 r. od 11:45 – 13:15.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.), z uwagi na uroczystości jubileuszowe Uczelni, decyzją Prorektora ds. kształcenia dr hab. inż. Jacka Goc, prof. nadzw. PP zostają ustanowione godziny rektorskie we wtorek 21 maja 2019 r. od 11:45 do 13:15.

W związku z godzinami rektorskimi dyżur dziekanatu zostaje skrócony do godz. 11:30

Oferta stażu w Blum Polska

Harmonogram rekrutacji 2019/20 i obron magisterskich 2018/19

Harmonogram rekrutacji 2019/20 i obron magisterskich 2018/19.

Odwołane konsultacje z dr inż. arch. Piotrem Zierke.

Uprzejmie informujemy, że konsultacje z dr inż. arch. Piotrem Zierke odbywające się w czwartek 16.05.2019 r. w godz. 10:45 – 12:15 w sali 217C zostają odwołane ze względu na zaplanowane w tym samym czasie zebranie pracowników Zakładu Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji.