Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że członkowie Rady Wydziału Architektury wybrali władze dziekańskie na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:

  • dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP – Dziekan
  • dr hab. inż. arch. Maciej Janowski – Prodziekan ds. nauki
  • dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel – Prodziekan ds. studenckich
  • dr inż. arch. Agata Gawlak – Prodziekan ds. kształcenia

Komunikat WKW członkowie RW strona

Konsultacje dr inż. arch. Grażyny Kodym-Kozaczko w dniu 27.06.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że konsultacje dr inż. arch. Grażyny Kodym-Kozaczko w dniu 27.06.2016 r. zostają przesunięte na godz. 14:30 – 16:00.

Spotkanie opiekuna I roku ze studentami

Chciałabym serdecznie zaprosić na spotkanie starostów grup pierwszego roku kierunku Architektura oraz Edukacja Artystyczna, ale także studentów, którzy chcieliby w tym spotkaniu uczestniczyć. Spotkanie odbędzie się dnia 29.06.2016 o godzinie 12:00 w sali A  i poświęcone będzie podsumowaniu kończącego się pierwszego roku studiów.

Zapraszam – mgr inż. arch. Joanna Kołata – opiekun I roku

Egzamin z Historii Architektury Powszechnej

Uprzejmie informujemy, że egzamin z Historii Architektury Powszechnej (4 sem. Architektury, prowadząca dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska) odbędzie się 28.06.2016 r. o godz. 8:00 w sali C, bud. C

Spotkanie dot. zajęć terenowych dla studentów 6 sem.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie dot. zajęć terenowych dla studentów 6 semestru Architektury odbędzie się 27 czerwca 2016 r. w sali C o godz. 10:00.

Oddanie prac z Proj. modernizacji obiektów zabytkowych

Uprzejmie informujemy, że oddanie prac z Proj. modernizacji obiektów zabytkowych dla grup opracowujących Fort 7A odbędzie się 29.06.2016 r. w godz. 10:00, w sali 029 Centrum Wykładowego (ul. Piotrowo). Studenci proszeni są o rozwieszanie prac od godz. 9:00 na korytarzu.

Dyżur informacyjny w sprawie praktyk biurowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.06.2016 r. w godz. 13:30 – 15:00 (p. 409 bud. A) odbędzie się dyżur informacyjny p. dr hab. inż. arch. Przemysława Biskupskiego w sprawie praktyk biurowych.

Konferencja MEA’2016

Konferencja MEA2016 – INFORMACJE
MEA_formularz zgłoszeniowy
MEA format wydawniczy

Przydział miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2016/17

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Pomoc materialna->Domy studenckie zostały opublikowane listy przydziałów miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2016/17.

Nieczynna biblioteka WA w dniach 04-08.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 04-08.07.2016 r. biblioteka WA będzie nieczynna.

Dyplomanci piszący pracę magisterską w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: 30 czerwca 2016 r.)

Uprzejmie informujemy, że karty tematyczne można i należy odbierać w dn.: 20- 30.06.2016 r.
Sekretariat Instytutu (pok. 609, bud.A) jest dla Państwa otwarty w w/w terminach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:30.