Wykład “Cross-Cultural Communication” w dniu 13.12.2019 r.

Informujemy, że wykład z Cross-Cultural Communication z Pani dr M. Pieczarą dla grupy 1.1EN w tym dniu (13.12.2019 r.) odbędzie się w sali 215 C.
We would like to inform you that the lecture “Cross-Cultural Communication” by Dr. M. Pieczara for the 1.1EN group on this day will take place in room no. 215 C.

Spotkanie informacyjne – Erasmus+ 2020/2021

Szanowni Państwo,
zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. wyjazdu na studia do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+, które odbędzie się w piątek 13.12.2019 roku w sali B bud. C.
Dear Students,
We invite you to an information meeting about studying at partner universities under the Erasmus + program,
which will take place on Friday, December 13, 2019 in room B, building C.

Godziny otwarcia biblioteki we wtorek 10.12.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że we wtorek (10.12.2019 r.) Biblioteka Wydziału Architektury będzie czynna do 11:00.

Nieobecność p. mgr inż. arch. Agnieszki Kasińskiej-Andruszkiewicz w piątek 06.12.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w piątek 06.12.2019 r. zajęcia z p. mgr inż. arch. Agnieszką Kasińską-Andruszkiewicz zostają odwołane i będą odrobione w późniejszym terminie.

Odwołane zajęcia z p. dr hab. inż. arch. Radosławem Barkiem, prof. PP

Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (05.12.2019 r.) zajęcia z dr hab. inż. arch. Radosławem Barkiem, prof. PP zostają odwołane.

Odwołane konsultacje z dr inż. arch. Joanną Kołatą.

Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze konsultacje (04.12.2019 r.) z dr inż. arch. Joanną Kołatą nie odbędą się.

KONKURS STUDENCKI NA MODERNIZACJĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

KONKURS STUDENCKI NA MODERNIZACJĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia im. Henryka Wieniawskiego i POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II stopnia im. Mieczysława Karłowicza
PRZY ULICY SOLNEJ W POZNANIU.
DLA STUDENTÓW II STOPNIA ARCHITEKTURY NA WAPP

Materiały w postaci inwentaryzacji budynku oraz opis – dostępny w Zakładzie Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa.
W celu otrzymania dostępu do materiałów lub w celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z dr inż. arch. Agnieszką Rumież: agnieszka.rumiez@put.poznan.pl

REGULAMIN KONKURSU

Modernizacja POSM – Brief Konkursowy

 

Nieobecność p. dr inż. arch. Piotra Zierke (03-06.12.2019 r.)

Uprzejmie informujemy, że zajęcia i konsultacje z dr inż. arch. Piotrem Zierke w tym tygodniu (03 – 06.12.2019 r.) zostają odwołane.

Ćwiczenia i konsultacje z Budownictwa ogólnego 4 (studenci gr. 3.5)

Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (03.12.2019 r.) ćwiczenia z przedmiotu Budownictwo ogólne 4 z p. mgr inż. Katarzyną Starzecką nie odbędą się.
Konsultacje dyplomowe rozpoczną się dzisiaj (03.12.2019 r.) wyjątkowo o godz. 16:30, pok. 601.

Zmiana w harmonogramie konsultacji dra inż. arch. Borysa Siewczyńskiego

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 02.12.2019 r. do końca semestru następuje zmiana w harmonogramie konsultacji dra inż. arch. Borysa Siewczyńskiego.
Konsultacje poniedziałkowe (11:30 – 13:00) zostają przeniesione na środę, na godziny 11:45 – 13:15.
Pozostałe godziny konsultacji pozostają bez zmian.

Nieobecność w terminie 2.12.2019 – 6.12.2019 mgr inż. arch. Aneta Biała

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2.12 – 6.12 mgr. inż. arch. Aneta Biała będzie nieobecna na uczelni, zajęcia i konsultacje w tych dniach zostają odwołane.
Zajęcia z proj. oświetlenia zostaną odrobione w poniższych terminach:
– studenci grupy 2.6 dnia 17.12. (wtorek) w godzinach 15.30-17.00 sala 306A
– studenci grupy 2.11 dnia 13.12 (piątek) w godzinach 11.30-13.00 sala 306A

Odbiór projektów, szkicowników.

Uprzejmie informujemy, że do 18 grudnia 2019 r. studenci mogą odbierać stare projekty, szkicowniki itp. od dr inż. arch. Joanny Kaszuby, pok. 510. Nieodebrane prace zostaną przekazane do utylizacji.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 23 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 7 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.), Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc, prof. PP ustanawia w Politechnice Poznańskiej 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

History of Architecture 3 with dr inż. arch. Agnieszka Rumież

We would like to kindly inform you that tomorrow’s (26/11/2019) classes with dr inż. arch. Agnieszka Rumież at 9:45 are postponed to Monday 02/12/2019 at 13:30 in room 512.

Zapisy na egzamin z języka obcego

EGZAMIN sesja zimowa – studia stacjonarne

EGZAMIN sesja zimowa – studia stacjonarne egzamin poprawkowy

Foreign language exams – full time studies winter sesion of 2019/20

Foreign language retake exams full time studies winter session of 2019/20