Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

XXXVIII edycja Konkursu Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich im. prof. Władysława Czarneckiego dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Protokół końcowy z obrad jury – WYNIKI KONKURSU

Regulamin konkursu

Konsultacje z dr hab. inż. arch. Jerzym Suchankiem, prof. PP w dniu 22.05.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że konsultacje z dr. hab. inż. arch. Jerzym Suchankiem, prof. PP w dniu 22.05.2018 odbędą się wyjątkowo w godz. 11:30 – 13:00.

ECO-VILLAGE 2018: Spotkanie informacyjne – środa (23.05.2018) godz. 13:00 sala B

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w polsko-chińskich warsztatach ECO-VILLAGE 2018 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 23 maja 2018 r. o godz. 13:00 w sali wykładowej B bud. C.

Plan spotkania:

  1. Krótka prezentacja o ECO-VILLAGE 2017,
  2. Warunki rekrutacji i udziału w tegorocznych warsztatach,
  3. Idea oraz temat tegorocznych warsztatów,
  4. Planowany termin warsztatów i liczba uczestników,
  5. Miejsce warsztatów,
  6. Kwestie podróży do Chin, transportu w Chinach, zakwaterowania i wyżywienia,  
  7. Wolne pytania i głosy.

Koordynatorzy:
dr inż. arch. Shoufang Liu,
dr inż. arch. Adam Siniecki

Wystawa “Nowe scenariusze miast”

Nowe scenariusze miast

24 maja oraz 1 czerwca 2018 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo
Z uwagi na Uczelniany Dzień Sportu oraz Festiwal Muzyczny Juwenalia Poznań 2018 JM Rektor Politechniki Poznańskiej ustanawia 24 maja 2018 r. (czwartek) w Uczelni dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Decyzją JM Rektora ustanawia się 1 czerwca 2018 r. (piątek) w Uczelni dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ceramiczny moduł akustyczny

Summer Camping in Sichuan University – lista uczestników

Szanowni Państwo,
organizator Summer Camping – Sichuan University przesłał w dniu dzisiejszym listę studentów, których zaprasza do udziału w warsztatach.
Lista uczestników.
Jest nam miło poinformować, że chiński partner zwiększył liczbę z 6 do 12 studentów.
Osoby znajdujące się na poniższej liście, proszone są o ponowne wypełnienie Wniosku na wyjazd za granicę (Dział współpracy z zagranicą PP przesłał nowy wzór) oraz jego dostarczenie wraz z wnioskami wizowymi do dra Adama Sinieckiego (na środowe spotkanie godz. 12:00).

Instrukcja wypełnienia wniosku:
1.Na pierwszej stronie (A) wypełnić pozycję „1. Imię i nazwisko” oraz „1.c/ telefon kontaktowy” oraz podpisać się w lewym dolnym narożniku („podpis osoby wyjeżdżającej za granicę”).
2.Na drugiej stronie (B), w punkcie 2. zaznaczyć pozycję „Ubezpieczam się sam” oraz podpisać się z datą w lewym dolnym rogu.
3.Pozostałe strony (nr 3 i 4) nie trzeba drukować.

Z poważaniem
Koordynatorzy:
dr inż. arch. Mo Zhou,
dr inż. arch. Adam Siniecki

Konkursu na plakat z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy

Zaproszenie 27 edycja Konkursu na plakat

Regulamin konkursu

Rules of the competition

Przydziały do jednostek dyplomowania na rok akademicki 2018/19

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dyplomanci->Przydziały do jednostek dyplomowania została opublikowania lista przydziałów do jednostek na rok akademicki 2018/19.

Konkurs fotograficzny pt. “Pejzaż Politechniczny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym pt. PEJZAŻ POLITECHNICZNY organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej.

Termin i forma składania prac: zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs.wapp@put.poznan.pl oraz dostarczyć na Wydział Architektury PP (ul. Nieszawska 13A, pokój 613) w formie analogowej w formacie A4 do 30.06.2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. “PEJZAŻ POLITECHNICZNY”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SKŁAD KOMISJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – PEJZAŻ FOTOGRAFICZNY