Oddawanie wniosków stypendialnych w piątek (06.03)

Uprzejmie informujemy, że wyjątkowo w piątek (06.03) w godz. 10:30 – 14:00 dziekanat będzie otwarty dla studentów, którzy będą chcieli złożyć wniosek stypendialny.

PRACOWNIE BADAWCZE, SEM 3, II STOPIEŃ

Studenci mają możliwość wyboru pracowni badawczej zgodnie z własnymi zainteresowaniami. W związku z powyższym, zainteresowani studenci powinni osobiście zgłosić się na pierwsze zajęcia do wybranych przez siebie pracowni, zgodnie z rozkładem zajęć. Limit przyjęć do jednej pracowni wynosi 19-20 studentów. W przypadku, gdyby było więcej chętnych niż miejsc w danej pracowni, o przyjęciu decyduje nie kolejność zapisów, a prowadzący, który ustala listę studentów przyjętych do swojej pracowni. W przypadku jakichkolwiek problemów z wpisami do pracowni proszę się zgłosić osobiście do prowadzącego przedmiot prof. Wojciecha Bonenberga (p.212, 214).

Wykaz pracowni badawczych i terminy pierwszych zajęć:

1. Prof. Wojciech Bonenberg „Architektura społeczeństwa mediów”, pierwsze zajęcia: 2.03.2015 (poniedziałek) godz. 12.30-15.30, sala 104.

2. Dr hab., Anna Januchta-Szostak „Woda w architekturze”, pierwsze zajęcia: 2.03.2015 (poniedziałek) godz. 11.30-14.30, sala 103.
Więcej →

Stypendia w semestrze letnim 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr letni 2014/2015 należy składać w Dziekanacie WA do dnia  06.03.2015 r

Edukacja artystyczna – studia II stopnia

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o przybycie do Dziekanatu celem podpisania umowy o usługach edukacyjnych, ślubowania i wypisu z dowodu osobistego.
Prosimy także o dostarczenie zaświadczeń od lekarza medycyny pracy oraz dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Kurs online dla I roku – Usługi informacyjno – biblioteczne.

Uprzejmie informujemy, że kurs online z przedmiotu „Usługi biblioteczne i informacyjne” jest dostępny na uczelnianej platformie elearningowej: www.moodle.put.poznan.pl w zakładce Biblioteka. Kurs jest obowiązkowy dla studentów I roku kierunku Architektura i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Aby uzyskać dostęp student powinien zalogować się  do kursu korzystając  ze swojego hasła i loginu, takiego jak do ekonta studenckiego.
Więcej →

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od semestru zimowego 2013/2014 jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem są oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Studenci z grupy 2.3, studia I stopnia Zajęcia z PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO

Zajęcia z PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO, PROWADZĄCY: dr inż. arch. Waldemar Szeszuła

W dniu 04.03.2015, tj. środa, nie odbędą się z powodu choroby prowadzącego.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym

Nieobecność p. mgr inż. arch. Magdaleny Bączkowskiej

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na pobyt na zwolnieniu, od dnia 03.03.2015 do odwołania zajęcia i konsultacje z mgr inż. arch. Magdaleną Bączkowską nie odbędą się. Zostaną one odpracowane w terminach indywidualnie ustalonych z poszczególnymi grupami. W sprawach pilnych i w kwestii ewentualnych pytań dotyczących zajęć Studenci proszeni są o kontakt z Panem mgr inż. arch. Łukaszem Nowakiem w Zakładzie Historii Architektury i Urbanistyki, bud A, piętro V, sala 512 lub o wiadomość mailową na adres magdalena.baczkowska@put.poznan.pl

Historia sztuki na kierunku Edukacja Artystyczna – zajęcia we wtorek (03.03.2015)

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Historii sztuki (kierunek: Edukacja artystyczna) w dniu 03.03.2015 odbędą się według poniższego harmonogramu:

Grupa: 1.1, w godz. 12:30 – 14:00 w sali B
Grupa: 2.1, w godz. 9:45 – 11:15 w sali B

Studenci grupy ANG. II stopień

Zajęcia z Teorii zabudowy usługowej (wtorki, godz.8:15, sala B) rozpoczną się 16.03.2015

Lectures about Public Services will start on Tuesday 17th March, 2015

Dyżur p. Prodziekan ds. nauki dr hab. inż. arch. Anny Januchty-Szostak, prof. nadzw.

Uprzejmie informujemy, że dyżury prodziekańskie p. prodziekan ds. nauki dr hab. inż. arch. Anny Januchty-Szostak, prof. nadzw. w semestrze letnim będzie się odbywał w środy w godz. 12:00 – 14:00 w pokoju 212A, budynku C.

Ważna informacja dot. zajęć w laboratoriach komputerowych

Szanowni Studenci,
Przypominając Państwu o konieczności posiadania aktywnego e-konta studenckiego uprzejmie
informujemy, że od bieżącego semestru 2014/2015 (letniego) w laboratoriach Wydziału
Architektury Politechniki Poznańskiej zalogować się będzie można tylko i wyłącznie za pomocą eloginu studenckiego oraz aktualnego hasła do e-konta.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktualnie wykonywane na zajęciach projekty można
zapisywać na dysku lokalnym D (Files), a po zajęciach zarchiwizować je na pamięci przenośnej.
Zastrzega się, że administratorzy laboratoriów w dowolnej chwili mogą przeprowadzić
konserwację/czyszczenie systemu.

Z poważaniem
dr inż. Artur Nawrowski / opiekun laboratoriów wydziałowych

Pracownia badawcza z p. dr inż. arch. Dominiką Pazder

Uprzejmie informujemy, że pracownia badawcza z dr inż. arch. Dominiką Pazder na kierunku Architektura studia II stopnia będzie odbywać się w czwartki w godz. 14:00 – 17:00 w sali 204.

IX edycja Konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego- termin składania prac konkursowych 7 marzec, BUDMA 2015, Poznań

image description

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.