Przydział miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2015/16

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Pomoc materialna -> Domy Studenckie zostały opublikowane przydziały miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2015/16.

Odbiór indeksów

Uprzejmie prosimy o odbieranie indeksów z dziekanatu, w godzinach urzędowania.

Wystawa obrazów dr inż. arch. Karoliny Sobczyńskiej

Wystawa K. Sobczyńska Czerwony zachód słońca

Biblioteka WA

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu Biblioteka WA będzie nieczynna.

Egzaminy i poprawki – Mechanika budowli i Akustyka

Mechanika budowli – prowadzący Anna Sygulska

– poprawa ćwiczeń – 17.09.2015 (czwartek) godz. 9.00 sala A
– egzamin pisemny – 18.09.2015 (piątek) godz. 9.00 sala A
– egzamin ustny – 21.09.2015 (poniedziałek) godz. 9.00 p.101

Akustyka – prowadzący Anna Sygulska

– poprawa – 18.09.2015 (piątek) godz. 13.00 sala A

Praktyki dla studentów

Biuro projektowe Pentagram Architekci Sp. z o.o. przyjmie dwóch studentów praktykę. Osoby zainteresowane Biuro prosi o przesłanie maila na adres: office@pentarch.pl

Dyżur koordynatora Erasmus+

Uwaga! Ostatni dyżur koordynatora Erasmus+ przed przerwą wakacyjną odbędzie się jutro (22-07-2015) w godz. 11:00 – 12:00.

Dyżury Pana Dziekana dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw. w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że dyżury Pana Dziekana dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw.  zostają zawieszone w okresie wakacyjnym tj. w terminie od 03.08.2015 do 07.09.2015.

Pierwszy dyżur po wakacjach odbędzie się dnia 08.09.2015 r.

Odbiór teczek kandydatów na studia, na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Uprzejmie informujemy, że w dziekanacie (w godzinach urzędowania) można odbierać teczki kandydatów na studia, na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.

Nieobecność p. mgr inż. arch. Joanny Bogajewskiej-Danek

Uprzejmie informujemy, że p. mgr inż. arch. Joanna Bogajewska-Danek będzie nieobecna z powodu choroby do dnia 24.07.2015 (włącznie). W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy: joanna.bogajewska-danek@put.poznan.pl

Dyżury zostaną wznowione ponownie we wrześniu.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Teoria i zasady projektowania zabudowy usług służby zdrowia”

Uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z przedmiotu „Teoria i zasady projektowania zabudowy usług służby zdrowia”  dla studentów I semestru studiów II stopnia  w języku angielskim oraz polskim odbędzie się 21 września o godz. 9.00 w sali A w budynku C.

Studenci, którzy są zobowiązani uzyskać zaliczenie egzaminu w terminie wcześniejszym, proszeni są o złożenie wniosku z uzasadnieniem drogą e-meilową na adres: agata.gawlak@put.poznan.pl.

Z poważaniem
dr inż. arch Agata Gawlak

Egzamin poprawkowy z Architektury Energooszczędnej – 3 rok

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Architektury Energooszczędnej dla studentów trzeciego roku odbędzie się dnia 14.09.2015 (poniedziałek) w godzinach: 10.00 – 12.00 w sali B budynku C.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.