Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym

Drodzy Studenci,

Z satysfakcją  informujemy Państwa, że Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną  przeprowadzoną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)  w 2017 r., a opublikowaną w dniu  16-go października 2017.

O tak wysokiej ocenie zadecydował dorobek naukowy, projektowy i artystyczny wszystkich pracowników WAPP.

Kategorię A otrzymały tylko cztery wydziały architektury na uczelniach technicznych (politechnikach).

W trakcie kompleksowej oceny parametrycznej oceniano: osiągnięcia naukowe i projektowe Wydziału, rozwój kadry w tym uzyskane stopnie naukowe, potencjał badawczy Wydziału oraz praktyczne efekty działalności naukowej i projektowej oraz pozostałą działalność wdrożeniową i artystyczną.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Odbiór decyzji dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że do końca października br. mają Państwo możliwość odebrania w Dziekanacie decyzji stypendialnych dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Decyzje stają się prawomocne w ciągu 14 dni od odbioru decyzji. Tylko decyzja prawomocna podlega wykonaniu czyli wypłaceniu stypendium.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją Komisji, mogą Państwo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji.

wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy
wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy

Decyzje dotyczące stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg będą do odbioru w terminie późniejszym, o czym zostaną Państwo powiadomieni również mailowo.

Plan zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18, podział na grupy

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Plan zajęć został udostępniony plan zajęć na semestr zimowy 2017/18.

Plan może ulec zmianie – prosimy o regularne kontrolowanie.

Zostały również udostępnione listy grup.

Odwołane zajęcia z panią dr inż. arch. Joanną Kołatą

Z powodu wyjazdu na konferencję w dniach 21-22.11 zajęcia z dr inż. arch. Joanną Kołatą są odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu.

Due to the participation in a scientific conference between 21 and 22.11, class with Joanna Kołata is cancelled. The date of the make-up class will be agreed with the group during the next class according to the timetable.

Odwołane zajęcia z panem dr hab. inż. arch. Piotrem Marciniakiem prof. nadzw.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z panem dr hab. inż. arch. Piotrem Maciniakiem prof. nadzw.  w dniach 20-22.11.2017 są odwołane z powodu wyjazdu służbowego. Konsultacje dyplomowe odbędą się w uzgodnionym terminie.

Zmiana dyżurów pana dr sztuki Piotra Drozdowicza

„Uprzejmie informujemy, że poniedziałkowe dyżury pana dr sztuki Piotra Drozdowicza zostają przeniesione na czwartki w godz. 16:00 – 18:00 (budynek B, sala 6 lub 24). Dyżury we wtorek pozostają bez zmian.”

Odwołane zajęcia z panią dr inż. Mo Zhou.

Uprzejmie informujemy, że następujące zajęcia zostają odwołane:
Polish group: Odwołane zajęcia z dr inż. mo zhou w dniu 21.11.2017 i 23.11.2017 nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego i zostaną odrobione w uzgodnionym ze studentami terminie.

English group: Canceled classes with dr. inż. Mo Zhou 21.11.2017 i 23.11.2017 because of the international conference. The classes will be moved to the end of November.

Zapisy na egzamin z języka obcego.

Uprzejmie informujemy o zapisach na egzamin z języka obcego, który odbędzie się 29.01.2018 (część pisemna) oraz 30-31.01.2018 (część ustna).

EGZAMIN sesja zimowa

EGZAMIN sesja zimowa poprawkowy

Odwołane zajęcia oraz dyżury pana dr inż. arch. Adama Sinieckiego w dniach od 20-24.11.2017

W związku z wyjazdem służbowym, wszystkie zajęcia oraz dyżury dra Adama Sinieckiego w dniach 20 – 24 listopada br. zostają odwołane.
Odpracowanie zajęć odbędzie się w pok. 610 w terminach:
– Podstawy Projektowania Architektonicznego 1 we wtorek 28.11.2017r. o godz. 13:00.
– Projektowanie Architektoniczne Obiektów Mieszkaniowych 1 w piątek 8.12.2017r. o godz. 15:15.
– Budownictwo Ogólne 2 w piątek 8.12.2017r. o godz. 17:30.
– Budownictwo Ogólne 4 we wtorek 28.11.2017r. o godz. 16:30.

All classes and office hours of Dr. Adam Siniecki from 20’th to 24’th of November are canceled, because of academic departure.
All classes will be worked off in room no. 610:
– Fundamentals of Architectural Design on Tuesday 28’th of November at 13:00;
– Architectural Design of Houses 1 on Friday 8’th of December at 15:15;
– Civil Engineering 2 on Friday 8’th of December at 17:30;
– Civil Engineering 4 on Tuesday 28’th of November at 16:30.

Przeniesienie ćwiczeń z Geometrii wykreślnej z piątku na wtorek (zamiast kończącego się wykładu).

Uprzejmie informujemy, że w związku z kończącym się wykładem z Geometrii wykreślnej (prowadzący: dr hab. Eugeniusz Korczak) od 28.11.2017 r. ćwiczenia z Geometrii wykreślnej prowadzone w piątki (godz. 9:45 – 11:15, sala 106) zostają przełożone na termin wtorkowy (godz. 12:30 – 14:00, sala 106) w miejsce skończonego wykładu.

We would like to inform you that from 28.11.2017 exercises of Geometry sketched on Fridays (9:45 – 11:15 am, room 106) are postponed to Tuesdays (12:30 – 14:00 pm, room 106) in place of finished lecture.

Akcja Mikołaj 2017

Zajęcia z prof. dr hab. inż. arch. Georgiem Potaevem

Zajęcia z prof. dr hab. inż. arch. Georgiem Potaevem będą odbywać się w DS-1  I  piętro w następujących terminach:
poniedziałek, środa  od godz. 17:00
wtorek, czwartek od godz. 08:00
piątek od godz. 10:00.

Szkolenie bhp i ppoż. w ramach różnic programowych lub powtarzania przedmiotu

UWAGA!!! Różnice programowe – szkolenie bhp i ppoż.
Studenci którzy mają zaliczyć szkolenie bhp i ppoż. w ramach różnic programowych lub powtarzania przedmiotu proszeni są o przybycie na szkolenie w dowolnym z niżej wymienionych terminów.

15 listopada 2017 r. środa, 15:30-18:40, sala B Bud. C
28 listopada 2017 r. wtorek, 16:00-19:10, sala A Bud. C
6 grudnia 2017 r. środa, 17:00-20:10, sala A Bud. C
5 grudnia 2017 r. wtorek, 16:00-19:10, sala A Bud. C