Dyżur dziekanatu w środę 24.01.2018 r. – odbieranie prac dyplomowych

Uprzejmie informujemy, że w środę 24.01.2018 r. dziekanat będzie czynny w godz. 8:30 – 18:00 wyłącznie dla studentów składających prace dyplomowe biorących udział w rekrutacji na II stopień.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Rekrutacja na studia II stopnia

Szanowni Państwo

1 grudnia 2017 r. rozpoczęła się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie Ksantypa i potrwa do 9 lutego 2018 r. Na studia można się zarejestrować przed obroną pracy inżynierskiej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi w zakładce Strefa Kandydata.

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym

Drodzy Studenci,

Z satysfakcją  informujemy Państwa, że Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną  przeprowadzoną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)  w 2017 r., a opublikowaną w dniu  16-go października 2017.

O tak wysokiej ocenie zadecydował dorobek naukowy, projektowy i artystyczny wszystkich pracowników WAPP.

Kategorię A otrzymały tylko cztery wydziały architektury na uczelniach technicznych (politechnikach).

W trakcie kompleksowej oceny parametrycznej oceniano: osiągnięcia naukowe i projektowe Wydziału, rozwój kadry w tym uzyskane stopnie naukowe, potencjał badawczy Wydziału oraz praktyczne efekty działalności naukowej i projektowej oraz pozostałą działalność wdrożeniową i artystyczną.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Poprawa przedmiotu “Inżynieria materiałowa”

Osoby, które jeszcze nie wysłały pracy zaliczeniowej w ramach poprawy przedmiotu “Inżynieria materiałowa” (sem VII) proszone są o jak najszybszy kontakt z dr. inż. arch. Borysem Siewczyńskim.

UWAGA Dyplomanci piszący pracę inżynierską w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: 24.01.2018 r. / 31.01.2018 r.)

Uprzejmie informujemy, że oryginały kart tematycznych należy pobierać w sekretariacie Instytutu (pok. 612, bud. A) od dnia 11.01.2018 r. do dnia 23.01.2018 r.
w powyższym terminie Sekretariat będzie dla Państwa czynny codziennie (pn-pt) w godzinach: 09:00 – 14:00.

Dyplomanci piszący pracę dyplomową inżynierską w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego

Uprzejmie informujemy, że w Sekretariacie Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego można odbierać karty tematyczne (pok. 212 bud. C w godz. 8:00 – 14:00).

Egzamin z przedmiotu Konstrukcje budowlane 1 (sem.3). Dla studentów, którzy w ubiegłym roku akademickim nie uzyskali zaliczenia.

Zgodnie z decyzją Pani dr hab. inż. arch. prof. PP Ewy Pruszewicz-Sipińskiej – Dziekana naszego Wydziału, Studenci, którzy w ubiegłym roku akademickim nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu Konstrukcje budowlane 1 (sem.3) i warunkowo zostali wpisani na następny semestr egzamin z w/w przedmiotu będą zdawać wg nowego programu. Dla tej grupy studentów egzamin ten będzie egzaminem ustnym i odbędzie się we wtorek 23 stycznia br o godz. 16.00 sala C.

Konkurs na przystanek autobusowy w Kleczewie – NOWY TERMIN

Nowy, ostateczny termin oddania projektów konkursowych na przystanek autobusowy w Kleczewie został ustalony na dzień 19 lutego 2018 r. (poniedziałek)
Wydrukowane projekty proszę składać wraz z wypełnionymi dokumentami (zgłoszenie + oświadczenia) w/w dniu w godz. 12:00 do 14:00 w pok. 407
Krzysztof Borowski

Sukces Absolwentów Wydziału Architektury w XXVII edycji konkursu „Moja Wielkopolska” na prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego w Wielkopolsce, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu

http://tup.poznan.pl/news/194/16/XXVII-EDYCJA-KONKURSU-MOJA-WIELKOPOLSKA-WYNIKI

Sąd Konkursowy postanowił przyznać jedną nagrodę oraz dwa wyróżnienia I stopnia i dwa wyróżnienia II stopnia. Nie przyznano nagrody im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną.

NAGRODA – Pan ŁUKASZ GĄSKA za pracę „Projekt zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe. Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania terenu wokół jeziora”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Architektury, pod kierunkiem naukowym dr inż. arch. Adama Sinieckiego. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

Pani OLGA SPYCHAŁA za pracę „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Architektury, pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. arch. Anny Januchty-Szostak. Nagrodę pieniężną w wysokości 1500 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

Pani KAJA AST za pracę „Centrum sportów wodnych w Dominicach”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Architektury, pod kierunkiem naukowym dr inż. arch. Tomasza Jastrzęba. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

Uroczyste wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi w dniu 1 lutego 2018 r. podczas XI konferencji „Dzień Urbanisty”, organizowanej przez Oddział TUP w Poznaniu w ramach targów „Budma 2018” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Sąd Konkursowy zarekomendował pracę Pana Łukasza Gąski oraz pracę Pani Karoliny Kuś do publicznej prezentacji podczas ww. uroczystości.

 

Nowe godziny otwarcia Kancelarii Dziekana

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od nowego roku obowiązują nowe godziny otwarcia Kancelarii Dziekana Wydziału Architektury.

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek  9.00 – 13.00
Środa 9.00 – 13.00
Czwartek 9.00 – 13.30
Piątek 10.00 – 12.00

Uprzejmie prosimy o przybywanie do Kancelarii w ww. godzinach, ponieważ w pozostałych Kancelaria będzie zamknięta.
Jednocześnie informujemy, że godziny przyjmowania pracowników i studentów przez Dziekana WA nie uległy zmianie.
Godziny przyjmowania pracowników przez Dziekana:
Wtorek 9.00 – 11.00
Godziny przyjmowania studentów przez Dziekana:
Czwartek 11.30 – 13.30