Życzenia Wielkanocne

Uwaga starości grup!!

Uprzejmie przypominamy, że starosta grupy ma obowiązek reprezentować swoja grupę w kontaktach z Dziekanatem i Dydaktykami.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW STAROSTÓW

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od nowego semestru (zima 2013/14) jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem będą oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Informacja dla studentów 1 roku, I sem. studiów II stopnia

Uprzejmie informujemy, że osoby przyjęte na 1 rok, I sem. studiów II stopnia mają obowiązek zapłacić 4 zł za indeks. Wpłatę należy dokonać na konto Wydziału Architektury, a dowód wpłaty dostarczyć do dziekanatu. Legitymacja używana na studiach pierwszego stopnia jest nadal aktualna.

Decyzje stypendialne

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż obowiązkiem studenta jest odbiór w Dziekanacie WA decyzji stypendialnych dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego (dot. także studentów, którzy otrzymywali stypendium w semestrze zimowym), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Odwoławczej Komisji Stypendialnej prosimy o składanie ewentualnych wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku nieotrzymania stypendium Rektora do dnia 25.04.2014 na wzorze wniosku, który zamieszczamy poniżej.
Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji.

Wzór – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. stypendium Rektora (.doc)

Wzór – wnisoek o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. stypendium Rektora (.pdf)

Propozycja stażu zawodowego dla studentów

Propozycja stażu zawodowego, finansowanego ze środków Urzędu Pracy dla studentów Architektury i Urbanistyki kończących studia II stopnia. Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28B, tel./fax 89 533 05 70, 89 533 05 64

II edycja konkursu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w kategorii TEORIA 2014

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.fundacja-sk.pl

UWAGA studenci 2 semestru EDU II stopnia

Do dnia 15 maja 2014 należy złożyć ankietę preferencji dotyczących profilu dyplomowania i wyboru promotora.
Ankiety należy składać w Dziekanacie WA lub przesłąć mailem na adres magdalena.tyranowska@put.poznan.pl

UWAGA studenci 1 semestru AiU II stopnia

Do dnia 15 maja 2014 należy złożyć ankietę wyboru preferowanej jednostki dyplomowania.
Ankiety należy składać w Dziekanacie WA lub przesłać mailem na adres magdalena.tyranowska@put.poznan.pl

XXXIV edycja konkursu na najlepszą pracę semestralną im. prof. Władysława Czarneckiego

Informacje

REGULAMIN

„Nowa Huta: Redefinicja” – konkurs Fresh Zone w ramach Grolsch ArtBoom Festivalu

Konkurs Fresh Zone „Nowa Huta: Redefinicje”

GIS DAY DLA ARCHITEKTÓW! – 16.05.2014

Warsztaty GIS dla studentów WAPP odbędą się 16.05.2014 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM na Morasku.
Spotkanie będzie uświetnione obecnością przedstawicieli Władz Wydziałów i podpisaniem porozumienia o współpracy.
Szczegółowe informacje dotyczące godziny i programu będą podane wkrótce.

dr inż. arch. Dominika Pazder
Prodziekan do spraw Studenckich

BAL ARCHITEKTA

IMPREZA DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

Miejsce: ANGELLO
ul. Robocza 4,Poznań

Termin: 10 maja 2014
godz. 20:00 – 4:00

Cena: 100zł za osobę

Zapisy: Małgorzata łotarewicz
malgosia.lotarewicz@gmail.com
784 507 904

Przy zapisach prosimy o podanie preferencji jedzenia (wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe, dla cukrzyków, bez preferencji)

Pracownia badawcza „Ekologiczna renowacja miast” z prof. Potaevem.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze spotkanie odbędzie się 5 maja br. o godzinie 15.00 w Sali 215.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.