Facebook WAPP

Szanowni Państwo,
postanowiliśmy udoskonalić naszego Facebook’a, aby przekazywać Państwu więcej informacji, szybciej i lepiej. Stąd dokonaliśmy połączenia naszych dwóch kanałów informacji tj. Facebook’a kierunku ARCHITEKTURA i kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Od dziś znajdziecie w jednym miejscu wszystkie ważne dla Was informacje.

https://www.facebook.com/wapppoznan
//
WAPP (Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej)

Życzenia z okazji jubileuszu 20-lecia WAPP

Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Egzamin poprawkowy z Psychofizjologii Widzenia.

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Psychofizjologii Widzenia (studenci kierunku Architektura Wnętrz) odbędzie się w czwartek 27.06.2019 r. o godz. 16:00 w sali A bud. A.

Dyżury p. dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel w sesji letniej.

19.06.2019 godz. 11:00 – 12:30
24.06.2019 godz. 13:30 – 14:00
26.06.2019 godz. 10:00 – 11:30.

Urlop od 1.07.2019

Terminy dyżurów w sesji jesiennej zostaną podane na początku września.

Konsultacje p. dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw. w poniedziałek 24.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek (24.06.2019 r.) konsultacje p. dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw. wyjątkowo rozpoczną się o godz. 13:30.

Egzaminy pisemno – rysunkowe z Historii Architektury Powszechnej Polskiej, sem. 2.

Egzaminy pisemno – rysunkowe z Historii Architektury Powszechnej Polskiej, sem. 2
odbędą się:

Termin 0 – dn. 21.06.2019 (piątek), od godz. 11:00, w sali audytoryjnej A, w budynku C przy ul. Nieszawskiej.
Termin I – dn. 28.06.2019 (piątek), w godz. 11:00 – 15:30, w sali audytoryjnej A, w budynku C przy ul. Nieszawskiej:
1. w godz. 11:00 – 12:30 – grupy 1.1 – 1.4
2. w godz. 12:30 – 14:00 – grupy 1.5 – 1.8
3. w godz. 14:00 – 15:30 – grupy 1.9 – 1.12

Proszę o przyniesienie szkicowników na egzamin.

dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

Konsultacje dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw. w okresie sesji i wakacji.

Uprzejmie informujemy, że konsultacje dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw. do końca czerwca będą się odbywać w poniedziałki i środy w godz. 10:00 – 12:00, a w lipcu w środy w godz. 10:00-12:00.

Dodatkowe konsultacje z p. dr inż. Marią Celińską-Mysław.

Uprzejmie informujemy, że dodatkowe konsultacje z p. dr inż. Marią Celińską – Mysław odbędą się w środę 19.06.2019 r. w godz. 9:00 – 13:00 w sali 204.

Nieczynna Biblioteka WAPP.

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka WAPP będzie nieczynna w dniach 17.06.2019 r. – 19.06.2019 r.

Plener inwentaryzacyjny – zapisy do grup.

Szanowni Państwo!
W imieniu Zakładu Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa informuję, że w RA 2018-19 odbędą się dwa plenery inwentaryzacyjne, oba w Poznaniu.
Dwie grupy studentów, pod opieką p. dr inż. arch. Joanny Kaszuby oraz p. dr inż. arch Karoliny Sobczyńskiej będą inwentaryzować obiekt przy ul. Fredry (start 01.07.2019 r.) – maksymalna liczba osób – 42.
Trzy grupy studentów, pod opieką p. dr hab. inż. arch. Grażyny Kodym-Kozaczko, p. dr inż. arch. Barbary Świt-Jankowskiej oraz p. dr inż. arch. Agnieszki Rumież będą inwentaryzować Szkołę Muzyczną przy ul. Solnej 12 w Poznaniu (start 24.06.2019 r.) – maksymalna liczba osób 63.
Planowany czas pleneru to ok. 2 tygodnie, jednak zaliczenie odbędzie się dopiero po uzyskaniu przez prowadzących wydrukowanej, kompletnej oraz właściwie wykonanej dokumentacji technicznej danego obiektu – nie ma możliwości uzyskania wcześniejszego zaliczenia przez pojedyncze osoby.
Podczas zajęć w tygodniu 24-28 czerwca postaramy się tak ustalić spotkania, aby umożliwić Państwu obecność na egzaminach/zaliczeniach – jednak proszę pamiętać, że może to wydłużyć czas niezbędny na wykonanie pomiarów.
Wyboru grupy można dokonać od 11.06.2019 r. do 20.06.2019 r., po zalogowaniu się na platformę E-Moodle i zapisaniu się na kurs “Zajęcia terenowe inwentaryzacyjne”, w zakładce “6. Zapisy do grup tematycznych”.

Pozdrawiam serdecznie
dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Wyniki rekrutacji na warsztaty w Chinach we wrześniu 2019 r.

LISTA RANKINGOWA NA WARSZTATY W CHINACH (WRZESIEŃ 2019)