Aktualizacja planu zajęć

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Plan zajęć został umieszczony zaktualizowany plan.

Prosimy o sprawdzanie zmian.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

SKMBT_C360160426130901

Aktualizacja planu zajęć dla kier. Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Uprzejmie informujemy, że zostały wprowadzone zmiany w planie zajęć dla kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Zmiany są aktualne od 26.04.2016 r.

Odbiór decyzji stypendialnych

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o odbiór decyzji stypendialnych w Dziekanacie WA. Decyzje dotyczą stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Jednocześnie informujemy, że decyzję negatywną również należy odebrać. Także studenci, którzy złożyli oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej, zobowiązani są do odbioru nowej decyzji na semestr letni.

wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy należy dołączyć kopię decyzji.

Wykłady w ramach cyklu Mentorzy Biznesu

mentorzy biznesu_ekran_1400x845

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-11.05.2016 r. odbędą się w Centrum Wykładowym wykłady i spotkania z przedstawicielami poznańskich firm w ramach cyklu Mentorzy Biznesu.

Wystawa plastyczna dr inż. arch. Karoliny Sobczyńskiej pt. PRZESTRZEŃ PASJI

W plakat Regatta Por

W dniach 06-08.05.2016 r. przy GALERII KIERSKIEJ, w hotelu  Regatta **** przy ul. Chojnickiej 49 w Poznaniu będzie miała miejsce wystawa plastyczna dr inż. arch. Karoliny Sobczyńskiej pt. PRZESTRZEŃ PASJI. Temat wystawy, jej lokalizacja i termin są związane z międzynarodową imprezą motoryzacyjną na Torze-Poznań.

Śladami Organiczników – konkurs fotograficzny

UAM_PLAKAT_SLADAMI_ORANICZNIKOW-03

Uwaga grupa 3.2

Uprzejmie informujemy, że dnia 04.05.2016 r. (środa) zajęcia gr 3.2. z Projektowania Architektury Wiejskiej z dr inż. arch. Marzeną Banach zostają na prośbę grupy odwołane.

Zajęcia te zostaną odrobione dnia 16.05.2016 r. o godz. 9:15 (sala B).

Zajęcia terenowe ruralistyczne z prof. G. Potaevem (III rok I stopnia)

Uprzejmie informujemy, że zajęcia terenowe ruralistyczne z prof. G. Potaevem rozpoczną się 09.05.2016 r. o godz. 9:00 w sali 2015 bud. C.

Nieczynna biblioteka WA w dniach 9-17.05.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-17.05.2016 r. biblioteka WA będzie nieczynna.

Kobieca Twarz Politechniki Poznańskiej

Szanowne Panie,
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Kobieca Twarz Politechniki Poznańskiej
Bardzo ciekawe nagrody czekają!
Szczegóły tutaj: http://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/kobieca-twarz-politechniki-poznanskiej

TEORIA ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ – DR HAB. INŻ. ARCH. ANNA JANUCHTA-SZOSTAK, PROF. NADZW. Rok akademicki 2015/2016 – WYNIKI TESTU ZALICZENIOWEGO – I TERMIN

Oceny TAR 2016

Seminarium Veolii na Politechnice Poznańskiej

Veolia rozstrzygniecie konkursu