Odbieranie prac dyplomowych w dziekanacie

Uprzejmie informuję, że prace dyplomowe odbierane będą w piątek 23.01.2015 r. od 10:00-12:00 oraz w poniedziałek 26.01.2015 r. 10:00-16:00 (dla pozostałych spraw Dziekanat otwarty będzie w zwykłych godzinach).

Warunkiem przyjęcia pracy jest posiadanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów oraz złożenie kompletu dokumentów.

Tylko osoby, które złożą pracę do 26.01.2015 r. podejdą do egzaminu pisemnego dnia 02.02.2015 r. oraz do obron w lutym 2015 r.

Edukacja artystyczna – studia II stopnia

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o przybycie do Dziekanatu celem podpisania umowy o usługach edukacyjnych, ślubowania i wypisu z dowodu osobistego.
Prosimy także o dostarczenie zaświadczeń od lekarza medycyny pracy oraz dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Decyzje stypendialne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż decyzje w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg można już odbierać w Dziekanacie WA w godzinach dyżuru.

Ewentualne wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy składać na załączonym poniżej wzorze w jak najszybszym terminie w dziekanacie.

Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć kopię decyzji.

Wzór podania: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (DOC)
Wzór podania: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (PDF)

Kurs online dla I roku – Usługi informacyjno – biblioteczne.

Uprzejmie informujemy, że kurs online z przedmiotu „Usługi biblioteczne i informacyjne” jest dostępny na uczelnianej platformie elearningowej: www.moodle.put.poznan.pl w zakładce Biblioteka. Kurs jest obowiązkowy dla studentów I roku kierunku Architektura i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Aby uzyskać dostęp student powinien zalogować się  do kursu korzystając  ze swojego hasła i loginu, takiego jak do ekonta studenckiego.
Więcej →

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od semestru zimowego 2013/2014 jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem są oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Odwołane konsultacje z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież w dniu 23.01.2015

Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (23.01.2015) konsultacje z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież zostają odwołane z powodu choroby.

Uwaga studenci 2 sem. studiów II stopnia. Przedmiot Marketing

W celu umieszczenia wykonanych stron internetowych na serwerze Politechniki Poznańskiej należy na ostatnie zajęcia semestralne (ostatni tydzień stycznia) dostarczyć prowadzącemu pliki ze swoją stroną internetową. Pliki te należy nagrać na CD w jednym katalogu pod nazwą nazwisko_imię_grupa.

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

Konkurs fotograficzny „Politechnika Poznańska – Z Nowoczesności w Przyszłoszłość”

plakat_regulamin

Konkurs na Logo V Kongresu Urbanistyki Polskiej

Konkurs na logo V Kongresu Urbanistyki Polskiej

System identyfikacji wizualnej

Egzamin z Architektury Krajobrazu dla III roku

Uprzejmie informujemy, że egzamin z Architektury Krajobrazu dla III roku (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się dnia 3 lutego br. o godzinie 11.00 (sala A i B, ul. Nieszawska 13 C).

Harmonogram egzaminu pisemnego z przedmiotu Historia Urbanistyki

Poniedziałek 9 lutego 2015 sala A

Godz. 15.00 gr 3.1, 3.2 , 3.3

Godz. 16.00 3.4, 3.5. 3,6

Godz. 17.00 3.7, 3.8, 3.9, 3.10

 

Egzamin poprawkowy

Poniedziałek 23 luty 2015

Godz. 10.00 sala A

Przypominam, że warunkiem uczestnictwa w egzaminie są zaliczone ćwiczenia

Wernisaż wystawy projektów adaptacji i rozbudowy zabytkowej Gorzelni Turew

Gorzelnia Turew oraz Wydział Architektury PP serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy projektów adaptacji i rozbudowy zabytkowej gorzelni, który odbędzie się w piątek, 23 stycznia 2015 roku, o godzinie 12.00 w Gorzelni w Turwi (ul. Szkolna 41A).

plakat_wystawa_turew

 

Seminarium „Materiał w Architekturze” 22.01.2015

Seminarium Materiał w Architekturze 22.01.2015

Uwaga studenci grup: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11

Prace semestralne z Historii Architektury Powszechnej należy złożyć w sali 506 w dniu 21.01.2015 w godz. 12:00 – 14:00.

Z poważaniem
Prowadzący grup.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.