Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Stypendia w semestrze zimowym 2018/2019

Szanowni Państwo

W semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, studenci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 12.10.2018 r. Więcej informacji w zakładce Stypendia.

Uwaga Studenci 7 semestru

Uwaga Studenci 7 semestru,
w zakładce http://architektura.put.poznan.pl/n/strefa-studenta/dyplomanci/tematy-prac-dyplomowych-inzynierskich/, pojawiły się skorygowane materiały wyjściowe, dot. lokalizacji przy ul. Mickiewicza.
Aktualne pliki do pobrania noszą tytuł 4_Mickiewicza_korekta_10.2018.

Przeniesione konsultacje dr inż. Artura Nawrowskiego.

Uprzejmie informujemy, że piątkowe (19.10.2018 r.) konsultacje dr inż. A. Nawrowskiego zostają przeniesione na wtorek (23.10.2018 r.) godz. 10:00 – 11:00.

Friday’s consultation of Ph.D. Nawrowski are transferred to next Tuesday 23.10.2018 10-11 am.

Dyplomanci Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego – studia I stopnia

Dotyczy tylko studentów sem. 7 wykonujących prace inżynierskie w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z seminarium dyplomowego z prof. dr hab. inż. arch. Georgiem Potaevem rozpoczną się 5 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w bud. C.

Wykład: Teoria architektury zieleni z elementami dendrologii – w poniedziałek, 22.października 2018r.

Wykład Teoria architektury zieleni z elementami dendrologii – w poniedziałek, 22.października 2018 r. odbędzie się w Arboretum w Kórniku, w godz. 13:30 – 15:00. Spotykamy się punktualnie przed wejściem do Arboretum od strony zamku. W tym dniu wykład: TEORIA I ZASADY PROJ. ARCH. MIESZKANIOWEJ_2 prowadzony przez dr hab. inż. arch. Macieja Janowskiego nie odbędzie się, wykład zostaje przełożony na 5. listopada 2018 r. godz. 13:45 – 15:15, s. C, bud. C. Późniejsze zajęcia nie ulegają zmianie. Zapraszam, dr hab. inż. arch. Hanna Michalak

Dyplomanci piszący pracę inżynierską w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (regulaminowy termin oddania pracy: 30.01.2019 r.)

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne – wg wzoru – potwierdzone podpisem promotora,
należy obowiązkowo złożyć
w sekretariacie Instytutu (pok.612, bud. A) do dnia 31.10.2018 r.

Sekretariat jest dla Państwa czynny
od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-13:00

Wyniki Chińsko – Polskiego Konkursu „Art & Design”

Informujemy, że w Chińsko – Polskim Konkursie „Art & Design”, organizowanym na Politechnice Poznańskiej (etap I) , Kapituła Konkursowa w kategorii „Zadany projekt motywu – projekt Logo” wybrała jako zwycięskie (ex aequo) prace o numerach 134664 oraz 512291.

Autorami zwycięskich prac (ex aequo) są:
Pan Oskar Czajkowski oraz Pan Paweł Woźniak

Kapituła Konkursowa postanowiła w powyższej kategorii wyróżnić trzy prace, których autorami są:
– Pani Kaja Bursa – praca nr 591172;
– Pani Karolina Mizeraczyk – praca nr 120013;
– Pani Katarzyna Stupałkowska – praca nr 270415.

W kategorii „Samodzielnie Zainicjowany Projekt” Kapituła Konkursowa wybrała jako zwycięską pracę nr 240294.

Autorem zwycięskiej pracy jest Pani Dorota Woźniak.

Dwie prace zostały wyróżnione:
– Pani Marty Flak – praca nr 356185;
– Pana Radosława Ptaszyńskiego – praca nr 275934.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie.

Laureatów nagrodzonych prac prosimy o kontakt z organizatorem Konkursu.
O terminie wręczenia dyplomów wraz z nagrodami zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę www.konkurs-artanddesign.put.poznan.pl oraz drogą mailową.

http://konkurs-artanddesign.put.poznan.pl/aktualnosci/

Przeniesione zajęcia z Oświetlenia dla studentów grupy 2.7.

Uprzejmie informujemy, że na prośbę studentów ćwiczenia z Oświetlenia (prowadząca mgr inż. arch. Alicja Witkowska-Włodarczyk) zostają przeniesione z dnia 16.10.2018 r. z godziny 17:00 na 23.10.2018 r. na godzinę 18:30.

Nieobecność p. mgr inż. Katarzyny Starzeckiej w dniach 16.10.2018 – 22.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia i konsultacje z p. mgr inż. Katarzyną Starzecką w dniach 16.10.2018 – 22.10.2018 r. zostają odwołane.

Meetings with Agnieszka Rumież are cancelled (15.10.2018 – 19.10.2018)

Dear Students
Meetings with Agnieszka Rumież are cancelled (15.10.2018 – 19.10.2018) due to health problems.
Representatives of groups are asked to contact the teacher via e-mail.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z p. dr inż. arch. Agnieszką Rumież zostają odwołane w dniach 15.10.2018 – 19.10.2018 r.

Odwołane zajęcia z p. dr inż. arch. Dominiką Pazder w dniach 15.10.2018 – 19.10.2018

Uprzejmie informujemy, że zajęcia i konsultacje z p. dr inż. arch. Dominiką Pazder w dniach 15.10.2018 – 19.10.2018 zostają odwołane.

Lectures and classes with Mrs. Dominika Pazder PhD are cancelled this week because of teacher’s illness.

займ на карту онлайнкредит банк