Przeliczenie stopni uzyskanych z egzaminu wstępnego z rysunku na punkty – rekrutacja na kierunek Architektura i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na rok ak. 2015/2016

Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywny wynik z egzaminu z rysunku, tj. uzyskanie minimum 120 punktów.

Stopnie Punkty
5.00 500
4.75 450
4.50 400
4.25 350
4.00 300
3.75 255
3.50 210
3.25 165
3.00 120
2.75 90
2.50 60
2.25 30
2.00 0

Przydział miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2015/16

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Pomoc materialna -> Domy Studenckie zostały opublikowane przydziały miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2015/16.

Odbiór indeksów

Uprzejmie prosimy o odbieranie indeksów z dziekanatu, w godzinach urzędowania.

Wyniki pisemnej części egzaminu licencjackiego

Wyniki egzaminu

Obrony pracy dyplomowych odbywają się dnia 9 i 10 lipca w budynku B, sale 23 i 28. Wszyscy Państwo przychodzą na godzi 8:00, w dniu egzaminu zostanie podany szczegółowy harmonogram obron.

Dyżur opiekuna praktyk biurowych

Uprzejmie informujemy, że dyżur Pana dr hab. inż. arch. Przemysława Biskupskiego – w sprawie praktyk biurowych – odbędzie się w dn. 10.07.2015r., tj. piątek, od godz. 10:00 w pok. 409 (bud.A)

Wyniki Konkursu „Politechnika Poznańska – Z Nowoczesności w Przyszłość”

W dniu 01.07.2015 roku w Sali Portretowej Politechniki Poznańskiej zebrało się Jury konkursu w składzie:

przewodniczący komisji

– JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

członkowie
– Prorektor dr hab. inż. Jacek Goc prof. nadzw.
– Dziekan WA dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek prof. nadzw.
– Prodziekan WA dr szt. Przemysław Tomczak

referent:
– mgr Krzysztof Ślachciak
Więcej →

Zmiana godzin przyjmowania studentów w dziekanacie

Uprzejmie informujemy, że od 06.07.2015 Dziekanat WA będzie czynny dla studentów od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 12:00.

Odbiór dyplomu w sobotę

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 4.07 w godzinach 9.00 -15.00 będzie można odebrać dyplom w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (pok. 308 – Wilda).

Nieobecność p. mgr inż. arch. Joanny Bogajewskiej-Danek

Uprzejmie informujemy, że p. mgr inż. arch. Joanna Bogajewska-Danek będzie nieobecna z powodu choroby w dniach 30.06.2015 do 11.07.2015 r.

DODATKOWY TERMIN EGZAMINU Z TEORII RURALISTYKI dr inż. arch. Hanna Michalak

CZWARTEK – 09 LIPCA 2015
GODZ. 9.00 – 10.30, sala B – bud. C lub p.210C

Uwaga: zgodnie z paragrafem 30, ust.7 Regulaminu Studiów, w.w. termin jest terminem dodatkowym dla studentów, którzy usprawiedliwili nieobecność na egzaminie w ciągu 7 dni. Dla pozostałych studentów, którzy 9-06 chcą uczestniczyć w egzaminie – będzie to już egzamin poprawkowy. Termin wrześniowy egzaminu zostanie ustalony później, po uzgodnieniu ze Starostą roku.
dr inż. arch. Hanna Michalak

Wernisaż wystawy „Wielokrotność Przestrzeni” dr inż. arch. Katarzyna Słuchocka

K-Sluchocka_plakat opole

Więcej →

Przesunięty dyżur Koordynatora Erasmus

Uprzejmie informujemy, że dyżur Koordynatora Erasmus w dniu jutrzejszym (30.06) zostaje przesunięty z godziny 10:00 na godzinę 13:00 – 14:30.

Odwołany dyżur Prodziekański p. dr inż. arch. Dominiki Pazder – 30.06.2015

Uprzejmie informujemy, że wtorkowy (30.06.2015) dyżur Prodziekański p. dr inż. arch. Dominiki Pazder zostaje odwołany.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.