Zmarł Prof. Włodzimierz Włoszkiewicz

Prof_Włoszkiewicz

Msza św. w intencji śp. Profesora Włodzimierza Włoszkiewicza odbędzie się 01.04.2015 o godzinie 18:00 w kościele pw. Św. Józefa (OO.Karmelici Bosi ), na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu.

Decyzje dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów

Uprzejmie informujemy o konieczności odbioru decyzji dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni 2014/2015 w Dziekanacie WA.

Studenci 6 sem. studiów I stopnia, kierunek: Architektura

Uprzejmie informujemy, że studenci 6 semestru studiów I stopnia (Architektura, stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dnia 31 marca 2015 złożyć w dziekanacie ankietę dotycząca preferencji wyboru jednostki.

W przypadku nie złożenia ankiety w w/w terminie przydział zostanie dokonany losowo.

Ogłoszenie przydziałów nastąpi do 30 kwietnia 2015 r.

Architektura i Edukacja artystyczna – studia II stopnia

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o przybycie do Dziekanatu celem podpisania umowy o usługach edukacyjnych i ślubowania.
Prosimy także o dostarczenie zaświadczeń od lekarza medycyny pracy oraz dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Kurs online dla I roku – Usługi informacyjno – biblioteczne.

Uprzejmie informujemy, że kurs online z przedmiotu „Usługi biblioteczne i informacyjne” jest dostępny na uczelnianej platformie elearningowej: www.moodle.put.poznan.pl w zakładce Biblioteka. Kurs jest obowiązkowy dla studentów I roku kierunku Architektura i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Aby uzyskać dostęp student powinien zalogować się  do kursu korzystając  ze swojego hasła i loginu, takiego jak do ekonta studenckiego.
Więcej →

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od semestru zimowego 2013/2014 jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem są oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Wyniki konkursu na dyplom magisterski realizowany w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WA PP 2014/2015

Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową Magisterską Zrealizowaną w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WA PP – Wyniki konkursu przeprowadzonego 30.03.2015 r.

Sąd Konkursowy w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną w ZAUiM IAUiOD WAPP w roku akademickim 2014/2015 przyznał:
1 Miejsce: Joanna Szwałek
2 Miejsce (ex aequo): Tamara Kosik i Agnieszka Napierała

Studenci w ww. konkursie przyznali:
1 Miejsce: Joanna Szwałek
2 Miejsce: Tomasz Stachowiak
3 Miejsce: Anna Groblewska

Informacja o wręczeniu dyplomów ukaże się na początku kwietnia.

Wyniki konkursu na dyplom inżynierski realizowany w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WA PP 2014/2015

Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową Inżynierską Zrealizowaną w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WA PP – Wyniki konkursu przeprowadzonego 30.03.2015 r.

Sąd Konkursowy w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską wykonaną w ZAUiM IAUiOD WAPP w roku akademickim 2014/2015 przyznał:
1 Miejsce: Kamil Stanios
2 Miejsce: Patrycja Belicka
3 Miejsce: Anna Kazecka

Studenci w ww. konkursie przyznali:
1 Miejsce (ex aequo): Wojciech Kowalczyk i Łukasz Pawłuś
2 Miejsce (ex aequo): Anna Klamek i Anna Kazecka

Informacja o wręczeniu dyplomów ukaże się na początku kwietnia.

Wyniki konkursu na pracę semestralną realizowaną w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WA PP

Konkurs na Najlepszą Pracę Semestralną Zrealizowaną w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WA PP – Wyniki konkursu przeprowadzonego 30.03.2015 r.

Sąd Konkursowy w Konkursie na najlepszą pracę semestralną wykonaną w ZAUiM IAUiOD WAPP w roku akademickim 2013/2014 i sem. zimowy 2014/2015 przyznał w następujących kategoriach:

KATEGORIA – I rok:
1 Miejsce: Adrianna Falkowska
2 Miejsce (ex aequo): Anna Żuchowska i Anastasiia Vitynska

KATEGORIA – II rok:
1 Miejsce: Marcin Korytowski
2 Miejsce (ex aequo): Adrianna Lenkowska, Anastasiia Vitynska, Justyna Krokowska, Łukasz Liberacki i Adam Pocztarek

KATEGORIA – III-V rok:
1 Miejsce: Piotr Ośko
2 Miejsce: Martyna Maciaszek
3 Miejsce: Kinga Kowalczyk

Studenci w ww. konkursie przyznali w następujących kategoriach:
KATEGORIA – I rok:
1 Miejsce: Adrianna Falkowska
2 Miejsce: Dominika Majewska
3 Miejsce (ex aequo): Iga Jakubczyk i Piotr Mrzyk

KATEGORIA – II rok:
1 Miejsce: Bartosz Stanek
2 Miejsce: Magdalena Priefer
3 Miejsce: Jakub Wójtowicz, Filip Zieliński

KATEGORIA – III-V rok:
1 Miejsce: Robert Richter, Michał Strzelecki
2 Miejsce: Piotr Ośko
3 Miejsce: Mikołaj Zajda

Informacja o wręczeniu dyplomów ukaże się na początku kwietnia.

Popołudniowy dyżur dziekanatu – środa (01.04.2015)

Uprzejmie informujemy, że wyjątkowo w dniu jutrzejszym (01.04.2015) popołudniowy dyżur dziekanatu odbędzie się w godzinach od 15:30 do 17:30.

Odwołane zajęcia i konsultacje z p. dr inż. arch. Dominiką Pazder

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy czwartek (02.04.2015) konsultacje i zajęcia z p. dr inż. arch. Dominiką Pazder zostają odwołane i będą odrobione w późniejszym terminie.

Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2015

Regulamin Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS

Informacje KOKOS 2015

Uwaga studenci sem.1, II stopień, grupa ang.

W dniu 30.03.2015 (poniedziałek), godz. 9.45-12.00 zajęcia z przedmiotu Bionocs nie odbędą się.

On 30.03.2015 (Monday), hours 9.45-12.00 Bionocs classes will not be held.

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

Konkurs na Najlepszą Pracę Semestralną im. prof. Władysława Czarneckiego 2015

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SEMESTRALNĄ IM. PROF. WŁADYSŁAWA CZARNECKIEGO

Regulamin

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.