Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

Zmiany nastąpiły między innymi w wysokości opłat za studia niestacjonarne.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 maja 2014r. (RO/V/15/2014) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od semestru zimowego 2013/2014 jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem są oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Uwaga starości grup!!

Uprzejmie przypominamy, że starosta grupy ma obowiązek reprezentować swoja grupę w kontaktach z Dziekanatem i Dydaktykami.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW STAROSTÓW

Dyżur p. Prodziekan dr inż. arch. Dominiki Pazder w dniu 04.09.2014

Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu dyżur Prodziekański p. Prodziekan dr inż. arch. Dominiki Pazder odbędzie się w czwartek (04.09.2014) wyjątkowo w godz. 11:00 – 13:00.

Dyżur Pana Dziekana dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw.

Uprzejmie informujemy, że dyżur Pana Dziekana dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw. będzie się odbywał we wtorki w godz. 14:00 – 16:00.

Poprawka Architektura Energooszczędna, 3 rok AiU stacjonarne i niestacjonarne

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Architektury Energooszczędnej dla studentów 3 roku Architektury i Urbanistyki (stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się 15.09.2014 (poniedziałek) w godz. 10:00 – 13:00 w sali B, bydynku C.

Wrześniowe dyżury koordynatora Erasmus rozliczające studentów wracających do Polski

We wrześniu dyżury koordynatora Erasmus rozliczające studentów wracających do Polski odbywać się będą we wtorki w godzinach 11:00 – 12:00 w sali 216 budynku C.

Teoria ruralistyki – poprawka 15.09.2014

Uprzejmie informujemy, że poprawa z teorii ruralistyki dla studentów 3 roku (prowadząca: dr inż. arch. Hanna Michalak) odbędzie się 15.09.2014 (poniedziałek) w godz. 8:00 – 9:30 w sali A budynku C.

Informacja dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia

Dodatkowe terminy oddania prac i zaliczeń z Teorii podstaw projektowania architektonicznego, prowadzący: dr inż. arch. Maciej Janowski:

15.09.2014, tj. poniedziałek, godz. 15:00, sala 201

22.09.2014, tj. poniedziałek, godz. 15:00, sala 201

 

Uwaga studenci !

Uprzejmie informujemy, że dodatkowy termin zaliczenia Wykładu specjalistycznego zostaje wyznaczony na dn. 15.09.2014, tj. poniedziałek, o godz. 10:00, sala 201.

Godziny otwarcia Dziekanatu – wrzesień

W okresie  1 -12 września dziekanat będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 10:00 – 13:30.

W tym okresie dyżury popołudniowe nie będą się odbywały.

Od 15 września dziekanat czynny będzie w stałych godzinach tj:

Poniedziałek 10.00 – 13.30 oraz  15.00- 16.00
Wtorek 10.00 – 13.30
Środa 10.00 – 13.30 oraz  16.00 – 18.00
Czwartek 10.00 – 13.30

Zieleń zdaniem mieszkańców – zapraszamy 10.09.2014

W imieniu Fundacji Sendzimira oraz partnerów projektu – chciałabym serdecznie zaprosić na wydarzenie „Zieleń zdaniem mieszkańców. SoftGIS* w praktyce”, które odbędzie się 10.09.2014 w Warszawie (sala konferencyjna „Warsztat”, Pl. Konstytucji 4, Warszawa).

 

Zielen_zdaniem_mieszkańców

Konsultacje z mgr inż. arch. Agnieszką Rumież

Konsultacje z mgr inż. arch. Agnieszką Rumież są przełożone z 25.08.2014 (poniedziałek) na 28.08.2014 (czwartek), godz. 10-13, sala 101, bud. D.

Informacje o konsultacjach Erasmus w zakładce Erasmus/Aktualności.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.