Duty hours M. Arch. Agnieszka Rumież

Due to other responsibilities tomorrow’s duty hours (Wed, 13th of Nov) are moved to 3 PM.

Best regards,
M. Arch. Agnieszka Rumież

Wykład otwarty: “Piękno Wielkopolski ukryte w wiejskich kościołach gotyckich”

Przełożone zajęcia z dr inż. arch. Wojciechem Skórzewskim w piątek 22.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego zajęcia z dr inż. arch. Wojciechem Skórzewskim z piątku 22.11.2019 r. zostają przełożone zgodnie z poniższym harmonogramem:

– Architektura Krajobrazu z grupą 3.9 odbędą się w poniedziałek 18 listopada w godz. 9:00 – 10:30 w sali 301 bud. A,
– Projektowanie Miejsc Pracy z grupą 4.7 odbędą się we wtorek 19 listopada w godz. 11:30 – 14:30 w sali 304 bud. A.

Nieobecność mgr inż. arch. Xia Wei w dniach 19.11.2019 r. – 20.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu na konferencję p. mgr inż. arch. Xia Wei będzie nieobecna w Uczelni w dniach 19.11.2019 r. – 20.11.2019 r.

We would like to kindly inform you that due to the trip to the conference, M. Arch. Xia Wei will be absent from the University on November 19, 2019 – November 20, 2019.

Przeniesione zajęcia ze Studium Zagospodarowania Gminy dla studentów grupy 1.7

Uprzejmie informujemy, że zajęcia ze Studium Zagospodarowania Gminy (studenci gr. 1.7, prowadząca mgr inż. arch. Izabela Piklikiewicz-Kęsicka) zostają jednorazowo przeniesione z piątku 15.11.2019 r. na środę 13.11.2019 r. do sali 215 bud. C, w godz. 12:00 – 14:15.

Wykład Architektura & moda we wtorek 19.11.2019 r.

Na prośbę studentów – wykład z “Architektura & moda”, prowadząca dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, wyjątkowo we wtorek 19.11.2019 r. odbędzie się o wcześniejszej godzinie, tj. 12:15 – 13:45 w sali C, bud. C.

Odwołane zajęcia z dr inż. arch. Marią Sipińską-Małaszyńską w piątek 08.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że jutrzejsze (08.11.2019 r.) zajęcia z dr inż. arch. Marią Sipińską-Małaszyńską nie odbędą się. Zajęcia zostanę odrobione w późniejszym terminie.

Przełożone zajęcia z Mechaniki – 13.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Mechaniki (gr. 1.13, prowadzący dr inż. Marian Stańczak) odbywające się w środę (13.11.2019 r.) zostają przełożone na piątek (15.11.2019 r. ) o godz. 9:30 w sali 203 bud. A.

Dear Students of 1st semester Ist  cycle of studies

Obligatory Industrial Safety and Fire Training on Tuesday,  5th   of November 2019 is cancelled.

Training will take place on Tuesday, 19th of November 2019 in room A  (building C), Nieszawska Street,  at  14:15 – 17:30.

SZKOLENIE BHP dla studentów 1 sem. I stopnia

Środa  20.11.2019.  sala A (bud. C), godz. 15.30. – 18.20  –  dla grup 1.4  /  1.5  /  1.6   oraz następującej części grupy  1.7 

Nr albumu: 143089, 143219, 143136, 143064, 143123

Środa  27.11.2019.  sala A (bud. C), godz. 15.30. – 18.20  –  dla grup 1.8  /  1.9 /  1.10  oraz następującej części grupy  1.7 

Nr albumu: 143170, 143201, 143139, 143108, 143215

Środa  11.12.2019.  sala A (bud. C), godz. 15.30. – 18.20  –  dla grup  1.1  /  1.2  /  1.3
oraz następującej części grupy  1.7 

Nr albumu: 143111, 143198, 139188, 143227, 143191

SZKOLENIE JEST OBOWIĄZKOWE I TRAKTOWANE JAK KAŻDY INNY PRZEDMIOT KONIECZNY DO ZALICZENIA, ABY ZAMKNĄĆ SEMESTR. Studenci, którzy nie mogli wziąć udziału w szkoleniu 23.10.2019 r. mogą dołączyć do którejś z grup. Proszę o wpisanie się na listę obecności.

Ś.P prof. Józef Stasiński

Odwołanie zajęć i konsultacji – dr inż. arch. Rafał Graczyk

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu na konferencję zajęcia i konsultacje dr inż. arch. Rafała Graczyka we wtorek (19.11.2019 r.) i środę (20.11.2019 r.) zostają odwołane.

Zajęcia będą odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

Dodatkowe wykłady dla studentów 7 semestru.

Dodatkowe wykłady dla studentów siódmego semestru (piszących pracę inżynierską) odbędą się w następujących terminach:

07.11.2019 r. – budynek C, sala A – 11:45 do 13:15
temat wykładu:
“Wszystko co powinieneś wiedzieć o fizyce budowli robiąc dyplom inżynierski
– czyli dodatkowe konsultacje praktyczne dla studentów semestru siódmego”
prowadzący: mgr inż. Jerzy Kosmatka

14.11.2019 r. – budynek C, sala A – 13:30 do 15:00
temat wykładu:
“Wszystko co powinieneś wiedzieć o instalacjach robiąc dyplom inżynierski
– czyli dodatkowe konsultacje praktyczne dla studentów semestru siódmego”
prowadzący: mgr inż. Jerzy Kosmatka

Ubezpieczenie NNW

Zakres ochrony_40 000 zł

Zakres ochrony_50 000 zł

“Urban social movements” or/and “right to the city movements”? – call for papers

‘Urban social movements’ or/and ‘right to the city movements’?
Social dynamics of self-organization processes and contemporary
urban regimes