Stypendia w semestrze zimowym 2017/2018

Szanowni Państwo,

w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018, studenci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 13.10.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego oraz stawek na nowy semestr zostaną opublikowane po otrzymaniu informacji od Prorektora ds. Kształcenia.

Spotkanie organizacyjne dla nowych studentów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 02 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 13:30 w sali Aula Magna, budynek Centrum Wykładowe przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.

Terminy egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2016/2017

EGZAMIN_CJK_czerwiec_stacjonarne

EGZAMIN_CJK_wrzesień_poprawkowy_stacjonarne

Ostateczny termin zaliczenia projektów z Oświetlenia

Informuję, że ostatnie spotkanie ws. zaliczenia projektów z oświetlenia odbędzie się 26.09 w godzinach 10:00 – 12:00 w pokoju 206 budynek C, a ws. zaliczenia poprawkowego wykładów z oświetlenia 28.09  w godzinach 10:00 – 12:00 w pokoju 206 budynek C.

Z poważaniem dr inż. Artur Nawrowski

Komunikat WKW

Akademia Dziedzictwa – Międzynarodowe Centrum Kultury

Już 6 października odbędzie się inauguracja XII edycji Akademii Dziedzictwa dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Studia w Akademii Dziedzictwa adresowane są do pracowników instytucji kultury, samorządu terytorialnego, służb ochrony zabytków, nauczycieli, muzealników oraz właścicieli obiektów zabytkowych.

Akademia Dziedzictwa została powołana w 2001 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szesnaście lat istnienia to łącznie XI edycji, ok. 250 studentów oraz kadra wykładowców skupiająca ekspertów związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz najważniejszych instytucjami kultury w Polsce. Akademia Dziedzictwa to także cykl Wykładów Otwartych w ramach, których pokazywane są istotne przykłady zarządzania obiektami dziedzictwa i instytucjami kultury. Akademia to również specjalna platforma internetowa dla studentów oraz publikacja najlepszych prac absolwentów.

Tematy wykładów i seminariów:

  • Teoria ochrony dziedzictwa kulturowego
  • Prawo i finanse w zarządzaniu dziedzictwem
  • Marketing i promocja dziedzictwa kulturowego
  • Zarządzanie instytucją: ludzie i zasoby
  • Dziedzictwo kulturowe a planowanie przestrzenne i administracja publiczna
  • Turystyka i muzea

Program obejmuje też zajęcia wyjazdowe, dwudniowe warsztaty z zakresu zarządzania instytucjami kultury (21-22 kwietnia 2018) oraz pięciodniowe warsztaty z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym (6-10 lipca 2018).

Podstawą ukończenia studiów jest obrona pracy końcowej przygotowanej w ramach jednego z trzech wybranych przez studentów seminariów, które dotyczą: prawa i administracji, historii sztuki, marketingu i promocji. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz certyfikat wydamy przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 września 2017 r.
Ilość studentów: 25 osób.
Miejsce prowadzenia zajęć: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, Rynek Główny 25
Warunki finanowe: 3400 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Dalsze informacje nt. studiów odnajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://mck.krakow.pl/studia-podyplomowe
Projekt dofinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy

Dyżur dra hab. inż. arch. Przemysława Biskupskiego

Dyżur dra hab. inż. arch. Przemysława Biskupskiego odbędzie się w dniu 25.09.2017 r. w godzinach 10:00-12:00. Na dyżur studenci 1 roku II stopnia kierunku Architektura przynoszą dokumenty związane z odbytymi praktykami biurowymi.

Komunikat WKW

Nowe godziny przyjmowania studentów w Dziekanacie

Dziekanat czynny jest od poniedziałku do czwartku, godziny przyjęć dla studentów:

Poniedziałek 10:00 – 13:30 oraz  15:00 – 16:00
Wtorek 10:00 – 13:30
Środa 10:00 – 13:30 oraz  15:00 – 16:00
Czwartek 10:00 – 13:30,

Poprawki u p. dr inż. arch. Anny Sygulskiej

MECHANICS – lecturer Anna Sygulska
– End-term test – Friday, 22 September 2017, 10:00am. Seminar room 205 (building C)
– Examination – Monday, 25 September 2017, 10:00am. Seminar room 205 (building C)

AKUSTYKA – prowadzący Anna Sygulska
Poprawa – piątek, 22.09.2017,  godz. 14:00, sala C.

UWAGA! Dyplomanci piszący pracę inżynierską w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: 26.01.2018 r.)

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematycznewzór – potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie Instytutu (pok.612, bud.A) do dnia 27.10.2017 r.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 13:00.

A niezbędny do uzupełnienia druk można pobrać:
http://architektura.put.poznan.pl/n/strefa-studenta/dyplomanci/dokumenty-dla-dyplomantow/