Bezpłatne kursy dla Studentów kierunku Architektura

Studenci kierunku Architektura

Informujemy o możliwości skorzystania z profesjonalnych, bezpłatnych kursów komputerowych:

  • Adobe Photoshop I w terminie: 23-25.10.2019 8:00 – 17:00
  • 3ds Max stopień I w  terminie: 26-28.11.2019 8:00 – 17:00
  • 3ds Max stopień II w terminie: 03-05.12.2019 8:00 – 17:00

 

 

 

 

 

Więcej →

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP dla studentów Architektury 1 sem. I stopnia

Informujemy, że w środę 23.10.2019 r. odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP w sali A (bud. C) od godz. 15:30 – 18:00 dla studentów grup 1.11 / 1.12 / 1.13.

Do obowiązkowego szkolenia mogą dołączyć osoby powtarzające przedmiot.

INFORMATION FOR FIRST-CYCLE STUDENTS GROUP NO 1.1 EN, 1.2.EN, 2.1EN, 2.2 EN AND FOR SECOND-CYCLE STUDENTS GROUP NO. 1.1 EN

Due to the participation in a scientific conference between 21.10.2019 and 25.10.2019 all the lectures and classes are cancelled. The date of the make-up class will be agreed with the group during the next class according to the timetable.

 Adam Nadolny, Associate Professor in History of Architecture

Odwołanie zajęć w dniach 24-25.10.2019 z powodu wyjazdu służbowego p. mgr inż. arch. Izabeli Piklikiewicz-Kęsickiej

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyjazdem p. mgr inż. arch. Izabeli Piklikiewicz-Kęsickiej zajęcia ze Studium Zagospodarowania Gminy gr. 1.7 zostają przesunięte z 25.10.2019 r. na 23.10.2019 r. na godz. 13:30 – 15:45 (sala A bud.C)

Dear Students,

The lecture about Theory and Principles of Workplace Design is moved from 24.10 to 23.10 from 8.00 to 10.00 (room 305, building A) in connection with the business trip of msc. eng. arch. Izabela Piklikiewicz-Kęsicka

Odwołany dyżur dr inż. arch. Agnieszki Janowskiej.

Dyżur dr inż. arch. Agnieszki Janowskiej w czwartek 17.10.2019 r., zaplanowany w godz. 14:30 – 15:15 nie odbędzie się.

Today’s (17.10.2019 r.) meeting with Agnieszka Rumież

Today’s (17.10.2019 r.) meeting with Agnieszka Rumież are cancelled and will be covered on the day consulted with students.

Odwołany dyżur Dziekana WAPP

Uprzejmie informujemy, że poniższe dyżury Dziekana WAPP dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz-Sipińskiej, prof. nadzw. zostają odwołane:

  • dyżur dla studentów w czwartek 17.10.2019 r.
  • dyżur dla pracowników w poniedziałek 21.10.2019 r.

Odwołane zajęcia z p. mgr inż. arch. Ewą Angoneze-Grela dla studentów Architektury Wnętrz – 17.10.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Projektowanie graficzne dla studentów Architektury Wnętrz prowadzone przez p. mgr inż. arch. Ewę Angoneze-Grela w czwartek 17.10.2019 r. nie odbędą się i zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

Studenci 1 roku – podział na zajęcia z Wychowania Fizycznego

Zajęcia z WF dla studentów 1 roku

Nieobecność dr inż. arch. Marzeny Banach – Ziaja – zastępstwa na zajęciach

Uprzejmie informujemy, że w związku z nieobecnością dr inż. arch. Marzeny Banach-Ziaja, do 24.10.2019 r. zajęcia, które prowadzi będą odbywały się łącznie z innymi grupami:

Projektowanie zieleni
Grupa 3.8 – wtorek 8:15 – 10:30 sala 403 A (z dr inż. arch. Dominiką Pazder)
Grupa 3.1 – środa 9:00 – 11:15 sala 205 C (z dr hab. inż. arch. Hanną Michalak)
Grupa 3.7 – wtorek 13:15 -15:30 sala 107 A (z mgr inż. arch. Agnieszką Kasińską-Andruszkiewicz)

Architektura Krajobrazu
Grupa 3.8 – czwartek 14:00 – 16:15 sala 304 A (z dr inż. Mo Zhou)

Nieobecność p. dr Klaudii Grygorowicz – Kosakowskiej

Uprzejmie informujemy, że od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. p. dr Klaudia Grygorowicz – Kosakowska będzie nieobecna na zajęciach i konsultacjach. Zajęcia dla studentów Architektury Wnętrz zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Nieobecność p. dr inż. arch. Dominiki Pazder

Uprzejmie informujemy, że od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. p. dr inż. arch. Dominika Pazder będzie nieobecna na zajęciach i konsultacjach.

Uwaga dyplomanci piszący pracę dyplomową w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word):

Studenci I stopnia do 25.10.2019
Studenci II stopnia do 31.03.2020

Uwaga dyplomanci piszący pracę dyplomową inżynierską w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin składania prac: 31.01.2020 r.)

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne, potwierdzone podpisem promotora należy składać w sekretariacie IAUiOD, pok 612, do 31 października 2019r.

Sekretariat jest dla Państwa czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-13:00.

Wzór Karty dyplomowej inżynierskiej

Zmiana sali na zajęcia Teoria podstaw proj. arch. z elementami ergonomii w czwartek 14.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konferencję organizowaną przez Wydział Elektryczny zajęcia Teoria podstaw proj. arch. z elementami ergonomii (Architektura 1 rok, prowadzący dr hab. inż. arch. Maciej Janowski) odbywające się w czwartek (14.11.2019 r.) w sali CW4 zostają przeniesione do sali B w łączniku budynku Wydziału Elektrycznego.