Życzenia Wielkanocne

Decyzje stypendialne

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż obowiązkiem studenta jest odbiór w Dziekanacie WA decyzji stypendialnych dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego (dot. także studentów, którzy otrzymywali stypendium w semestrze zimowym), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Odwoławczej Komisji Stypendialnej prosimy o jak najszybsze składanie ewentualnych wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku nieotrzymania stypendium Rektora na wzorze wniosku, który zamieszczamy poniżej.
Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji.

Wzór – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. stypendium Rektora (.doc)

Wzór – wnisoek o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. stypendium Rektora (.pdf)

Uwaga starości grup!!

Uprzejmie przypominamy, że starosta grupy ma obowiązek reprezentować swoja grupę w kontaktach z Dziekanatem i Dydaktykami.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW STAROSTÓW

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od nowego semestru (zima 2013/14) jedyną drogą kontaktowania się studentów z Wydziałem będą oficjalne konta mailowe z domeny student.put.poznan.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywacji w/w konta. Wystarczy przyjść do Dziekanatu i poprosić o dane dostępowe do e – konta.

Informacja dla studentów 1 roku, I sem. studiów II stopnia

Uprzejmie informujemy, że osoby przyjęte na 1 rok, I sem. studiów II stopnia mają obowiązek zapłacić 4 zł za indeks. Wpłatę należy dokonać na konto Wydziału Architektury, a dowód wpłaty dostarczyć do dziekanatu. Legitymacja używana na studiach pierwszego stopnia jest nadal aktualna.

XXXIV edycja konkursu na najlepszą pracę semestralną im. prof. Władysława Czarneckiego

Informacje

REGULAMIN

„Nowa Huta: Redefinicja” – konkurs Fresh Zone w ramach Grolsch ArtBoom Festivalu

Konkurs Fresh Zone „Nowa Huta: Redefinicje”

GIS DAY DLA ARCHITEKTÓW! – 16.05.2014

Warsztaty GIS dla studentów WAPP odbędą się 16.05.2014 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM na Morasku.
Spotkanie będzie uświetnione obecnością przedstawicieli Władz Wydziałów i podpisaniem porozumienia o współpracy.
Szczegółowe informacje dotyczące godziny i programu będą podane wkrótce.

dr inż. arch. Dominika Pazder
Prodziekan do spraw Studenckich

BAL ARCHITEKTA

IMPREZA DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

Miejsce: ANGELLO
ul. Robocza 4,Poznań

Termin: 10 maja 2014
godz. 20:00 – 4:00

Cena: 100zł za osobę

Zapisy: Małgorzata łotarewicz
malgosia.lotarewicz@gmail.com
784 507 904

Przy zapisach prosimy o podanie preferencji jedzenia (wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe, dla cukrzyków, bez preferencji)

Pracownia badawcza „Ekologiczna renowacja miast” z prof. Potaevem.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze spotkanie odbędzie się 5 maja br. o godzinie 15.00 w Sali 215.

WOLNE MIEJSCA NA PRAKTYKI INWENTARYZACYJNE

Są jeszcze wolne miejsca na praktyki inwentaryzacyjne:

1. Wolsztyn 7-11.07.14
6 miejsc

2. BL Poznań 23.04.-20.06.14
8 miejsc

kontakt:
joanna.kaszuba@put.poznan.pl

Absolutorium 2014

Szanowni Studenci!

Serdecznie zapraszamy studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kończących swoją edukację w semestrze letnim 2014 roku do wzięcia udziału w uroczystości absolutoryjnej w Auli Magna Centrum Wykładowo – Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.

Więcej szczegółów na stronie: www.absolutorium.put.poznan.pl

UWAGA studenci 3 semestru studiów II stopnia AiU

Od dnia 14 kwietnia można odbierać indeksy oraz karty zaliczeniowe 3 semestru. Indeksy należy odbierać osobiście. Student przy odbiorze indeksu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do kontynuacji nauki.

UWAGA!!! Indeksy nie będą wydawane osobom, które nie złożyły w Dziekanacie świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oraz osobom, które nie złożyły poświadczenia odbioru tematu pracy dyplomowej. Dokumenty te należy niezwłocznie dostarczyć do Dziekanatu.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.