Scientific Clubs

Koło Naukowe BIMba - budownictwo i architektura

Opiekun naukowy Koła:

dr inż. arch. Borys Siewczyński

KN BIMba - budownictwo i architektura zajmuje się ogólnie pojętymi programami wspierającymi pracę twórczą/projektową architekta. Działamy w programach SketchUp, ArchiCad, AutoCad, Twinmotion, a także w wielu innych. Organizujemy szkolenia dla studentów Wydziału Architektury, prowadzimy badania oraz poszukujemy nowych rozwiązań dla producentów programów.

Zarząd KN BIMba:

Przewodniczący: Adrian Chruszczewski

wice-Przewodniczący/Skarbnik: Gabriela Brzęcka

KONTAKT:

FB https://www.facebook.com/KN.BIMba
e-mail: adrian.chruszczewski@student.put.poznan.pl


Koło Naukowe EDUArt

Opiekun naukowy Koła:

dr Piotr Drozdowicz

KN EduArt jest kołem naukowym, które zrzesza sympatyków sztuki jaką jest fotografia. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu oraz studiu fotograficznemu i ciemni analogowej, miejsce tu znajdzie każdy - od zupełnego amatora po osobę bardziej zaawansowaną. Zajęcia odbywają się w postaci wykonywanych doświadczeń, ćwiczeń ale również pogadanek i wykładów na tematy związane z fotografią. Sztandarowym projektem koła są Dni Fotografii na Politechnice Poznańskiej, które są płaszczyzną do kontaktu między pasjonatami fotografii, fotoamatorami a profesjonalistami i artystami.

Zarząd KN EDUArt:

Przewodniczący: Tomasz Hęciak

KONTAKT:

FB: https://www.facebook.com/kneduart 

www: http://www.eduart.put.poznan.pl/

e-mail: eduart@put.poznan.pl


Koło Naukowe Odkrywców Współczesnej Architektury In Situ 

Opiekun naukowy Koła:

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

KN OWA In Situ to jedno z najstarszych kół naukowych na WAPP. Stworzone zostało z inicjatywy studentów WA oraz prof. dr hab. inż. arch. Piotra Marciniaka. Założeniem koła od początku było poznawanie architektury “in situ” - z łaciny “w miejscu”. Badając u źródła, poznając zarazem historię, kulturę i charakterystykę danego miasta, od zawsze pragnęliśmy odkrywać świat architektury namacalnie. Dotykając, obserwując, przeżywając na miejscu. Poza licznymi wyjazdami publikujemy teksty, organizujemy spotkania, wystawy oraz zajmujemy się projektami badawczymi.

Zarząd KN OWA In Situ:

Przewodnicząca: Alicja Szyszkowska

wice-Przewodnicząca: Agnieszka Oppeln-Bronikowska

KONTAKT:

FB: https://www.facebook.com/knowainsitu
e-mail: insitu.pp@gmail.com


Koło Naukowe Illumination 

Opiekun naukowy Koła:

dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP

KN Illumination działa od 2011 - jego celem jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: kreowania przestrzeni przy użyciu światła dziennego, a w szczególności światła sztucznego; iluminacji obiektów architektonicznych w przestrzeni miejskiej, wiejskiej i w krajobrazie otwartym, iluminacji detalu urbanistycznego, architektonicznego, oświetlania wnętrz architektonicznych oraz artystycznych instalacji i eventów w przestrzeni.

Zarząd KN Illumination:

Przewodnicząca: Maria Milanowska

wice-Przewodniczący: Jakub Brodowiak

Sekretarz: Hanna Błaszczak

KONTAKT:

e-mail: knillumination@put.poznan.pl


Koło Naukowe GAMA

Opiekun naukowy Koła:

dr Piotr Drozdowicz

KN GAMA jest propagowanie wiedzy o relacjach barwy i malarstwa w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Chcemy wspierać rozwój świadomości znaczenia koloru w przestrzeni jako wyraz interdyscyplinarnego podejścia do procesu projektowego. Działalność koła opiera się na rozwoju artystycznym studentów w dziedzinie barwy i malarstwa ściennego.

Zarząd KN GAMA:

Przewodnicząca: Matylda Galikowska

KONTAKT:

e-mail: kolonaukowegama@gmail.com


Koło Naukowe Light Architecture

nOpiekun naukowy Koła:

dr inż. Artur Nawrowski

KN Light Architecture zrzesza pasjonatów światła i iluminacji architektury. Stawiamy przede wszystkim na rozwój kreatywności - tworząc własne projekty oświetleniowe, a także na pogłębianie wiedzy i znajomości na temat iluminacji architektonicznych, działania światła oraz różnych alternatywach dekoracyjnych wykorzystujących aspekt światła.

Zarząd KN Light Architecture:

Przewodnicząca: Weronika Burzyńska

Zastępca: Szymon Dadun

Sekretarz: Gabriela Budzyńska

KONTAKT:

e-mail: lightarchitecture@protonmail.com


ARC historia – KN Historii i Teorii Architektury i Urbanistyki

Opiekunowie naukowi Koła:

dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko (sekcja Historia)

dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko, mgr inż. arch. Agnieszka Ośmielak-Stankiewicz (sekcja Phi - Teorii Kompozycji)

Sekcja Historii KN Historii Architektury i Urbanistyki Architektury zajmuje się problematyką historii architektury i urbanistyki współczesnej. Szczególne osiągnięcia posiada w dziedzinie dokumentacji, opracowania naukowego i popularyzacji twórczości architektów i urbanistów działających w XX i XXI wieku w Poznaniu i Wielkopolsce. Koncepcja programu Koła wynika z potrzeb miejscowego środowiska twórczego i opiera się na ścisłej z nim współpracy (SARP, TUP, WOIA, Wydawnictwo Miejskie „Posnania”, Muzeum Narodowe, Muzeum Niepodległości i in.). Studenci, nawiązują osobiste kontakty z architektami, wzbogacają warsztat projektowy, poznają historyczne uwarunkowania swego zawodu. Efektem działalności Koła są wystawy, filmy, publikacje w czasopismach naukowych, udział z referatami w profesjonalnych konferencjach naukowych.

Sekcja Phi - Teorii Kompozycji KN Historii Architektury i Urbanistyki Architektury. Celem sekcji jest rozwój zainteresowań studentów zagadnieniami z dziedziny teorii i praktyki kompozycji przestrzennej. Problematyka ta jest wieloaspektowo rozpatrywana pod kątem reguł kompozycyjnych wynikających m. in. z psychofizjologii percepcji. Szczególne miejsce w badaniach będzie przypadać tzw. kompozycji czasu rzeczywistego (a więc uniwersalnym prawidłom kompozycji czasoprzestrzennej, związkom między formami muzycznymi, architektonicznymi, scenografią, malarstwem, a także baletem i różnymi formami teatralnymi). Badania nad tak zdefiniowaną kompozycją spoistą mają służyć projektowaniu środowiska architektonicznego o wysokiej jakości.

Efektem działalności obydwu sekcji Koła są wystawy, filmy, publikacje w czasopismach naukowych, udział z referatami w profesjonalnych konferencjach naukowych.

Zarząd KN Historii i Teorii Architektury i Urbanistyki:

Przewodnicząca: inż. arch. Zuzanna Światowy

Wiceprzewodnicząca: Iga Pacer (Sekcja PHI)

KONTAKT:

e-mail: hap77@wp.pl

grazyna.kodym-kozaczko@put.poznan.pl

mieczyslaw.kozaczko@put.poznan.pl


Koło Naukowe Arch Impact 

Opiekun naukowy Koła:

dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

KN Arch Impact zrzesza studentów zainteresowanych współczesną architekturą pojmowaną jako tworzenie miejsca i przestrzeni egzystencjalnej ludzi. Członkowie Koła organizują wystawy ( Łódź-Kraków-Kopenhaga-Berlin, Śladami Petera Zumthora, Światło), kwerendy (m.in.  do Krakowa, Kopenhagi, Berlina, Dessau, Kolonii i Drezna), webinaria (Odnawialne Źródła Energii – Twoja przyszłość, Tej!). Angażują się również w działalność organizacyjną dla  WAPP (Targi Edukacyjne, Dni Otwarte, Dni kół naukowych, Archikino, itd.).  Dodatkowo członkowie Arch Impact zajmują się projektowaniem, fotografią i filmem traktując je jako współczesne narzędzia badawcze architektury.

Zarząd KN Arch Impact:

Przewodnicząca: Karolina Szumigała

KONTAKT:

FB: www.facebook.com/groups/540160249741272/


Koło Naukowe Studentów Architektury

Opiekun naukowy Koła:

dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP

KN Studentów Architektury powstało w 1996 roku i jest najstarszym kołem naukowym na WAPP. Nasza działalność skupia się na budownictwie z materiałów naturalnych i ekologicznych, edukacji architektoniczno-przestrzennej wśród dzieci i młodzieży, prowadzeniu wykładów ze znanymi pracowniami oraz przeprowadzaniu inwentaryzacji terenowych tradycyjnej architektury regionalnej. Od wielu lat KNSA jest organizatorem cyklu "ARCHIczwartki" - spotkań z architektami z całej Polski. Jednym z ostatnich przedsięwzięć Koła Naukowego jest budowa Pawilonu Naturalnego w Dziekanowicach, w którym możemy zetknąć się w praktyce z tradycyjnymi technikami budowlanymi.

Zarząd KN Studentów Architektury:

Przewodnicząca: Weronika Marciniak
Zastępca: Helena Łoniewska

KONTAKT:

e-mail: knstudarch@gmail.com
weronika.marciniak@student.put.poznan.pl