COMPOSITION OF THE DISCIPLINE COUNCIL

Architecture and Town Planning Discipline Council of the Poznań University of Technology:

1.  dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP

2.  prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

3.  prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

4.  prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

5.  dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP

6.  dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP

7.  dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP

8.  dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP

9.  dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP

10. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP

11. dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP

12. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP

13. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP

14. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP

15. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

16. dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich

17. dr hab. szt. Klaudia Grygorowicz-Kosakowska

18. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

19. dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

20. dr hab. Joanna Stefańska

Invited persons, without voting rights:

21. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

22. prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski

23. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

24. dr inż. arch. Agata Gawlak

25. dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

26. mgr inż. Marietta Masłowska-Paszek