Data dodania

SYSTEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH IARP

Szanowni Studenci 3 roku na kierunku Architektura,

Ostateczny termin składania oświadczeń dotyczących przekazania danych osobowych Izbie Architektów (do pobrania na stronie wydziału) dla chętnych do skorzystania z Systemu Studenckich Praktyk Zawodowych IARP został wyznaczony na 16 czerwca 2024r., tj. do końca okresu zajęć dydaktycznych semestru letniego. Podpisane oświadczenia można składać od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-11 w pokoju 393 u pani mgr Agnieszki Jaźwickiej.
 

PL