Data dodania

Egzaminy poprawkowe u mgr inż. arch. P. Springerem
  • Teoria Kompozycji (wykład) - Architektura, I stopień, 1 semestr, wszystkie grupy: 
    drugi termin egzaminu (stacjonarny - ustny) zaplanowany na 21.09.2023, godz. 10:00, pok. 394;

  • Teoria Kompozycji (ćwiczenia) - Architektura, I stopień, 1 semestr, wyłącznie grupy 1.9 / 1.10 / 1.11 / 1.12: 
    drugi termin zaliczenia (stacjonarne + wgranie plików) zaplanowany na 21.09.2023, godz. 11:00, pok. 394 (Uwaga: termin wgrania plików do systemu eKursy: 20.09.2023 godz. 23:59);

  • Civil engineering 3 (ćwiczenia) - Architecture, I stopień, 4 semestr, wyłącznie grupa 2.3 EN:
    drugi termin zaliczenia (on-line, tylko wgranie plików) zaplanowany (termin wgrania plików) na 22.09.2023, godz. 16:00

PL