Data dodania

Nieobecność dr inż. arch. R. Graczyka

Uprzejmie informujemy, że w dniach 08-12.05.2023 r. dr inż. arch. Rafał Graczyk nie będzie obecny w Uczelni.
Odrobienie zajęć i dyżurów zostało ustalone ze starostami grup.

PL