STUDIA PODYPLOMOWE PLANOWANIE PRZESTRZENNE – TRENDY, LEGISLACJA NOWE TECHNOLOGIE
KONTAKT

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP

e-mail: dominika.pazder@put.poznan.pl

Dominika

W 2001 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskując certyfikat Royal Institute of British Architects. Od 2003 roku związana z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej,  na którym w latach 2012-2015 pełniła funkcję Prodziekana ds. Studenckich. W latach 2010-2016 zatrudniona na Wydziale Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Związana z wieloma stowarzyszeniami polskimi i zagranicznymi m.in. Towarzystwem Urbanistów Polskich, European Center for Science Education and Research, a od 2022 roku Global Urban Development, w którym pełni funkcję Board Member od 2023 roku. Jest członkiem Advisory Group of Centre for Urban Wellbeing, Birmingham University od 2023 roku. Od 2015 roku pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Prowadzi aktywną działalność na rzecz odnowy obszarów miejskich realizowaną m.in. we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Miastem Poznań, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, także w zakresie przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych. W 2020 otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju. Autorka około 90 publikacji, w tym kilku monografii autorskich lub współautorskich. Główne zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z odnową obszarów śródmiejskich, powiązaniami aspektów przestrzennych i społecznych rewitalizacji. Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa poświęcona jest problematyce przestrzeni publicznych, szczególnie w kontekście zwiększania ich atrakcyjności społecznej, podnoszenia jakości życia, jak również szeroko rozumianych związków człowieka z miejscem, rewaloryzacji przestrzeni publicznych czy placemaking’u. 

https://www.researchgate.net/profile/Dominika-Pazder 

logo wapp i pplogo forum rewitalizacjilogo TUP

 

 

 

 

 

 

KOORDYNATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WAPP

mgr Natalia Górska
tel. 61 665 3301

e-mail: natalia.gorska@put.poznan.pl

Natalia


SEKRETARIAT STUDIÓW
mgr Magdalena Tyranowska
tel. 61 665 3260

e-mail: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl

 

Magda

 

budynek z ulicy

Adres korespondencyjny:

Wydział Architektury Politechnika Poznańska

ul. Jacka Rychlewskiego 2

61-131 Poznań