Authored on

03.06.2022
KN BIM ba Letnia Szkoła VectorWorks

"Zapraszam wszystkich: pracowników naukowych, dydaktycznych a nade wszystkich studentów do udziału w warsztatach Letniej Szkoły Vectorworks.

W tym roku temat przewodni to BIM w Zagospodarowaniu Przestrzennym i Architekturze Krajobrazu.


 

Warsztaty są przygotowane dla studentów architektury, architektury krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego.


 

poziom: podstawowy i średniozaawansowany


 

Szkolenie poprowadzą specjaliści Design Express Poland, jedynego autoryzowanego dystrybutora oprogramowania Vectorworks i Enscape w Polsce.

 

Po wykonaniu prac końcowych wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia warsztatów.


 

Warsztaty są BEZPŁATNE

czas trwania: 9 - 15, online, platforma zoom

Warsztaty to 28 godzin zajęć na platformie zoom. 

 

Program ramowy:

 

  • Dzień 1: Podstawy pracy w środowisku BIM  - 6 godz.
  • Dzień 2:  Modelowanie 3D w BIM, dopisywanie danych IFC do dowolny obiektów  - 6 godz.
  • Dzień 3:  Zagospodarowanie Przestrzenne w BIM (wykorzystanie danych GIS, cyfrowy model terenu współpraca z Geoportalem, inwentaryzacja drzew) - 6 godz.
  • Dzień 4: Zagospodarowanie Przestrzenne w BIM (naniesienia na cyfrowym modelu terenu, modele bryłowe, nawierzchnie twarde,  bilans powierzchni, bilans przemieszczeń mas ziemnych, nasadzenia)  - 6 godz.
  • Dzień 5:  Wykorzystanie modeli BIM do wizualizacji: Vectorworks + Enscape  - 4 godz.

 

 

Oferujemy 2 terminy zajęć: 

1. 27.06.2022 - 01.07.2022: link do zapisów:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw7UadqIMpNw3eq82JUvLrEJvWeP6p8arvWGlQw7UN-NtlXw/viewform

2. 11.07.2022 - 15.07.2022: link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnOWrwUqN6NxtQrG8RztISpY__LFJFkN7JDY-rO3Lud3ARtg/viewform

PL