Opinie Słuchaczy

"Widzisz tyle, ile wiesz. Po tych studiach zupełnie inaczej spojrzysz na to, co cię otacza i nauczysz się mieć na to wpływ.
JG"


"Studia z zakresu planowania przestrzennego organizowane na Politechnice Poznańskiej mogę polecić każdemu, kto chce poszerzyć wiedzę o planowaniu przestrzennym. Dużym atutem studiów podyplomowych są: wykłady prowadzone przez osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy związane z planowaniem przestrzennym zarówno na szczeblu lokalnym jak i regionalnym, zróżnicowana problematyka studiów, doskonała kadra profesorska. Duży nacisk położony został na wymiar praktyczny studiów, co w mojej ocenie jest jak najbardziej zasadne, bo dzięki temu poznajemy planowanie przestrzenne wieloaspektowo. Polecam i zachęcam do wzięcia udziału w kursie. 

I.B."

 

"Studia podyplomowe 'Planowanie Przestrzenne - skala miasta i regionu' są fantastyczną okazją do uzupełnienia wiedzy na temat przestrzeni wokół nas i tego jak ją tworzymy. Kurs skupia się na tym pojęciu wielopłaszczyznowo i porusza istotne składowe całego procesu planowania, istnienia, jak i weryfikacji wszystkich elementów zagospodarowania przestrzeni. Z pewnością jest to kurs dla każdego, który ma styczność z formowaniem przestrzeni w jakiej żyjemy.

Jacek Tomaszewski - radny Osiedla Piątkowo w Poznaniu""Studia polecam każdemu z branży. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, którzy dzielą się doświadczeniem i bezcenną wiedzą, popartą wieloletnią praktyką i/lub wysiłkiem naukowo-badawczym. Słuchacze, którzy reprezentują różne środowiska związane z szeroko pojętym planowaniem przestrzennym, biorą aktywny udział w dyskusjach uzupełniając całość przekazu o własny punkt widzenia.

Mimo, iż od ponad dekady uczę przedmiotów związanych z tematem studiów i pracuję zawodowo jako planista/urbanista/architekt, uważam, że program gwarantuje poszerzenie kompetencji i ogromną satysfakcję, a kadrę oceniam jako profesjonalną i doskonale dobraną.

arch. IARP Matylda Rakowicz, wykładowca UAM"

 

"Decyzję o rozpoczęciu studiów podyplomowych podjęłam, ponieważ zależało mi na poszerzeniu i uporządkowaniu wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, w tym opanowaniu zawiłej terminologii. Przed pierwszym zjazdem odczuwałam stres z obawy, że nie sprostam wyzwaniu, które sobie postawiłam.  Posiadałam jedynie praktyczne doświadczenie zdobyte podczas pracy w administracji samorządowej. Moje obawy okazały się niepotrzebne. Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera i partnerskie stosunki z wykładowcami. Przeważają praktyczne zajęcia z licznymi dyskusjami podczas, których następuje omówienie napotkanych w pracy zawodowej problemów. Wartościowa dla mnie jest wymiana poglądów  z pracownikami innych urzędów. Plusem jest, również to, że większość prelegentów jest praktykami i swoje stanowiska popiera przykładami. Dodatkowym udogodnieniem jest, także możliwość uczestnictwa w wykładach w formie zdalnej. Nie żałuje podjętej decyzji pomimo, że jestem pracującą zawodowo mamą dwójki dzieci. Tym niezdecydowanym szczerze polecam.

K.Ż."

 

"Studia podyplomowe z planowania przestrzennego w skali miasta i regionu-

Polecam te studia podyplomowe wszystkim zajmującym się architekturą i urbanistyką, jako rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu urbanistyki, planowania zrównoważonego, proksemiki, psychologii przestrzeni, rewitalizacji i ochrony dziedzictwa. Atutem zajęć jest ich interdyscyplinarny charakter- prowadzone są przez wykładowców akademickich z różnych uniwersytetów i politechnik oraz praktyków w formie wykładów połączonych z dyskusją i laboratoriów. Co więcej, uczestniczą w nich architekci, urzędnicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie planowania przestrzennego a nawet prawnicy i wykładowcy akademiccy. Studia te pełnią rolę mostu pomiędzy praktykami i teoretykami, będącego zarazem platformą dialogu, niezbędnego do decydowania o przyszłym wymiarze społeczno-przestrzennym miast.  

 

mgr inż. arch. Magdalena Pękała"