Skład

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na kadencję 2020-2024

Dziekan:

1.  dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP                                                  

Prodziekani:

2.  dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prof. PP                                         

3.  dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Profesorowie:

4.  prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

5. prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

6. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

7.  dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP

8.  dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP

9.  dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP

10. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP

11. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP

12. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP

13. dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP

14. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP

15. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP

16. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP

Nauczyciele ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:

17. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

18. dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich

19. dr hab. szt. Klaudia Grygorowicz-Kosakowska

20. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

21. dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

22. dr hab. Joanna Stefańska                        

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:                                                                                                   

23. dr inż. arch. Borys Siewczyński

24. dr inż. arch. Adam Siniecki   

25. dr inż. arch. Piotr Zierke

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

26. mgr Patrycja Koch                                                                                                              

Przedstawiciele studentów:                                                                                                        

27. Konstancja Dolińska

28. Maja Dudzińska

29. Natalia Fedko

30. Karolina Brauntsch 

31. Zofia Hałasa

32. Wakat

 Przedstawiciel doktorantów:

33. mgr inż. arch. Agnieszka Ptak-Wojciechowska

 

Osoby zaproszone, bez uprawnień do głosowania:

34. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

35. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

36. prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski

37. mgr inż. Marietta Masłowska-Paszek

38. dr Andrzej Krzykowski

39. dr inż. arch. Marzena Banach-Ziaja